Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost place-self určí zarovnání položky na hlavní i příčné ose pro layouty v CSS.

CSS vlastnost place-self

Vlastnost place-self patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Můžete ji využít v layoutech tvořených gridem.

Jde o zkratku pro vlastnosti align-selfjustify-self.

V obecné rovině se zapisuje takto:

place-self: <hodnota align-self> <hodnota justify-self>;

Pokud na druhou hodnotu zapomenete, použije se první pro oba směry, ale jen za předpokladu, že je pro obě vlastnosti platná. Pokud tomu tak není, máme smůlu a bude neplatná celá deklarace.

Zkratku place-self není možné použít ve flexboxu, protože tam nepochodíte s její důležitou částí – zarovnáním položky ve směru hlavní osy (align-self).

Příklad

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu a poslední položku zarovnáme pomocí place-self trochu jinak.

<div class="container">
 <div class="item item--1">
  Item 1
 </div>
 <div class="item item--2">
  Item 2
 </div>
 <div class="item item--3">
  Item 3
 </div> 
</div>

CSS:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 height: 10em; 
}

.item--3 {
 place-self: end center;
}

Všechny tři položky mají omezenou výšku i šířku, aby byl hezky vidět efekt zarovnání.

place-self v gridu - v Chrome při zapnutém grid overlay

Jak jste asi poznali, položky zarovnáváme svisle dolů (end) a vodorovně na buňky (center).

Možné hodnoty

Pro nalezení všech možných hodnot se podívejte na referenční příručky k oběma vlastnostem, pro které je place-items zkratkou:

Podpora v prohlížečích

Vlastnost place-self v době psaní tohoto textu nepodporuje Internet Explorer.

Ve flexboxových rozvrženích nemůžete tuto vlastnost použít v žádném prohlížeči, protože to nedovoluje specifikace.

Aktuální informace hledejte na CanIUse.com. caniuse.com/place-self.