Martin Michálek Martin Michálek  – 23. 6. 2021

MSIE dělá vývojářům starosti. Používat moderní vlastnosti jako CSS grid je složitější a někdy i nemožné, pokud je na projektu nutné tento starý prohlížeč od Microsoftu podporovat.

Text píšu v červnu 2021. A píšu ho proto, že pokud Internet Explorer stále ještě podporujete, myslím si, že byste od této praxe mohli začít upouštět.

Velmi to záleží na cílové skupině konkrétního projektů, ale drtivá většina vývojářů si myslím ukončení podpory ke polovině roku 2021 může dovolit.

Toto je mé osobní rozloučení s prohlížečem, který do webdesignu přinesl mnoho dobrého. Ne, není to ironie.

Aktuální podíl MSIE mezi uživateli je v ČR mezi 1-2 %. A klesá to

Podívejte se na graf. Z toho je myslím jasné, že i v České republice bude možné Internet Explorer brzy přestat podporovat.

V Česku má IE zastoupení kolem 1,5 %. Tato čísla potvrzuje i jiný statistický web, StatCounter, a moje vlastní měření na webech klientů.

Daleko důležitější je ale trend vývoje. Zatímco začátkem roku 2019 dědeček prohlížeč používala ještě zhruba desetina uživatelů, zkraje roku 2020 už jej pro přístup na weby využívalo jen zhruba 5 %. No a v roce 2021 to je kolem dvou procent. Každý rok to tedy klesne na polovinu a méně.

Blíží se doba, kdy IE nebude mít smysl tento prohlížeč podporovat na žádném projektu.

Bratrům Slovákům zde ale můžeme jen závidět. V zemi pod Tatrami je totiž zastoupení MSIE podle čísel Gemiusu už nyní nulové.

Výjimky potvrzují pravidlo. Sledujte statistiky a příjmy

Jak zjistit, jestli můžu Explorer přestat podporovat?

Podíl MSIE v na používání se liší web od webu, takže například na svém blogu, Vzhůru dolů, vidím v březnu 2021 pouhých 0,27 % návštěv od uživatelů s tímto prohlížečem. Na webech klientů ale Google Analytics ukazují čísla mezi 1-2 %,někde i více.

Podíl prohlížečů zjistíte například právě v Google Analytics (Publikum > Technologie > Prohlížeč).

Je samozřejmě otázka, při jakém podílu na návštěvnosti je možné podporu prohlížeče vzdát. Obvykle se má za to, že podpora prohlížečů pod 1 % se nevyplácí, ale záleží na více faktorech:

  • Kolik času a peněz musíte do podpory investovat. Troufám si říct, že toto číslo bude u Exploreru vysoké, protože už na příkladu CSS gridu je vidět, jak moc odlišné řešení je pro Explorer nutné dělat.
  • Jak důležití jsou uživatelé prohlížeče pro výdělečnost vašeho projektu.

Ten druhý bod je přitom klíčový. Vyfiltrujte si v Google Analytics tržby uživatelů Exploreru a porovnejte to se svými náklady.

Takto to pojali například vývojářky a vývojáři v Rohlík.cz. Podíl IE je na Rohlíku nízký, jenže přepočteno na tržby se to pořád vyplatí.

Pro každého frontendistu je ovšem podpora takto zastaralého prohlížeče otrava. V Rohlíku tedy uživatelům Exploreru ukazují hlášku, motivující je ke změně prohlížeče.

Ve schopnost těchto hlášek snížit podíl zastoupení starých prohlížečů samy od sebe zase tak moc nevěřím, ale jako součást širšího strategického balíčku smysl mají.

Exploreru končí podpora od Microsoftu

Oficiální ukončení podpory mají v Microsoftu naplánované na polovinu června 2022.

Termín je pro uživatele Exploreru od Microsoftu nastavený velkoryse, ale předpokládám, že uživatelé ve spolupráci s webaři ukončí podporu Internet Exploreru daleko dříve.

