Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost CSS justify-content definuje, jak prohlížeč distribuuje prostor mezi položkami obsahu podél hlavní (nebo řádkové) osy kontejneru layoutu.

CSS vlastnost justify-content

Vlastnost justify-content patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Ve specifikaci se počítá s použitím pro flexbox, grid, ale také vícesloupcový layout.

Po pořádek zmiňme, že tahle vlastnost nemusí být pro flexbox užitečná, protože zbylý prostor se rozdělí až poté, co se započtou hodnoty auto vnějších okrajů a až poté, co se započtou hodnoty délek položek rozvržení. Stačí tedy jedna flexboxová položka s flex nebo flex-grow nastavená na 1 a více a žádný volný prostor zde nezbude.

Jednoduchý příklad

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu. Jeho položky jsme ale, my zlí experimentátoři, přinutili, aby držely minimální a maximální šířku – pomocí minmax(3em, 5em).

Deklarace justify-content:space-around zajistí rozdělení volného prostoru na výšku tak, aby mezi položkami a kontejnerem byla poloviční mezera než mezi jednotlivými položkami.

Můžete si vyzkoušet ještě jedno demo. Je totožné, jen tentokrát pro flexbox.

Možné hodnoty zarovnání

Hodnoty vlastnosti justify-content

Vlastnosti justify-self můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • normal (výchozí)
  V CSS gridu i flexboxu bude odpovídat hodnotě start. Položky se tedy zarovnají za začátek osy, takže obvykle doleva.

Zbylý prostor

 • space-between
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky, přičemž první a poslední je zarovnaná s hranou kontejneru.
 • space-around
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky a polovina mezery mezi položkami se vloží mezi hrany kontejneru a první a poslední položku.
 • space-evenly
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky i mezi první a poslední položku a okraje kontejneru. Tato vlastnost není v kombinaci s flexboxem podporována v IE11.
 • stretch
  Položky rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoli proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height. Tato hodnota není v kombinaci s flexboxem podporována.

Poziční

 • center
  Položky se centruje doprostřed kontejneru.
 • start
  Položky se zarovnají k hraně začátku kontejneru.
 • end
  Položky se zarovnají k hraně konce kontejneru.
 • flex-start
  Chová se jako start, použitelné hlavně ve flexboxu.
 • flex-end
  Chová se jako end, použitelné hlavně ve flexboxu.
 • left
  Chová se jako start.
 • right
  Chová se jako end.

Hodnoty left, right, startend zatím nemají u této vlastnost dobrou podporu v prohlížečích při použití ve flexboxu.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno tak, aby byl vidět začátek položky, takže aby například bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Pokud vím, v žádném prohlížeči toto zatím nefunguje.

Podpora v prohlížečích

V layoutech postavených na gridu je vlastnost u základních hodnot plně podporována s výjimkou IE11. U flexboxu situaci popisujeme u jednotlivých vlastností.

Více na caniuse.com/justify-content.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?