Martin Michálek Martin Michálek  – 9. 7. 2016

Blokový nebo řádkový?

Kromě display: flex můžete kontejner flexboxu definovat jako řádkový – display: inline-flex. V obou případech se ze všech přímých potomků stávají položky flexboxu.

flex-direction – směr vyskládání položek

Nastaví směr hlavní osy flexboxu.

flex-direction: 
 row | row-reverse | 
 column | column-reverse

vlastnost flex-direction

Výchozí (row) hodnota vyskládá flex položky do řádky. Pokud chcete dělat layout do svislého směru, použijte hodnotu column.

Pořadí položek se v těchto případech bere z pořadí v kódu. Pokud chcete pořadí otočit, prostě zvolte hodnoty row-reverse nebo column-reverse. To má vliv jen na vizuální vykreslení, nikoliv např. na pořadí vykreslování nebo procházení při navigaci klávesou Tab. Pozorní si asi všimli, že vlastnost lze použít i pro změnu řazení seznamů.

Živé demo: cdpn.io/e/pbarBw.

flex-wrap – zalamování položek

flex-wrap: 
 nowrap | wrap | wrap-reverse

vlastnost flex-wrap

Výchozí nowrap říká, že elementy budou vždy na hlavní ose vedle sebe (nebo pod sebou v případě, že použijete flex-direction: column).

Alternativně wrap. Pak se flex položky zalomí na další řádku ve chvíli, kdy se jejich obsah zvětší natolik, že se nevejdou do jedné. Poslední flex položka na prvním řádku skočí dolů a zařadí se pod první položku.

wrap-reverse zalamuje naopak. Poslední položka řádku skočí nahoru a zařadí se nad první položku.

Živé demo: cdpn.io/e/mERZxB.

flex-flow, zkratka pro flex-directionflex-wrap

Nejlépe si to ukážeme na příkladech:

 • flex-flow: row – výchozí hodnota. Položky se vyskládají do řádku a nezalomí se.
 • flex-flow: column wrap – položky se vyskládají do sloupce a zalamují se.

justify-content – zarovnání položek na hlavní ose

justify-content: 
 flex-start | flex-end | center | 
 space-between | space-around

justify-content

Vlastnost justify-content aplikujeme na flex kontejner. Říká, jak budou flex položky zarovnány po jeho hlavní ose. Výchozí hodnota je flex-start, tedy zarovnání k začátku hlavní osy.

Živé demo: cdpn.io/e/doGjaZ.

align-items – zarovnání položek na příčné ose

align-items: 
 stretch | flex-start | 
 flex-end | center | baseline

align-items

Vlastnost align-items lze opět aplikovat na kontejner flexboxu. Výchozí hodnota je stretch, tedy roztažení na celou délku příčné osy.

Pozor, hodnota stretch nefunguje, pokud mají položky nastavený rozměr pro příčnou osu, tedy ve výchozím stavu hodnotu vlastnosti height.

Živé demo: cdpn.io/e/RNmvmr.

align-content – zarovnání na hlavní ose víceřádkového kontejneru

align-content: 
 stretch | flex-start | flex-end | 
 center | space-between | space-around

align-content.jpg

Ještě jedna zarovnávací vlastnost. Tentokrát se vztahuje jen na flex kontejnery, jejichž položky se rozpadnou na více řádků.

Živé demo: cdpn.io/e/oXbMRo.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?