Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost align-content definuje, jak prohlížeč distribuuje prostor mezi položkami obsahu podél příčné (nebo blokové) osy kontejneru layoutu.

CSS vlastnost align-content

Vlastnost align-content patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Počítá se však s použitím pro flexbox, grid, ale také vícesloupcový layout.

Ve specifikaci se počítá s použitím pro flexbox, grid, vícesloupcový layout, ale taky pro blokové prvky, kde to ale zatím použít nejde.

Tato vlastnost zarovnává ve svislém směru a tak nemá pochopitelně vliv na jednořádkové flexboxové kontejnery (tj. kontejnery s flex-wrap:nowrap).

Jednoduchý příklad

V naší ukázce definujeme třířádkový kontejner gridu:

<div class="container">
 <div class="item item--1">
  Item 1
 </div>
 <div class="item item--2">
  Item 2
 </div>
 <div class="item item--3">
  Item 3
 </div> 
</div>
.container {
 display: grid;
 grid-template-rows: repeat(3, 3em);
 height: 12em;
 align-content: space-between;
}

align-content:space-between ve gridu - v Chrome při zapnutém layout overlay

Pomocí zápisu align-content:space-between se volný prostor hezky distribuuje na výšku mezi jednotlivé položky.

Můžete si vyzkoušet ještě jedno demo. Je totožné, jen tentokrát pro flexbox a jinou hodnotu align-content.

CSS:

.container {
 border: 5px solid black;
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 height: 12em;
 align-content: space-around;
}

align-content:space-around ve flexboxu - v Chrome při zapnutém layout overlay

Zápis align-content:space-around tedy rozdělí volný prostor na polovinu a přidá ji před a za buňku.

Víte, co? Raději se podívejte na na všechny možné hodnoty, i tuhle mezi nima najdete.

Možné hodnoty zarovnání

Hodnoty vlastnosti align-content

Vlastnosti align-content můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • normal (výchozí)
  V CSS gridu odpovídat hodnotě start, ve flexboxu zase stretch.

Zbylý prostor

 • space-between
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky, přičemž první a poslední je zarovnaná s hranou kontejneru.
 • space-around
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky a polovina mezery mezi položkami se vloží mezi hrany kontejneru a první a poslední položku.
 • space-evenly
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky i mezi první a poslední položku a okraje kontejneru. Tato vlastnost není v kombinaci s flexboxem podporována v IE11.
 • stretch
  Položky rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoli proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height. Tato vlastnost není v kombinaci s flexboxem podporována v IE11.

Poziční

 • center
  Položky se centrují doprostřed kontejneru.
 • start
  Položky se zarovnají k hraně začátku kontejneru, nefunguje ve flexboxu.
 • end
  Položky se zarovnají k hraně konce kontejneru, nefunguje ve flexboxu.
 • flex-start
  Chová se jako start, použitelné hlavně ve flexboxu.
 • flex-end
  Chová se jako end, použitelné hlavně ve flexboxu.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Tyto hodnoty zatím nemají u této vlastnost dobrou podporu v prohlížečích při použití ve flexboxu. V IE není podporována vůbec.

Zarovnání pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno tak, aby byl vidět začátek položky, takže aby například bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Toto v době psaní podporuje jen Firefox.

Podpora v prohlížečích

V layoutech postavených na gridu je vlastnost u základních hodnot plně podporována s výjimkou IE11. Použitím nástroje Autoprefixer je ale možné to dohnat.

Ve flexboxových rozvrženích justify-content dobře funguje i v Internet Exploreru.

Více na CanIUse.com. caniuse.com/align-content.