Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost align-self určuje zarovnání položky na příčné ose (jinak též blokové ose).

CSS vlastnost align-self

Vlastnost align-self patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

V grid layoutu se položka zarovnává uvnitř své oblasti, což je obvykle buňka mřížky. Ve rozvržení tvořeném flexboxem jde o zarovnání položky na v celém prostoru příčné osy.

Hodnota auto u vlastnosti margin má ostatně před align-self přednost ve všech systémech rozvržení v CSS.

Vlastnost align-self je určená pro flexbox, grid, absolutně pozicované prvky, ale ne pro buňky tabulky nebo blokový layout.

Jednoduché příklady

V první ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu.

Vysvětleme:

 • Rodičovský prvek .container má nastavenou výšku (height:10em), abychom viděli efekt zarovnání na blokové ose.
 • První dvě položky nemají vlastnost align-self nastavenou, takže získají výchozí hodnotu stretch a roztáhnou se do celé šířky prostoru buňky.
 • Poslední položka má nastaveno align-self:center, takže by se měla „scvrknout“ na přirozenou výšku podle obsahu a zarovnat doprostřed prostoru buňky, což je zároveň pravá hrana kontejneru.
 • Vyhrává ovšem deklarace margin-bottom:auto, která buňku zarovná na začátek prostoru buňky a funguje tedy stejně jako align-self:start.

V druhé ukázce si pohrajeme s flexboxem:

 • Rodičovský kontejner má deklarováno display:flex položky flex:1, takže se roztáhnou do celé šířky.
 • Na výšku jsou položky ovlivněné výchozí hodnotou align-self:stretch
 • Třetí položka .item--3 je pak díky align-self:flex-end zarovnaná ke spodní hraně kontejneru. Jsme ve flexboxu, takže hodnoty jako end by zde nezabraly.

Možné hodnoty zarovnání

Hodnoty vlastnosti align-self

Také vlastnosti align-self můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • auto (výchozí)
  Podědí se hodnota align-items od rodičovského elementu. Pokud zde žádný není, dostane prvek hodnotu normal.
 • normal
  V CSS gridu, flexboxu ale i ve většině systémů pro layout bude nastavený jako hodnota stretch.
 • stretch
  Položka rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoli proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height.

Poziční

 • center
  Položka se centruje doprostřed jí určeného prostoru.
 • start
  Položka se zarovnává k hraně začátku jí určeného prostoru.
 • end
  Položka se zarovnává k hraně konce jí určeného prostoru.
 • self-start
  Hodnota chová jako start.
 • self-end
  Hodnota chová jako end.
 • left
  Chová se jako start.
 • right
  Chová se jako end.
 • flex-start
  Zarovná se k horní hraně flexbox kontejneru. Je použitelná jen ve flexboxu.
 • flex-end
  Zarovná se ke spodní hraně flexbox kontejneru. Je použitelná jen ve flexboxu.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno tak, aby byl vidět začátek položky, takže aby například bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Pokud vím, v žádném prohlížeči toto zatím nefunguje.

Podpora v prohlížečích

Vlastnost align-self má prakticky plnou podporu jak pro flexbox, tak pro grid layout. V Internet Exploreru 11 je ovšem nutné použít prefix -ms-align-self, což ale doplní Autoprefixer.

Více na caniuse.com/align-self.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?