Martin Michálek Martin Michálek  – 14. 9. 2021

Pomocí CSS vlastnosti gap můžeme definovat mezery v rozvrženích vytvářených pomocí CSS layoutů. Téhle mezeře se občas i v češtině podle anglického originálu říká „gutter“. A brzy také možná „gap“.

CSS vlastnost gap

Vlastnost gap je možné použít ve všech moderních layoutech – v gridu, flexboxumulticol. Patří však do specifikace CSS Box Alignment.

Od příchodu Safari verze 14.1 je možné gap ve všech prohlížečích používat nejen v rámci gridu, ale také ve flexboxu. To je skvělé, a taky proto se vyplatí tuto vlastnost umět použít.

Zápis gap je zkratkou pro jiné dvě vlastnosti:

 • row-gap – prostor mezi řádky (v „blokovém“ či svislém směru)
 • column-gap – prostor mezi sloupci (tedy v „inline“, obvykle vodorovném směru)

Zkratka se zapisuje takto:

gap: <hodnota row-gap> <hodnota column-gap>;

Nastavujeme zde, jak je v CSS zvykem, nejprve svislý a až pak vodorovný směr. Druhá hodnota je volitelná. Pokud se neuvede, použije se jedna hodnota pro oba směry. I to je ostatně ve stylech běžné.

Příklad

Vezměme ukázku se čtyřmi položkami v layoutu:

<div class="container">
 <p class="column">1</p>
 <p class="column">2</p>
 <p class="column">3</p>
 <p class="column">4</p>
</div>

Layout v CSS definujeme následovně:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr;
 gap: 2em 1em;
}

Vysvětleme si to:

Totéž bychom samozřejmě mohli zapsat v nezkrácených deklaracích následovně:

.container {
 row-gap: 2em;
 column-gap: 1em;
}

Raději gap než margin či padding (ale nic proti nim!)

Vlastnost gap je pro definování mezer v layoutu daleko efektivnější než padding nebo margin. Nijak se totiž nepočítá do šířky ani výšky položky layoutu a také se vždy vykresluje jen mezi položkami samotnými.

Je také pěkné si nastavit mezery mezi prvky v layoutu pro celý kontejner na jednom místě. Z toho důvodu právě vlastnost gap vznikla.

Je však samozřejmě možné a bezpečné zároveň nastavovat mezery pomocí vnějších i vnitřních okrajů prvku nebo případně gap s dvojkou margin/padding kombinovat. Toho se určitě nebojte. Jen si pak dejte pozor na interpretaci v prohlížečích, protože viditelná mezera vám naroste:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr;
 gap: 1em;
}

.column {
 padding: 1em;
 margin: 1em;
}

Anketní otázka: Jak velká bude mezera mezi položkou 1 a 2? Zvládnete ji zodpovědět, ještě než se podíváte na obrázek?

Nechám vám chvilku času… Ještě chvilku…

A teď už přichází obrázek:

Ano, viditelná mezera mezi položkami bude široká celé 3em. Sečteme dva vnější okraje (margin) a mezeru (gap).

Možné hodnoty

Následuje přehled možných hodnot vlastnosti gap. Čistě pro inspiraci, naložte s tím dle svého.

Různé hodnoty pro svislý i vodorovný směr

.container {
 gap: 5px 1rem;
} 

Jak už jsem uvedl, toto je možné. První číslo definuje svislý směr, druhé vodorovný.

Pojďme si to vyzkoušet na flexboxovém layoutu, který jsme ještě vlastností gap nestihli potrápit:

.container {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 gap: 5px 1rem;
}

.column {
 width: 10em;
}

Raději si to zopakujme. Zápis gap:5px 1rem říká, že svisle chci mezi řádku mezeru 5px a vodorovně mezi sloupci pak mezeru 1rem.

Použití funkce calc()

Uvádění výpočetní funkce calc() se v hodnotách gap může hodit:

.container {
 gap: calc(1rem - 2px);
}

A k čemu že se funkce calc() může hodit? Příkladem budiž odečtení šířky rámečků (border) buněk layoutu z celkové šířky mezery.

Klíčové slovo normal

Šup s ním hned do vody, tedy do ukázky kódu:

.container {
 gap: normal;
}

Slovo normal představuje použitou hodnotu 1em u vícesloupcového layoutu a hodnotu 0px v kontextu gridu a flexboxu. Asi to není zase tak moc zajímavé… Já jen… Kdybyste se náhodou ptali… Nebo vám to někdo položil jako otázku v testu.

Procenta a jejich uvádění ve svislém směru

Procentuální hodnoty můžete chtít použít, ale dejte si pozor na hodnoty ve svislém směru.

.container {
 gap: 10%;
}

Ve vodorovném směru je to jednoduché – spočítá se deset procent ze šířky rodičovského kontejneru a tato hodnota se vloží jako mezera mezi prvky.

Zajímavější je svislý směr. V layoutu tvořeném mřížkou se spočítá deset procent z výchozí výšky rodičovského kontejneru, což je výška před aplikováním mezery pomocí vlastnosti gap.

Výsledkem je, že procentuální hodnota pro gap aplikovaná na svislý směr vám velmi často způsobí přetečení položek z rozměru kontejneru.

Pravděpodobně se vám tedy stane, že mezera vytlačí spodní prvky z kontejneru.

V případě flexboxového layoutu a neznámé výšky kontejneru se procentuální gap ve svislém směru vůbec nezapočítá. Je z něj čistá nula. Ptáte se, kdy je výška kontejneru neznámá? Inu, ve flexboxu skoro vždy – dokud ji výslovně nedefinujete.

Zkoušení naživo je možné opět v následující ukázce.

Co byste o gap měli vědět?

Když už jsme v tom, mám pár poznámek. Doslova pár:

 1. Mezery tvořené gap mají vliv na minimální rozestupy mezi položkami. Je však možné ještě další vnitří mezery přidat pomocí vlastností jako justify-content nebo align-content. Jejich hodnota space-between má podobný dopad jako použití gap a je možné je vzájemně kombinovat.
 2. Když už se gap dá použít všude, nedá se použít i pro mezery mezi buňkami uvnitř <table>? Nedá, děkujeme za optání. Tabulková zobrazení místo toho používají vlastnost border-spacing.

Podpora v prohlížečích

Pokud jde o moderní prohlížeče, vlastnost gap ve flexboxu a gridu podporují všechny.

 • Grid: Prakticky plná podpora. Internet Explorer 11 vlastnost gap nepodporuje, ale to je možné dohnat použitím nástroje Autoprefixer.
 • Flexbox: Nepodporuje MSIE 11.
 • Vícesloupcový layout: Nepodporuje MSIE 11 a zatím ani Safari.

Takže pokud potřebujete mezery v gridu a flexboxu a neřešíte Explorer, jste v suchu.

Dříve jen v gridu

Dřívější zápisy „děrovacích“ vlastností byly ve specifikaci definovány jinak, s prefixem grid-: grid-row-gap, grid-column-gapgrid-gap a zaměřené čistě jen na CSS grid. Nyní jsou ale z této části specifikace vyjmuté a vyvíjené pod samostatným modulem CSS Box Alignment.

Logicky totiž nespadají jen do možnosti definovat layout v mřížce, ale také ve flexboxu nebo vícesloupcovém layoutu.

Vlastnost gap, tedy bez prefixu grid-, je podporována v Chromu 68+, Safari 11.2 Release 50+ a Opeře 54+. Ale to už je dneska vlastně jen historické okénko. Detailní informace o podpoře jsou na CanIUse. caniuse.com/gap