Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Úkolem vlastnosti place-content je specifikovat rozdělení prostoru mezi položkami na hlavní i příčné ose kontejneru pro layouty v CSS.

CSS vlastnost place-content

Vlastnost place-content patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Počítá se však s použitím pro flexbox, grid, ale také vícesloupcový layout.

place-content je zkratkou pro vlastnosti justify-contentalign-content.

Zapisuje se takto:

place-content: <hodnota align-content> <hodnota justify-content>;

Nastavuje výchozí hodnotu obou vlastností pro všechny položky uvnitř kontejneru.

Pokud v deklaraci place-content neuvedete druhou hodnotu, použije se první hodnota pro obě vlastnosti, ale jen za předpokladu, že je pro obě vlastnosti platná. Pokud tomu tak není, máme smůlu a bude neplatná celá deklarace.

Připomínám, že ve flexboxu může být využití vlastnosti justify-content vcelku omezené. Pokud totiž použijete nastavení šířky položky pomocí flex nebo flex-grow, položka se roztáhne do volného prostoru, justify-content pak nebude mít co rozdělovat.

Jednoduchý příklad

V ukázce si hrajeme s dvousloupcovým kontejnerem gridu.

<div class="container">
 <div class="item item--1">
  Item 1
 </div>
 <div class="item item--2">
  Item 2
 </div>
 <div class="item item--3">
  Item 3
 </div> 
</div>

CSS pro rozvržení:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(2, 5em);
 height: 20em;
}

Všechny tři položky mají omezenou výšku i šířku:

.item { 
 padding: 1em;
 height: 5em;
 width: 5em;
}

To aby byl hezky vidět efekt distribuce volného prostoru mezi položkami, který způsobuje vlastnost place-content.

place-content: space-between end v gridu - v Chrome při zapnutém layout overlay

Využíváme zde tuto hodnotu:

.container {
 place-content: space-between end;
}

Položky tedy zarovnáváme svisle tak, aby mezi nimi vznikla rovnoměrná mezera (space-between) a vodorovně na konec hrany kontejneru (end).

Možné hodnoty

Podívejte se na referenční příručku k oběma vlastnostem, pro které je place-items zkratkou:

Podpora v prohlížečích

Vlastnost place-content funguje ve všech prohlížečích kromě MSIE 11.

Více informací hledejte na CanIUse. caniuse.com/place-items.