Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost align-items na kontejneru layoutu definuje zarovnání položek na příčné ose (jinak též blokové ose) pro layouty v CSS.

CSS vlastnost align-items

Vlastnost align-items patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Nastavuje výchozí hodnotu align-self pro všechny položky uvnitř kontejneru.

Tuhle vlastnost není možné aplikovat na blokové elementy nebo na buňky tabulek.

Jednoduchý příklad

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu. Všechny tři položky mají omezenou výšku i šířku, aby byl hezky vidět efekt zarovnání, který způsobuje vlastnost align-items.

Možné hodnoty zarovnání

Hodnoty vlastnosti align-items

Vlastnosti justify-items můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • normal (výchozí)
  Ve většině systémů layoutu, včetně gridu nebo flexboxu, bude nastavený jako hodnota stretch, kterou popisujeme níže.
 • stretch
  Položky rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoli proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height.

Poziční

 • center
  Centruje všechny položky doprostřed kontejneru zarovnání.
 • start
  Zarovnává všechny položky k hraně začátku kontejneru.
 • end
  Zarovnává všechny položky k hraně konce kontejneru.
 • flex-start
  Hodnota chová jako start.
 • flex-end
  Hodnota chová jako end.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno tak, aby byl vidět začátek položky, takže aby například bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Pokud vím, v žádném prohlížeči toto zatím nefunguje.

Podpora v prohlížečích

Stav k srpnu 2020:

 • V rámci flexboxového layoutu nefungují ve většině prohlížečů s výjimkou Firefoxu hodnoty left, right, safe, unsafe, startend. V IE11 navíc nefungují ani dvojslovné pojmenování pro zarovnání na účaří: first baseline nebo last baseline.
 • V rámci rozvržení pomocí gridu tuto vlastnost nepodporuje jen IE11, ale tam by podporu této vlastnosti měl nahrazovat Autoprefixer.

Pro více informací se podívejte na caniuse.com/align-items.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?