Martin Michálek Martin Michálek  – 2. 8. 2019

Vlastnosti grid-auto-rowsgrid-auto-columns použijete pro tvorbu implicitního, tedy výslovně nedefinovaného gridu v CSS.

Jsou tedy doplňkem vlastností grid-template-rowsgrid-template-columns, které naopak slouží pro vytváření gridu explicitního, tedy autorsky definovaného.

Použijete jej hlavně pro řádky (grid-auto-rows), a to v případech, kdy máte v HTML neznámý počet položek.

Možné hodnoty

Vlastnostem grid-auto-rowsgrid-auto-columns můžete přiřazovat stejné hodnoty jako jejich explicitním kolegyním – grid-template-rowsgrid-template-columns.

Klíčová slova

grid-auto-columns: min-content;
grid-auto-columns: max-content;
grid-auto-columns: auto;

Jedna hodnota pro všechny sloupce (nebo řádky)

grid-auto-columns: 100px;
grid-auto-columns: 10%;
grid-auto-columns: 1fr;

Více hodnot, které se při větším počtu sloupců opakují

grid-auto-columns: 100px 200px;
grid-auto-columns: 10% 33.3%;
grid-auto-columns: 1fr minmax(100px, auto);

Jak ale onen implicitní grid vzniká a kde je možné tyto vlastnosti využít?

Příklad: Více položek v gridu než je definovaných řádků

Myslím, že vlastnosti grid-auto- častěji použijete pro řádky layoutu, tedy grid-auto-rows. Může se vám totiž snadno stát, že v mřížce je předem daný počet sloupečků, ale neznámý počet položek a tedy řádků:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

Vlastnost grid-template-rows umí definovat rozměry známých řádků. Nezvládá ovšem definovat opakování hodnot.

Pokud bychom chtěli střídat výšku 100px200px pro liché a sudé řádky, přičemž počet řádků neznáme, je tu vlastnost grid-auto-rows:

.container {
 grid-auto-rows: 100px 200px;
} 

Příklad: Umístění položky mimo explicitní grid

Dalším možností, jak může explicitní grid vzniknout, je umístění položky zcela mimo definovanou mřížku. Vezměme že ji definujeme jako 2 × 2:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr;
 grid-auto-columns: 1fr;
}

Jenže v HTML máme čtyři a ne šest položek. A co víc, pátou a šestou položku umísťujeme na neexistující pozice v mřížce:

.column.fifth {
 grid-column: 3;
 grid-row: 1;
}

.column.sixth {
 grid-column: 3;
 grid-row: 2;
}

Prohlížeč nám při pokusu o umístění na ve třetím sloupci, tedy na pozici nedefinovanou explicitním gridem, grid rozšíří. Ale rozšíří je gridem implicitním. Výchozí rozměry prvků nám tedy zřejmě nebudou vyhovovat:

Opravíme to až touto deklarací:

.container {
 grid-auto-columns: 1fr;
}

Podpora v prohlížečích

Vlastnosti grid-auto-rowsgrid-auto-columns podporuje kdejaký prohlížeč, včetně Internet Exploreru od verze 10

Jediný problém je ve Firefoxu, který v době psaní textu nepřijímá zápis vlastnosti s více hodnotami (např grid-auto-columns:100px 150px). Viz řešený bug.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?