Martin Michálek Martin Michálek  – 10. 2. 2021

Vlastnost flex-direction se aplikuje na kontejner flexboxu a určí způsob vyskládání položek tím, že nastaví směr hlavní osy flexboxu.

Související

Toto jsou možné hodnoty:

 • row
  (Výchozí hodnota.) Vyskládá flex položky do řádky.
 • row-reverse
  Do řádky, ale v opačném směru, tedy zprava doleva.
 • column
  Položky flexboxu se skládají do sloupce.
 • column-reverse
  Do sloupce, ale v opačném směru, tedy zdola nahoru.

Zkratka flex-flow

Můžete použít také vlastnost flex-flow, což je zkratka pro flex-directionflex-wrap.

flex-flow: column = flex-direction: column

Záludnosti změny pořadí

Je potřeba říci, že směr layout ve flexboxu vždy vychází ze zvyklostí daného jazyka – u nás tedy zleva doprava, v japonštině shora dolů. Závisí to také na nastavení vlastností writing-modedirection.

Pořadí vykreslení položek se v případě vlastností rowcolumn bere z pořadí v kódu. Pokud chcete pořadí otočit, prostě zvolte hodnoty row-reverse nebo column-reverse. Pozorní si asi všimli, že vlastnost flex-direction lze tím pádem použít i pro změnu řazení seznamů.

Změna pořadí má ale vliv jen na výsledek vykreslení, nikoliv např. na pořadí vykreslování a na procházení při navigaci klávesou Tab nebo čtečkami pro slabozraké.

Proto si na změnu směru dávejte velký pozor a vždy si představte, zda „čtení“ dokumentu bude dávat smysl i při pořadí uvedeném v DOMu. Je to ostatně podobné jako u vlastnosti order, kde tuto záludnost rozebírám více.

Vliv na flex-basis

Pokud je flex-direction nastaveno na hodnotu column, vlastnost flex-basis nastavuje výšku, tedy vlastnost height.

Podpora v prohlížečích

Funguje to dobře. Jedinou mě známou výjimkou je flexbug číslo 14, kdy při použití display:inline-flexflex-flow: column wrap prohlížeče neumí správně roztáhnout kontejner do celé šířky položek. Ale to je drobnost, na kterou často lidé ani nenarazí. https://github.com/philipwalton/flexbugs

V době psaní se na CanIUse uvádí potíže, které má Firefox s vlastností flex-direction v kombinaci s overflow, ale to už není pravda. CanIUse.com

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?