Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost align-content definuje, jak prohlížeč distribuuje prostor mezi položkami obsahu podél příčné (nebo blokové) osy kontejneru layoutu.

Vlastnost align-content

Vlastnost align-content patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Počítá se však s použitím pro flexbox, grid, ale také vícesloupcový layout.

Ve specifikaci se počítá s použitím pro flexbox, grid, vícesloupcový layout, ale taky pro blokové prvky, kde to ale zatím použít nejde.

Tato vlastnost zarovnává ve svislém směru, a tak nemá pochopitelně vliv na jednořádkové flexboxové kontejnery, tedy prvky, kterým nastavíme deklaraci flex-wrap:nowrap.

Jednoduchý příklad

V naší ukázce definujeme třířádkový kontejner gridu:

<div class="container">
 <div class="item item--1">Item 1</div>
 <div class="item item--2">Item 2</div>
 <div class="item item--3">Item 3</div>
</div>

CSS:

.container {
 display: grid;
 grid-template-rows: repeat(3, 3em);
 height: 12em;
 align-content: space-between;
}

Můžete si vyzkoušet ještě jedno demo. Je totožné, jen tentokrát pro flexbox a má jinou hodnotu align-content.

CSS:

.container {
 border: 5px solid black;
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 height: 12em;
 align-content: space-around;
}

Víte co? Raději se podívejte na všechny možné hodnoty, i tuhle mezi nimi najdete.

Možné hodnoty

Vlastnosti align-content můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • normal (výchozí)
  V CSS gridu odpovídá hodnotě start, ve flexboxu je to zase stretch.

Zbylý prostor

 • space-between
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky, přičemž první a poslední je zarovnaná s hranou kontejneru.
 • space-around
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky a polovina mezery mezi položkami se vloží mezi hrany kontejneru a první a poslední položku.
 • space-evenly
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky i mezi první a poslední položku a okraje kontejneru. Tato vlastnost není v kombinaci s flexboxem podporována v MSIE 11.
 • stretch
  Položky rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoliv proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height. Tato vlastnost není v kombinaci s flexboxem podporována v MSIE 11.

Poziční

 • center
  Položky se centrují doprostřed kontejneru.
 • start
  Položky se zarovnají k hraně začátku kontejneru, nefunguje ve flexboxu.
 • end
  Položky se zarovnají k hraně konce kontejneru, nefunguje ve flexboxu.
 • flex-start
  Chová se jako start, použitelné jen ve flexboxu.
 • flex-end
  Chová se jako end, použitelné jen ve flexboxu.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Tyto hodnoty zatím nemají u popisované vlastnosti dobrou podporu v prohlížečích při použití ve flexboxu. V MSIE není podporována vůbec.

Zarovnání pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno takovým způsobem, aby byl vidět začátek položky, například tak, aby bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Toto v době psaní podporuje jen Firefox.

Podpora v prohlížečích

V layoutech postavených na gridu je vlastnost u základních hodnot plně podporována, s výjimkou MSIE 11. Použitím nástroje Autoprefixer je ale možné to dohnat.

Ve flexboxových rozvrženích funguje justify-content dobře i v Internet Exploreru.

Více na CanIUse.com. caniuse.com/align-content.