Martin Michálek Martin Michálek  – 10. 2. 2021

Vlastnost flex-direction se aplikuje na kontejner flexboxu a určí způsob vyskládání položek tím, že nastaví směr hlavní osy flexboxu.

CSS vlastnost flex-direction

flex-direction je jedna z vlastností flexboxu.

Toto jsou možné hodnoty:

 • row
  (Výchozí hodnota.) Vyskládá flex položky do řádky.
 • row-reverse
  Do řádky, ale v opačném směru, tedy zprava doleva.
 • column
  Položky flexboxu se skládají shora dolů, do sloupce.
 • column-reverse
  Do sloupce, ale v opačném směru, tedy zdola nahoru.

V živé ukázce je možné interaktivě zkoušet všechny varianty hodnot vlastnosti.

Zkratka flex-flow

Také u této vlastnosti můžete použít zkratku flex-flow:

.box {
 flex-flow: column; /* = flex-direction: column */
}

Záludnosti změny pořadí

Je potřeba říci, že směr layout ve flexboxu vždy vychází ze zvyklostí daného jazyka – u nás tedy zleva doprava, v japonštině shora dolů. Jak jsem psal jinde, záleží to také na nastavení vlastností writing-modedirection.

O směru psaní dokumentu a tvorbě layoutu pro jazyky sázené v jiných směrech píšu více v textu o logických vlastnostech a hodnotách v CSS.

Pořadí vykreslení položek se v případě vlastností rowcolumn bere z pořadí v kódu. Pokud chcete pořadí otočit, prostě zvolte hodnoty row-reverse nebo column-reverse. Pozorní si asi všimli, že vlastnost flex-direction lze tím pádem použít i pro změnu řazení seznamů.

Změna pořadí má ale vliv jen na výsledek vykreslení, nikoliv např. na pořadí vykreslování a na procházení při navigaci klávesou Tab nebo čtečkami pro slabozraké.

Proto si na změnu směru dávejte velký pozor a vždy si představte, zda „čtení“ dokumentu bude dávat smysl i při pořadí uvedeném v DOMu. Je to ostatně podobné jako u vlastnosti order a více to rozebírám v textu CSS layout a přístupnost.

Vliv na flex-basis

Pokud je flex-direction nastaveno na hodnotu column, vlastností flex-basis nastavujete výšku, tedy vlastnost height, nikoliv šířku a tedy width.

Podpora v prohlížečích

Vlastnost flex-direction funguje to dobře. Jedinou mě známou výjimkou je flexbug číslo 14, kdy při použití display:inline-flexflex-flow:column wrap prohlížeče neumí správně roztáhnout kontejner do celé šířky položek. Ale to je drobnost, na kterou často lidé ani nenarazí. Více o tom píšu v textu o chybách v CSS layoutech.

Více o podpoře je na CanIUse.com.