Martin Michálek Martin Michálek  – 3. 1. 2019

„Neumí to Explorer“ je na prvních devíti místech z 10 důvodů, proč lidé ještě na začátku roku 2019 nepoužívají CSS Grid.

Obsah článku

Asi už víte, že něco z gridu v Exploreru funguje. Ale taky asi víte, že náš „nejoblíbenější“ prohlížeč nepodporuje důležité vlastnosti jako je grid-gap (mezera mezi buňkami), grid-template-areas (pojmenované oblasti) nebo třeba automatické umísťování prvků do mřížky.

Na vědomí se tímto dává, že díky zásadním aktualizacímAutoprefixeru je možné první dvě vcelku pokojně začít používat ve všech prohlížečích. A automatické umísťování? Tak trochu jde taky. Ale to je složitější, však uvidíte v dalším textu.

Proč se tím zabývat?

FAQ pro nedůvěřivé frontendové občany a občanky:

„Na Explorer se můžu víte co.“ — Pravděpodobně nemůžete. IE 10 už asi všude zmizel v prachu dějin, na většině projektů má ale velmi silné zastoupení jedenáctá verze Exploreru. V průměru to může být mezi 10-15 procenty uživatelů.

„Explorer to neumí.“ – Umí. Byl to první prohlížeč, který CSS Grid naimplementoval.

„Explorer toho z Gridu umí děsně málo.“ – Teď už ne, čtete dál.

„Udělám to flexboxem a hotovo.“ – Ano, spoustu situací vyřešíte flexboxem. Jenže flexbox nefunguje dobře u rozvržení, u nichž potřebujete prvkům vnutit jednotnou mřížku a neohlížet se na jejich obsah. CSS Grid vám často ušetří drbání levou rukou za pravým uchem. Prostě napíšete méně kódu. A možnosti jeho využití se teď díky Autoprefixeru rozšířily.

Video: CSS Grid v Internet Exploreru

Základy a krátké demo podle obsahu článku.

Pojďme dát Gridu novou šanci.

Podpora Gridu: Internet Explorer versus zbytek světa

Grid aktuálně podporují úplně všechny v Česku používané prohlížeče.

Ale ano, jisté rozdíly mezi IE a ostatními zde jsou. Z těch důležitých například napráskejme, že Internet Explorer nativně neumí:

 • automatické umísťování prvků do mřížky („auto-placement“),
 • pojmenovávání oblastí mřížky (vlastnosti jako grid-template-areas),
 • mezery mezi buňkami mřížky (např. grid-gap).

Velká část uvedeného pro vás ale přečtením tohodle dlouhého textu přestane platit.

Naopak se málo ví, že stařičký IE nativně podporuje:

 • nějakou formu implicitní (nepředdefinované) mřížky,
 • funkci repeat(), jen jinak: repeat(12, 1fr 20px) zapisuje jako (1fr 20px)[12],
 • další skvělou funkci – minmax(),
 • klíčová slova min-contentmax-content.

To myslím není zlé. Více je v textu CSS Grid in IE: Debunking Common IE Grid Misconceptions na CSS-Tricks.

Jen připomínám, že rozdíly nevznikly v nějakém microsoftím „týmu pro vytáčení webařů“. Jejich příčinou je rychlá implementace Gridu v ranné fázi specifikace. Ta se ovšem časem změnila, ale Grid v Exploreru zůstal v původní variantě.

Třísloupcové demo aneb „Jak to kurnikšopa funguje?“

Podívejme se na jednoduchý layout, u kterého si ukážeme jak přesně Autoprefixer zařídí fungování Gridu v Internet Exploreru.

Jde o rozvržení definované následujícím způsobem:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr;
 grid-column-gap: 0.5em; 
 grid-template-areas: "a b c";
}

Pro zájemce polopaticky:

 • display: grid asi vysvětlovat nemusím. Definujeme prostě kontejner mřížky.
 • grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr specifikuje samotnou mřížku. O jednotce fr píšu v jiném textu.
 • grid-column-gap: 0.5em je zápis pro mezeru mezi sloupci layoutu.
 • grid-template-areas je šablona pojmenování oblastí pro následné využití v CSS.

Teď to nejlepší. Tenhle kód nám Autoprefixer přeloží tak, aby v pohodě fungoval v Internet Exploreru 11. Včetně mezer (-gap) a pojmenovaných oblastí (-areas). Tedy vlastností, které tenhle pravěký prohlížeč neumí.

Proč takhle složitě? Protože Autoprefixer

Vy znalejší jste si jistě všimli, že pro takto jednoduchý layout by bylo zbytečné definovat šablonu pojmenování oblastí – grid-template-areas. To je ale oběť na oltář podpory v Internet Exploreru.

Dalším kódem už jen umístíme sloupečky do pojmenovaných oblastí:

.side-1 {
 grid-area: a;
}

.content {
 grid-area: b;
}

.side-2 {
 grid-area: c;
}

A šup! V další fázi se můžeme kochat kódem, který vypotí Autoprefixer.

