Martin Michálek Martin Michálek  – 21. 8. 2019

Jedná se o flexibilní jednotku, která reprezentuje podíl na volném prostoru v CSS gridu. Proto fr, jako fraction unit.

CSS jednotka fr

Jednotka fr je součástí specifikace CSS gridu.

Využívá se ve vlastnostech popisující mřížku, jako jsou grid-template-columns/rows nebo grid-auto-columns/rows.

Ale dost řečí a ukažme si nějaký kód:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 2fr;
}

Prostor se rozdělí na tři díly, ale vykreslí do dvou buněk gridu. První bude zabírat třetinu šířky, druhá dvě třetiny.

Raději zdůrazněme, že šířka buňky se ani zde nikdy nezmenší pod šířku obsahu. Rozdělení 1fr 2fr tedy bude platit jen v případě dostatku prostoru.

Je (a není) to jako procenta

Zjednodušeně by se tahle jednotka dala přirovnat k procentům (%), je to ale lepší než procenta.

Demo to ostatně ukáže v celé kráse. Máme dva kontejnery vysázené gridem, které mají tři vnitřní prvky. První layout je definován v procentech, druhý ve fr.

.container-percentage {
 display: grid;
 grid-template-columns: 33.3% 33.3% 33.3%;
 gap: 10px;
}

.container-fr {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
 gap: 10px;
}

Na pohled by to mohlo fungovat stejně, ale to opravdu jen na první pohled.

Jednotka fr a procenta

Výhoda fr oproti procentům? Nemusíme počítat prvky gridu a řešit nastavení box modelu.

Procentuální grid v demu nastavujeme jako grid-template-columns: 33.3% 33.3% 33.3%. Může to být fajn, ale procentuální hodnotu musíme vypočíst podle počtu sloupců v HTML. No a pokud by se nám ten změnil, nezbývá než upravovat také CSS.

Další problém je v box modelu, způsobu počítání šířky. Jak vidíte u prvního prvku v CodePenu, k procentuální šířce se musí ještě připočíst vnitřní okraj (padding) a bez změny počítání box modelu pomocí vlastnosti box-sizing nám prvky přetečou z rodičovského kontejneru.

Podíl na zbytku

Jednotka fr tvoří podíl na zbytku plochy, kterou neokupují prvky s rozměry nastavenými běžnými jednotkami délky, jako jsou %, px, em, rem a další:

Jednotka fr - podíl na zbytku v CSS gridu

Pomocí grid-template-columns: 80px 5em 2fr 1fr definuje čtyřsloupcovou mřížku. První sloupec má fixní šířku 80px. Druhý má šířku 5em, takže jeho šířka bude záležet na velikosti písma rodičovského prvku. Pokud nám zbude nějaký prostor, prohlížeč jej vydělí třemi (2fr + 1fr) a rozpočítá na dvě buňky definované podílovou jednotkou.

Nulová a desetinná čísla. Hodnoty, se kterými je legrace

Podívejme se ještě na jeden speciální příklad, který ukazuje použití nulové (0fr) a desetinné (0.1fr) hodnoty.

Mřížku definujeme takto:

.container {
 grid-template-columns: 0fr 0.5fr 0.1fr;
}

Pokud je nastavená nulová hodnota (0fr) vykreslí prohlížeč sloupec v šířce obsahu.

Jednotka fr a procenta - rozdíl

Poměrně užitečné jsou také desetinné hodnoty. Jejich součet je 0.6fr, takže zanechává 0.4fr prostoru prázdného.

Obojí se myslím může docela hodit, nemám pravdu?

Jo a – záporné hodnoty k jednotce fr přidávat nezkoušejte. K ničemu to nevede, už jsem to ověřil.

Poznámky na závěr

 • Asi jste postřehli, že grid-template-columns: 1fr se chová podobně jako bezjednotkový údaj ve flexboxu, např. flex: 1.
 • fr není jednotka délky a nedá se s nimi ani kombinovat. Nemůžeme tedy použít funkci calc() a výraz jako calc(1fr - 20px).

Podpora v prohlížečích

Podpora je skvělá. Nevím o žádném mezi uživateli rozšířeném prohlížeči, který by jednotku fr v kombinaci s CSS gridem nezvládal. A to do této skupiny prohlížečů o prázdninách 2021 považuji i Internet Explorer 11.