Martin Michálek Martin Michálek  – 2. 8. 2019

Vlastnost grid-template slouží k definování mřížky v CSS gridu.

Jde o zkratku (shorthand) pro vlastnosti grid-template-rowsgrid-template-columns a také grid-template-areas.

Definování sloupečků a řádků

V jednoduchém demu si ukážeme grid-template jako zkratku pro vlastnosti grid-template-rowsgrid-template-columns:

.container {
 grid-template: auto auto / 2fr 1fr;
} 

To odpovídá zápisu:

.container {
 grid-template-rows: auto auto;
 grid-template-columns: 2fr 1fr;
 grid-template-areas: none; 
}

Sloupečky, řádky a pojmenované stopy

V hranatých závorkách zde můžeme uvést také pojmenované řádky a sloupce jak o nich píšeme v textu o vlastnostech grid-template-rowsgrid-template-columns

.container {
 grid-template:
  [row-1] auto [row-2] auto
  / 
  [col-1] 2fr [col-2] 1fr;

To odpovídá zápisu:

.container {
 grid-template-rows: [row-1] auto [row-2] auto;
 grid-template-columns: [col-1] 2fr [col-2] 1fr; 
 grid-template-areas: none;
}

Sloupečky, řádky a pojmenované oblasti

V téhle jedné vlastnosti je také možné definovat rozměry gridu spolu s pojmenováním oblastí:

.container {
 display: grid;
 grid-template:
  "heading heading" auto
  "one two" auto
  /
  2fr 1fr;

Je to už docela složité, chápu. Definují se nejprve řádky – jejich jména a výšky – a pak za lomítkem šířky sloupečků. Odpovídá to následujícímu:

.container {
 grid-template-rows: auto auto;
 grid-template-columns: 2fr 1fr; 
 grid-template-areas:
  "heading heading"
  "one two";
}

Co je dobré vědět?

 • Všimněte si, že grid-template nastavuje grid-template-areas: none, takže resetuje i případné dříve nastavené oblasti.
 • Funkce repeat() zde není povolena, protože se zde dává přednost vizuálnímu vyjádření mřížky, takzvanému „ASCII artu“.
 • Stejnou syntaxi má vlastnost grid, která ovšem navíc umožňuje nastavení rozměrů implicitního gridu (vlastnosti grid-auto-columns, grid-auto-rows, and grid-auto-flow), takže je pravděpodobné, že můžete chtít použít spíše právě ji.

Podpora v prohlížečích

Internet Exploreru 11 vlastnost nepodporuje. Asi už víte, že díky Autoprefixeru to tak problematické být nemusí. Doporučení zde ale zní: Používejte vlastnost grid-template, nikoliv zkratku grid a půjde to.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?