Kód produkovaný Autoprefixerem

Nejprve rodič layoutu:

.container {
 display: -ms-grid;
 -ms-grid-columns: 1fr 0.5em 3fr 0.5em 1fr;
}

Následuje samozřejmě výše uvedený kód pro moderní prohlížeče. Ten pro zjednodušení vynechávám. Opět ale oba řádky vysvětlím:

 • display: -ms-grid – prefixovaný zapínač Gridu v Exploreru.
 • -ms-grid-columns: 1fr 0.5em 3fr 0.5em 1fr – magie. Autoprefixer spojil definici mřížky s definicí mezer (grid-column-gap), abychom ty (sakramentsky návykové) díry v layoutu mohli využívat i v Exploreru, který žádnou z „gap vlastností“ nepodporuje.

Kód prvků layoutu, jež Autoprefixer vyrobí pro potřeby Exploreru, vypadá takhle:

.side-1 {
 -ms-grid-row: 1;
 -ms-grid-column: 1;
}

.content {
 -ms-grid-row: 1;
 -ms-grid-column: 3;
}

.side-2 {
 -ms-grid-row: 1;
 -ms-grid-column: 5;
}

Ano, IE totiž neumí ani žádnou z „area vlastností“. Autoprefixer tak „ručně“ spočítá umístění do patřičných sloupečků.

Pokud vám nesedí počty sloupců u vlastnosti -ms-grid-column, pak raději zopakuji, že Autoprefixer uměle přidává sloupečky, abychom mohli používat mezery -gap.

Demo jsme snad rozebrali do posledního kamínku. Tady je ještě v celé kráse: cdpn.io/e/BvJjdz.

Autoprefixer: Na co nesmíte zapomenout

Nejprve se ujistěte, zda vaše deklarace podpory prohlížečů (Browserslist) zahrnuje IE 11 nebo případně také desátou verzi.

V Autoprefixeru si povolte generování prefixů pro mřížku – grid: true.

V mém demu na Githubu to mám například pro Gulp takto:

gulp.task('autoprefixer', () =>
 {
  return gulp.src('src/css/*.css')
   .pipe(autoprefixer({
    grid: true
   }))
   .pipe(gulp.dest('dist/css'));
 }
);

V samotném CSS kódu pak:

 • Definujte grid vždy kromě sloupců (grid-template-columns) nebo řádků také pojmenované oblasti: grid-template-areas.
 • Používejte vlastnost grid-template, nikoliv zkratku grid.
 • Vyhněte se pojmenovávání jmen řádků gridu.

Pokud na něco z toho zapomenete, Autoprefixer vás asi řádně potrápí, protože žádné prefixy nepřidá.

Pozor také na správné verze používaných nástrojů:

 • PostCSS verze 6 a novější
 • Autoprefixer 9.3 a novější

Zapnutí a vypnutí Autoprefixer

Občas se může hodit vypnutí generování prefixů v konkrétním místě kódu.

Pro ten účel použijte řídící komentáře /* autoprefixer: off */ nebo /* autoprefixer: ignore next */ či /* autoprefixer grid */.

Více je v dokumentaci: github.com/postcss/autoprefixer.

Co Autoprefixer umí?

Následuje sumář aktuálně podporovaných a nepodporovaných vlastností Gridu.

Dobrá zpráva: Těch druhých je poměrně málo.

Umí: Definování šablony mřížky

 • grid-template-columns se přeloží do -ms-grid-columns.
 • grid-template-rows se přeloží do -ms-grid-rows.
 • grid-template-areas slouží k tomu, aby Autoprefixer pochopil, jak vypadá váš layout. Žádný kód ale negeneruje.
 • grid-template je jen zkratka pro grid-template-columns, grid-template-rowsgrid-template-areas. Přeloží se tedy do nich.

Umí: Zarovnávání

 • align-self se přeloží do -ms-grid-row-align.
 • justify-self se přeloží do -ms-grid-column-align.

Částečně umí: Umístění položky do mřížky

Překlad následujících vlastností funguje, ale nesmíte v nich použít záporná čísla:

 • grid-row-start se přeloží do -ms-grid-row. Pokud chcete použít span, musíte definovat grid-row-end.
 • grid-column-start se přeloží do -ms-grid-column. Pokud chcete použít span, musíte definovat grid-row-end.
 • grid-row-end. Musíte ale definovat grid-row-start.
 • grid-column-end. Musíte ale definovat grid-row-start.
 • grid-row se přeloží do -ms-grid-row.
 • grid-column se přeloží do -ms-grid-column.

Částečně umí: Definice pojmenovaných oblastí

Následující vlastnost funguje, ale každý potomek gridu musí mít unikátní jméno oblasti:

 • grid-area - Autoprefixer z oblastí udělá explicitní zápis pomocí grid-row-endgrid-column-end.

Částečně umí: Definice mezer

 • grid-gap a explicitní vlastnosti grid-row-gap nebo grid-column-gap

Autoprefixer namísto -gap vygeneruje extra řádky nebo sloupečky. Fajn řešení, ne? Je ale důležité, abyste grid zapsali pomocí grid-template-areas a zároveň grid-template-columns.

Neumí vůbec: Vlastnost grid a automatické umístění

Tady máte zatím smůlu:

 • grid je zkratka pro grid-template-rows, grid-template-columnsgrid-template-areas. Doporučuje se namísto ní použí grid-template.
 • Automatické umístění: grid-auto-columns, grid-auto-rows nebo grid-auto-flow.

Automatické umísťování ale u jednodušších layoutů udělat  jde.

Tak co? Dáte Gridu novou šanci?

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?