Martin Michálek Martin Michálek  – 11. 1. 2021

Díky vlastnosti column a dalším definovaným v sadě modulu CSS Multi-column Layout můžeme obsah stránky vysázet do více sloupců definované šířky podobně jako v novinové sazbě.

Na rozdíl od podobných layoutových modulů – CSS gridu a flexboxu – navrhli vícesloupcové rozvržení v konsorciu W3C spíše pro textový a obrázkový obsah, nikoliv pro layout stránek nebo komponent.

Ale kreativitě se samozřejmě meze nekladou. Multi-column Layout má totiž jednu krásnou vlastnost – automatickou responzivitu. Na obrázku vidíte vícesloupcový layout s nastavením columns:20em.

Žádné Media Queries, opravdu!

V následující části se tomuto příkladu pořádně mrkneme na zoubek.

Příklad k vyzkoušení

V jednoduchém demu máme prvek .container a v něm nějaký text:

<div class="container">
 <h2>
  The heading
 </h2>
 <p>
  Lorem ipsum…
 </p>
</div>  

V CSS jsme pomocí vícesloupcového rozvržení definovali následující:

.container {
 columns: 20em; 
}

Prohlížeč by pak měl vnitřní prvky kontejneru rozdělit do sloupců o šířce kolem 20em, což také udělá. Při šířkách okna do zhruba 950 pixelů zde vidíme jeden sloupec.

Od této šířky sloupce v layoutu pořád přibývají. Viděli jste to na obrázku výše.

Když si v CodePenu poklikáte na tlačítka s přiblížením a oddálením, uvidíte, jak to funguje v praxi.

Je to automaticky responzivní, aniž bychom museli definovat Media Queries. Bezva.

Tady jsme ale v příručce o CSS Multicol-Layout. Teď se proto pojďme podívat na vlastnosti spadající do tohoto modulu.

Vlastnosti pro kontejner

Pomocí vlastnosti columns a dalších definujeme na rodičovském kontejneru podmínky tvorby sloupečků.

To, co je na obrázcích zvýrazněno černě, ovlivňuje uvedená vlastnost.

column-gap, column-rule

Vlastnost gap a rule

Definice mezer a oddělovačů mezi sloupci.
Např. gap:3em;column-rule:dotted lightgrey; – mezera 3em, oddělující čára tečkovaná a světle šedá.

column-fill

Vlastnost fill

Vyvažování výšky sloupců.
Např. column-fill:balance – prvky se rozdělí do sloupců a jejich výška bude podobná.

Vlastnosti pro vnitřní prvky

Prostřednictvím následujících vlastností můžete ovlivnit způsob zalamování obsahu do sloupců anebo roztažení vnitřních prvků do všech sloupců.

column-span

Vlastnost span

Prvek může překlenout více sloupců.
Např. column-span:all – prvek překlene všechny sloupce.

K čemu se vícesloupcový layout hodí?

Kromě „novinové“ sazby textu se hodí také na položky seznamu. Třeba náhledy obrázků ve fotogalerii nebo položky e-shopu…

Možností využití je překvapivě hodně a určitě si na nějakou vzpomenete.

Vícesloupcový layout má sice z trojice multi-column, flexbox a grid nejméně vlastností, na druhou stranu je nejjednodušeji definovatelný, umí si automaticky poradit s šířkou okna a navíc – prohlížeče si s ním velmi dobře rozumí.

Anonymní fragmentační kontejnery

Je to už spíše teorie, ale pokud se ji naučíte, může vám to pomoci s pochopením téhle užitečné sady vlastností. Jiné metody rozložení v CSS jako flex nebo grid, pokud jsou použity na nadřazený prvek, mění vlastnosti zobrazení.

Zvažme příklad z gridu. Při použití vlastnosti display s hodnotou grid se podřízené prvky z DOMu stávají položkami a umísťují se do definované mřížky. Hodnota flex dělá z vnitřních elementů položky flexboxu, které mají specifické chování.

V případě CSS Multi-column Layout však podřízené prvky kontejneru s více sloupci pokračují v normálním toku a ten je uspořádán do několika sloupců.

Tyto sloupce mají pružnou velikost ve směru řádků, a proto reagují na dostupné místo změnou velikosti nebo počtu zobrazených sloupců.

Vícesloupcové rozložení zavádí „kontext fragmentace“ tvořený „anonymními fragmentačními kontejnery“, které se nazývají sloupcové boxy (nebo zkráceně sloupce).

Podpora v prohlížečích

Podpora podstatných vlastností vícesloupcového rozvržení je vynikající. Historicky zde exceloval i Internet Explorer, specifikaci CSS Multi-column Layout naimplementoval v podstatě celou už ve verzi 10.

Moderní prohlížeče to zvládají taky, to víte, že ano. Jen si hůř rozumějí s vlastnostmi break-*, určenými pro ovládání zalamování vnitřních prvků do sloupců, o čemž píšu v příručce k těmto vlastnostem.

Více najdete v textu o podpoře nových systémů layoutu v prohlížečích.