Martin Michálek Martin Michálek  – 10. 2. 2021

Vlastnost flex nastaví výchozí velikost elementu a způsob, jakým se smí zvětšovat a zmenšovat v rámci flexboxového layoutu.

CSS vlastnost flex

flex je jedna z vlastností flexboxu.

Jde o zkratku pro všechny vlastnosti definující pružnost flexboxové položky:

Zapsáno obecně vypadá složení hodnot vlastnosti flex takto:

flex: 
 <flex-grow> <flex-shrink> <flex-basis>

Výchozí hodnota je initial a můžete ji zapsat následujícím způsobem:

.box {
 flex: 0 1 auto;
}
 • flex-grow:0 – nebude se nijak roztahovat do volného místa.
 • flex-shrink:1 – smršťovat se bude stejně jako ostatní položky.
 • flex-basis:auto – zabere prostor, který jí určí vlastní obsah.

Pokud chcete například nastavit, aby vaše položky zabíraly minimálně 150px, v případě dostupnosti volného prostoru se rovnoměrně zvětšily a v případě zmenšení prostoru zase rovnoměrně smrštily, uděláte to takto:

.box {
 flex: 1 1 150px;
}

Používejte flex raději než konkrétní vlastnosti

Je dobré vědět, že autoři specifikace doporučují upřednostňovat zkratku flex před konkrétními vlastnostmi, které zastupuje.

Důvodem je mimo jiné to, že zkratka umí inteligentně nastavovat výchozí hodnoty.

Přednastavené hodnoty

Jednoslovné hodnoty se vám budou hodit asi nejčastěji. Podívejte se na první sloupec tabulky:

Hodnota flex-grow flex-shrink flex-basis
flex:initial 0 1 auto
flex:auto 1 1 auto
flex:none 0 0 auto
flex:1 1 1 0

Teď si vysvětlíme dopad přednastavených hodnot zkratky flex:

 • flex:initial
  Nastavení výchozí hodnoty, tedy flex:0 1 auto. Položky se s ubývajícím místem zmenšují, ale nezvětšují se nad velikost svého obsahu.
 • flex:auto
  Odpovídá flex:1 1 auto. Dotčené položky se stanou plně pružnými s výchozím rozměrem podle svého obsahu. Asi nejčastější případ, který potřebujete.
 • flex:none
  Odpovídá flex:0 0 auto a zcela ruší pružnost položky. Druhá nejčastější situace.
 • flex:<kladné-číslo>
  U jednočíselného zápisu pozor! flex:1 znamená flex:1 1 0, takže se vám změní výchozí velikost položky a model pružnosti, jak jsme zmiňovali u vlastnosti flex-basis.

Je také dobré vědět, že se flexboxové položky nikdy nezmenší pod minimální šířku obsahu. Ta je dána šířkou nejdelšího slova nebo vnitřního elementu fixní šířky – třeba obrázku. Lze to změnit nastavením min-width nebo min-height tohoto prvku na nějakou nízkou hodnotu.

Vyzkoušet si to opět můžete na našem interaktivním CodePenu.

Podpora v prohlížečích

Internet Explorer ve verzích 10 a 11 tuto vlastnost implementoval jako -ms-flexbox, ale s pomocí Autoprefixeru není nutné na toto myslet. Všechny informace o podpoře jsou na CanIUse.