Martin Michálek Martin Michálek  – 2. 8. 2019

Pomocí CSS vlastnosti gap můžeme definovat mezery v rozvrženích vytvářených pomocí CSS layoutů. Téhle mezeře se občas podle anglického originálu říká „gutter“.

Dřívější zápisy „děrovacích“ vlastností byly ve specifikaci definovány jinak, s prefixem grid-: grid-row-gap, grid-column-gapgrid-gap a zaměřené čistě jen na CSS Grid. Nyní jsou ale z této části specifikace vyjmuté a vyvíjené pod samostatným modulem CSS Box Alignment. Logicky totiž nespadají jen do možnosti definovat layout v mřížce, ale také ve flexboxu nebo vícesloupcovém layoutu.

Vlastnost gap je zkratkou pro vlastnosti row-gapcolumn-gap. Zapisuje se takto:

gap: <hodnota row-gap> <hodnota column-gap>;

Jak je vidět, nastavujeme zde, jak je v CSS zvykem, nejprve svislý a pak až vodorovný směr. Druhá hodnota je volitelná. Pokud se neuvede, použije se jedna hodnota pro oba směry. To je ostatně železným zvykem ve stylech taky.

Příklad

Vezměme ukázku se čtyřmi položkami v layoutu:

<div class="container">
 <p class="column">1</p>
 <p class="column">2</p>
 <p class="column">3</p>
 <p class="column">4</p>
</div>

Layout v CSS definujeme následovně:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr;
 gap: 2em 2em;
}
 • display: grid zajistí zobrazení pomocí CSS gridu.
 • Vlastnosti grid-template- definují podobu mřížky. Zde jde sloupce o rovnoměrné šířce.
 • gap: 2em 1em je instrukce pro vložení mezery svisle a pak i vodorovně.

Totéž bychom samozřejme mohli zapsat v nezkrácených deklaracích následovně:

.container {
 row-gap: 2em;
 column-gap: 2em;
}

Raději gap než margin či padding (ale nic proti nim!)

Vlastnost gap je pro definování mezer v layoutu daleko efektivnější než padding nebo margin. Nijak se totiž nepočítá do šířky a ni výšky položky layoutu a také se vždy vykresluje jen mezi položkami samotnými. Je také pěkné si nastavit mezery mezi prvky v layoutu globálně, z toho důvodu právě vlastnost gap vznikla.

Je však samozřejmě možné a bezpečné zároveň nastavovat „gutter“ a také vnější i vnitřní okraje prvku. Toho se určitě nebojte.

Možné hodnoty

Následuje přehled možných hodnot vlastnosti. Čistě pro inspiraci:

/* Jednotné: */
gap: 10px;
gap: 1rem;

/* Různé pro svislý i vodorovný směr: */
gap: 10px 20px;
gap: 5% 1rem;

/* Použití funkce calc(): */
gap: calc(10% + 20px);

Podpora v prohlížečích

Je to složitější, takže se to pokusíme zjednodušit.

Vezměme to nejdříve podle typu layoutu:

 • CSS Grid: Prakticky plná podpora. Internet Explorer 11 vlastnost gap nepodporuje, ale to je možné dohnat použitím nástroje Autoprefixer.
 • Flexbox: Nepodporuje IE 11 a Safari, takže zde zatím nevidím použití vlastnosti jako rozumné.
 • Vícesloupcový layout: Stejná situace jako u flexboxu.

A navíc – Safari zatím napodporuje hodnoty s calc() a procenty a to ani v CSS Gridu

Vlastnost gap, tedy bez prefixu grid- je podporována v Chrome 68+, Safari 11.2 Release 50+ a Opeře 54+.

Raději se ale dívejte na aktuální stav na CanIUse.com nebo MDN.

CanIUse: caniuse.com/gap

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?