Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost align-self nastavuje zarovnání položky na příčné (jinak též blokové) ose layoutu.

Vlastnost align-self

Vlastnost align-self patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Můžete ji využít v layoutech tvořených gridem nebo flexboxem.

V layoutu tvořeném gridem se položka zarovnává uvnitř své oblasti, což je obvykle buňka mřížky. V rozvržení flexboxem jde o zarovnání položky v celém prostoru příčné osy.

Vlastnost align-self je specifikací předurčená pro flexbox, grid, absolutně pozicované prvky, ale ne pro buňky tabulky nebo blokový layout tvořený například pomocí „floatů“.

Příklad: margin má přednost před align-self

V první ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu a poslední položku se snažíme zarovnat jinak než její první dvě kolegyně.

HTML už znáte:

<div class="container">
 <div class="item item--1">Item 1</div>
 <div class="item item--2">Item 2</div>
 <div class="item item--3">Item 3</div>
</div>

CSS pro deklaraci gridu a té naší specificky zarovnané poslední položky:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 height: 10em;
}

.item--3 {
 margin-top: auto;
 align-self: start;
}

Stejně jako justify-self i tady zarovnáváme dvěma způsoby. Jednou dolů (margin-top:auto) a jednou nahoru (align-self:start). A opět platí – zarovnání pomocí vnějších okrajů zde má přednost navzdory kaskádě.

Vysvětleme:

 • Rodičovský prvek .container má nastavenou výšku (height:10em), abychom viděli efekt zarovnání na blokové ose.
 • První dvě položky nemají vlastnost align-self nastavenou, takže získají výchozí hodnotu stretch a roztáhnou se do celé výšky prostoru buňky.
 • Poslední položka má nastaveno align-self:start, takže by se měla „scvrknout“ na přirozenou výšku podle obsahu a zarovnat k horní hraně prostoru buňky.
 • Vyhrává ovšem deklarace margin-top:auto, která buňku zarovná na začátek prostoru buňky, a funguje tedy stejně jako align-self:end.

Příklad: align-self ve flexboxu

V druhé ukázce si pohrajeme s flexboxem. HTML je stejné, CSS se mění:

.container {
 display: flex;
 height: 10em;
}

.item { 
 flex: 1;
}

.item--3 {
 align-self: flex-end;
}

Nyní přichází vysvětlení:

 • Rodičovský kontejner má deklarováno display:flex a položky flex:1, takže se roztáhnou do celé šířky.
 • Na výšku jsou položky ovlivněné výchozí hodnotou (align-self:stretch).
 • Třetí položka .item--3 je pak díky align-self:flex-end zarovnaná ke spodní hraně kontejneru. Jsme ve flexboxu, takže hodnoty jako end by zde nezabraly.

Možné hodnoty

Také vlastnosti align-self můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov specifikace CSS Box Alignment:

Základní

 • auto (výchozí)
  Podědí se hodnota align-items od rodičovského elementu. Pokud zde žádný není, dostane prvek hodnotu normal.
 • normal
  V CSS gridu, flexboxu ale i ve většině systémů pro layout půjde jen o jiný zápis pro hodnotu stretch.
 • stretch
  Položka rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoliv proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height.

Opět platí, že v zásadě je výchozí roztažení na výšku – takže hodnota stretch.

Poziční

 • center
  Položka se centruje doprostřed jí určeného prostoru.
 • start
  Položka se zarovnává k hraně začátku jí určeného prostoru.
 • end
  Položka se zarovnává k hraně konce jí určeného prostoru.
 • self-start
  Hodnota se chová jako start.
 • self-end
  Hodnota se chová jako end.
 • left
  Chová se jako start.
 • right
  Chová se jako end.
 • flex-start
  Zarovná se k horní hraně flexbox kontejneru. Je použitelná jen ve flexboxu.
 • flex-end
  Zarovná se ke spodní hraně flexbox kontejneru. Je použitelná jen ve flexboxu.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno takovým způsobem, aby byl vidět začátek položky, například tak, aby bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Toto v době psaní podporuje jen Firefox.

Podpora v prohlížečích

Vlastnost align-self má prakticky plnou podporu jak pro flexbox, tak pro layout do mřížky. V Internet Exploreru 11 je ovšem nutné použít vlastnost -ms-grid-row-align, což ale do align-self přeloží Autoprefixer.
Více na CanIUse. caniuse.com/align-self