Martin Michálek Martin Michálek  – 10. 2. 2021

Vlastnost flex-wrap aplikujeme na kontejner flexboxu, abychom definovali, zda se položky rozvržení mohou zalamovat na více řádků, nebo nikoliv.

CSS vlastnost flex-wrap

flex-wrap je jedna z vlastností flexboxu.

Hodnotou wrap-reverse také můžeme otočit pořadí vyskládání prvků na příčné ose layoutu.

Toto jsou možné hodnoty:

 • nowrap
  Výchozí hodnota. Flexbox bude jednořádkový.
 • wrap
  Kontejner flexboxu umožní položkám, aby se zalomily na další řádek.
 • wrap-reverse
  Položky se mohou zalomit do více řádků a zároveň se pořadí řádků otočí.

Dva příklady

V obou demech máme jednoduché HTML…

<div class="container">
 <p>
  <strong>Item 1</strong></p>
 <p>
  <strong>Item 2</strong></p>
 <p>
  <strong>Item 3</strong></p> 
</div>

… a ještě jednodušší základní CSS:

.container {
 display: flex;
 flex-wrap: nowrap; /* nebo wrap, wrap-reverse */
}

V online ukázce si můžete interaktivně vyzkoušet jednotlivé hodnoty vlastnosti flex-wrap:

Připravil jsem ještě jedno demo, ve kterém jsou položky flexboxu obsahově velmi stručné a je jich daleko více, aby bylo vidět, že jde o nepovinné zalamování.

I po nastavení hodnoty na wrap nebo wrap-reverse prohlížeč uvažuje, zda vůbec zalamovat potřebuje. Je to asi jako když vypisujete text do řádku.

Nezalamuje hodnota wrap-reverse naopak?

Všimněte si prosím chování hodnoty wrap-reverse – položky se vyskládají dle zdola, ale zleva doprava, nikoliv naopak, jak by mohl někdo očekávat.

Dává to ale smysl. Hodnota wrap-reverse totiž zalamuje naopak. Poslední položka řádku skočí nahoru a zařadí se nad první položku.

Zkratka flex-flow

Možná už víte, že můžete použít vlastnost flex-flow, zkratku pro vlastnosti flex-direction a právě flex-wrap.

.box {
 flex-flow: wrap; /* = flex-wrap: wrap */
}

Podpora v prohlížečích

Podpora vlastnosti flex-wrap je velmi dobrá a o chybách nevím. Na webu CanIUse se u Internet Exploreru 11 v době psaní uvádí částečná podpora s poznámkou, že to je kvůli velkému počtu chyb. Trošku horší je, že je tento web neuvádí – a dle mého vlastně ani neexistují. CanIUse.com