Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost align-items definuje na kontejneru layoutu zarovnání položek na příčné ose (jinak též blokové ose).

Vlastnost align-items

Vlastnost align-items patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Vlastnost je možné použít v layoutech tvořených flexboxem a také gridem.

Můžete také použít zkratku place-items.

Nastavuje výchozí hodnotu align-self pro každou položku uvnitř kontejneru.

Tuhle vlastnost není možné aplikovat na blokové elementy nebo na buňky tabulek, ale v gridu a flexboxu ji rozhodně využijete.

Jednoduchý příklad

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 height: 10em; 
 align-items: start; 
}

Všechny tři položky mají omezenou výšku i šířku, aby byl hezky vidět efekt zarovnání, který způsobuje vlastnost align-items.

Použitá hodnota start umístí položky na začátek vymezeného prostoru.

Možné hodnoty

Vlastnosti align-items můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • normal (výchozí)
  Ve většině systémů layoutu, včetně gridu nebo flexboxu, půjde jen o jiný zápis pro hodnotu stretch, kterou popisujeme níže.
 • stretch
  Položky rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoliv proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height.

Poziční

 • center
  Centruje všechny položky doprostřed kontejneru zarovnání.
 • start
  Zarovnává všechny položky k hraně začátku kontejneru.
 • end
  Zarovnává všechny položky k hraně konce kontejneru.
 • flex-start
  Hodnota se chová jako start.
 • flex-end
  Hodnota se chová jako end.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno takovým způsobem, aby byl vidět začátek položky, například tak, aby bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Toto v době psaní podporuje jen Firefox.

Podpora v prohlížečích

Stav k únoru 2022:

V rámci flexboxového layoutu nefungují ve většině prohlížečů s výjimkou Firefoxu hodnoty left, right, safe, unsafe, startend.

V IE11 navíc nefungují ani dvouslovná pojmenování pro zarovnání na účaří: first baseline nebo last baseline.

V rámci rozvržení pomocí gridu tuto vlastnost nepodporuje jen MSIE 11, ale tam by měl její podporu nahrazovat Autoprefixer. Jinak je to v gridu zcela v pořádku.

I zde platí, že jde o drobnosti. Celkově vzato je možné tuhle vlastnost a její nejužitečnější hodnoty v moderních prohlížečích používat bez problémů.

Pro více informací se podívejte na caniuse.com/align-items.