Starší verze Exploreru

Váš případný dotaz na rozšíření starších verzí MSIE než poslední, jedenácté, je samozřejmě správný.

Raději jsem ve všech výše uvedených zdrojích ověřoval i přítomnost uživatelů s Explorerem 10 a staršímu. A k naší společné radosti zde můžu konstatovat, že tyto živočišné druhy už dávno vyhynuly.

Nejpozději do roka je bude následovat i Internet Explorer 11, poslední svého druhu.

Odpočívej v pokoji. A děkujeme za vše dobré, milý Internet Explorere

Explorer byl dobrý prohlížeč. Svého času. V době kdy přišla verze 4, udělal Microsoft prohlížečovou revoluci a otočil chod dějin webu ve svůj prospěch.

Nicholas C. Zakas připomíná ve svém výborném článku „The innovations of Internet Explorer“ dobré věci, které nám MSIE přinesl:

Věřte tomu nebo ne, ale Internet Explorer 4-6 je do značné míry zodpovědný za webovovou vývojařinu, jak ji známe dnes. Řada proprietárních funkcí se stala de facto standardy a poté oficiálními standardy, přičemž některé z nich skončily ve specifikaci HTML5.

Z jeho textu, zmiňujícího mnoho inovací Exploreru, jsem vybral pár bodů, které stojí za připomenutí:

  1. Internet Explorer 4 zlepšil práci s DOMem tím, že umožnil programový přístup ke každému prvku na stránce prostřednictvím document.all, což byl předchůdce document.getElementById(). Ve stejné verzi se také poprve objevila vlastnost innerHTML.
  2. Exploreru také vděčíme za bublání událostí (event bubbling). Kromě toho vytvořili v Microsoftu řadu dalších událostí, které se nakonec staly součástí standardů W3C: beforeunload, mouseenter, mouseleave a další.
  3. Ve verzi 3 přidal Microsoft kromě tehdy populárních rámců (<frame>) také novou vlastní značku: <iframe> pro vnitřní rámce, dodnes velmi populární.
  4. Často se zapomíná, že v Microsoftu nepřímo vymysleli Ajax. Zpracování XML na straně klienta bylo součástí implementace XMLHttpRequest, která byla poprvé představena jako součást rozšíření ActiveX v páté verzi Internet Exploreru.
  5. Internet Explorer 3 byl také první první prohlížeč, který vsadil na CSS. V té době totiž konkurenční společnost Netscape prosazovala alternativní návrh, JavaScript Style Sheets (JSSS). Dodávám, že byť Netscape následně CSS začal implementovat, byl to začátek konce tohoto prohlížeče, protože používání CSS zde bylo velmi chybové. MSIE 4 byl první browser s rozumnou implementací základů CSS a i díky tomu se stal nejpoužívanějším prohlížečem světa.
  6. První implementace box modelu v Internet Explorer 5 interpretovala šířku a výšku tak, že prvek má mít celkovou velikost včetně vnitřních okrajů a rámečku. To byl základ pro pozdější standardizovanou vlastnost box-sizing:border-box, i když v té době to bylo od Microsoftu opravdu nepěkné a webařům značně zavařil.
  7. Mnoho nových vizuálních efektů z CSS3 má základ ve filtrech Internet Exploreru. Příkladem budiž použití vrženého stínu na prvek – filtr Alpha v CSS3 známe jako opacity a tak dále.

Samozřejmě je nutné ještě přidat rok 2011, kdy Microsoft vymyslí a v Internet Exploreru poprvé implementuje CSS grid.

Celý text Nicholase C. Zakase najdete na odkaze. vrdl.in/msieinn

Od doby příchodu Firefoxu a pak nástupu Chrome nebo Edge od Microsoftu jsme se s Explorerem my webaři už ale jen trápili, takže odchod oslavíme.

Důstojně, s respektem k nebožtíkovi, ale oslavíme.