Martin Michálek Martin Michálek  – 10. 2. 2021

Vlastnost flex nastaví výchozí velikost elementu a způsob, jakým se smí zvětšovat a zmenšovat v rámci flexboxového layoutu.

Související

Jde o zkratku pro všechny vlastnosti definující pružnost flex položky:

Zapsáno obecně to vypadá takto:

flex: 
 <flex-grow> <flex-shrink> <flex-basis>

Výchozí hodnota je následující:

flex: 0 1 auto
 • flex-grow: 0 – nebude se nijak roztahovat do volného místa.
 • flex-shrink: 1 – smršťovat se bude stejně jako ostatní položky.
 • flex-basis: auto – zabere prostor, který jí určí vlastní obsah.

Pokud chcete například nastavit, aby vaše položky zabíraly minimálně 150px a v případě dostupnosti volného prostoru se rovnoměrně zvětšily a v případě zmenšení prostoru zase rovnoměrně smrštily, uděláte to takto:

flex: 1 1 150px

Používejte flex raději než konkrétní vlastnosti

Je dobré vědět, že autoři specifikace doporučují upřednostňovat zkratku flex proti konkrétním vlastnostem, které zastupuje.

Důvodem mimojiné je, že zkratka umí inteligentně nastavovat výchozí hodnoty.

Přednastavené hodnoty

Jednoslovné hodnoty se vám budou hodit asi nejčastěji:

Hodnota flex-grow flex-shrink flex-basis
flex: initial 0 1 auto
flex: auto 1 1 auto
flex: none 0 0 auto
flex: 1 1 1 0

A ještě podrobněji vysvětleno:

 • flex: auto
  Odpovídá flex: 1 1 auto a dotčené položky se stanou plně pružnými s výchozím rozměrem podle svého obsahu. Asi nejčastější případ.
 • flex: none
  Odpovídá flex: 0 0 auto a zcela ruší pružnost položky. Druhá nejčastější situace.
 • flex: initial
  Zpětné nastavení výchozí hodnoty, tedy flex: 0 1 auto. Položky se tak s ubývajícím místem zmenšují, ale nezvětšují nad velikost svého obsahu.
 • flex: <kladné-číslo>
  U jednočíselného zápisu pozor! flex: 1 znamená flex: 1 1 0, takže se vám změní výchozí velikost položky a model pružnosti, jak jsme zmiňovali u vlastnosti flex-basis.

Je také dobré vědět, že se flex položky nikdy nezmenší pod minimální šířku obsahu. Ta je dána šířkou nejdelšího slova nebo vnitřního elementu fixní šířky – třeba obrázku. Lze to změnit nastavením min-width nebo min-height na nějakou nízkou hodnotu.

Vyzkoušet si to opět můžete na našem interaktivním CodePenu.

Podpora v prohlížečích

Internet Explorery ve verzích 10 a 11 tuto vlastnost implementovaly jako -ms-flexbox, ale s pomocí Autoprefixeru není nutné na toto myslet.

Všechny informace o podpoře jsou na CanIUse.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?