Martin Michálek Martin Michálek  – 2. 8. 2019

Pomocí CSS vlastnosti gap můžeme definovat mezery v rozvrženích vytvářených především pomocí CSS gridu. Téhle mezeře se občas podle anglického originálu říká „gutter“.

Vezměme příklad se čtyřmi položkami v layoutu:

<div class="container">
 <p class="column">1</p>
 <p class="column">2</p>
 <p class="column">3</p>
 <p class="column">4</p>
</div>

Layout v CSS definujeme následovně:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr;
 grid-template-rows: auto auto;
 gap: 10px;
}
 • display: grid zajistí zobrazení pomocí CSS gridu.
 • Vlastnosti grid-template- definují podobu mřížky. Zde dva sloupce o šířce 50% a dva řádky s automatickou výškou, určenou obsahem.
 • gap: 10px je instrukce pro vložení mezery zezhora i zezdola.

Raději gap než margin či padding

Vlastnost gap je pro definování mezer v layoutu daleko efektivnější než padding nebo margin. Nijak se totiž nepočítá do šířky a ni výšky položky layoutu a také se vždy vykresluje jen mezi položkami samotnými.

Zkratka

Jde o zkratku (shorthand) pro vlastnosti row-gapcolumn-gap. Pokud bychom chtěli definovat různé mezery pro vodorovný a svislý směr, zapíšeme to takto:

.container {
 row-gap: 10px;
 column-gap: 20px;
}

Alternativně pak zkratkou gap:

.container {
 gap: 10px 20px;
}

Možné hodnoty

Následuje přehled možných hodnot vlastnosti. Čistě pro inspiraci:

/* Jednotné: */
gap: 10px;
gap: 1rem;

/* Různé pro svislý i vodorovný směr: */
gap: 10px 20px;
gap: 5% 1rem;

/* Použití funkce calc(): */
gap: calc(10% + 20px);

Podpora v prohlížečích

Internet Explorer 11 vlastnost gap nepodporuje, ale to je možné dohnat použitím nástroje Autoprefixer.

Je také dobré vědět, že dřívější zápisy „děrovacích“ vlastností byly ve specifikaci definovány jinak, s prefixem grid-: grid-row-gap, grid-column-gapgrid-gap. Nyní jsou také vyjmuté ze specifikace CSS gridu a vyvíjené pod CSS Box Alignment Module Level 3. Logicky totiž nespadají jen do možnosti definovat layout v mřížce, ale také do flexboxu nebo vícesloupcového layoutu.

Vlastnost gap, tedy bez prefixu grid- je podporována v Chrome 68+, Safari 11.2 Release 50+ a Opeře 54+.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?