Martin Michálek Martin Michálek  – 1. 10. 2019

Funkce (nebo přesněji řečeno „zápis“) minmax() a navázaná klíčová slova definují rozsah šířky nebo výšky pro sloupce či řádky mřížky v CSS gridu.

Funkce minmax

Zápis minmax() je součástí specifikace CSS gridu.

V CSS už máme funkce min(), max()clamp(), ale funkce minmax() a klíčová slova min-content, max-contentfit-content jsou zásadní pro použití v mřížce.

Pro plnohodnotné používání mřížky je to skoro nepostradatelné, ale je v tom řada nejasností, záludností a… opičáren. Pojďme se na ně v tomto textu podívat.

Možných hodnot je více:

Hodnota Ukázka
Statický rozsah minmax(100px, 200px)
Flexibilní rozsah minmax(100px, 1fr)
max-content (maximální velikost obsahu) minmax(100px, max-content)
min-content (minimální velikost obsahu) minmax(min-content, 200px)
auto (automaticky) minmax(auto, auto)
fit-content (podle obsahu) fit-content
fit-content() (podle obsahu, s maximem) fit-content(200px)

V tomhle textu řešíme vlastnosti pro nastavení rozměrů stop mřížky podle vlastních (obsahových – anebo v angličtině intrinsic) velikostí prvků uvnitř. Zabýváme se rozměry obsahu.

Je dobré si uvědomit, že rozměry obsahu se liší od nastavení rozměrů zvenčí pomocí nadřazeného prvku. Tam užijete fixní jednotky (px, rem, …) nebo podílové jednotky fr. Ty obsah uvnitř příliš nezajímá a nastavují rozměry prvku, ve kterém se obsah nachází.

Projděme si teď vše podrobně na příkladech.

Základy: Statický rozsah

Zápis minmax() se tváří jako funkce se dvěma parametry: minimálním a maximálním rozměrem buněk mřížky layoutu:

.container {
 grid-template-columns: minmax(100px, 200px) 1fr 1fr;
}

Tohle je asi jednoduché, že?

 • První sloupeček se nikdy nezmenší pod 100px a nepřesáhne šířku 200px. To přesně dělá zápis minmax(100px,200px).
 • Další dva sloupečky si rovnoměrně rozdělí šířku zbylého prostoru, protože jsou nastavené podílovou jednotkou na 1fr.

Flexibilní rozsah (použití jednotky fr)

Příklad pozměníme:

.container {
 grid-template-columns: minmax(100px, 1fr) 1fr 1fr;
}

Uvedený zápis opět nebude žádná velká věda, protože zlomkovou jednotku fr už známe.

 • Všechny sloupečky si rovnoměrně rozdělí šířku na tři části.
 • První sloupeček se ale nikdy nezmenší pod 100px. Důvodem je zápis minmax(100px,1fr).

Klíčové slovo max-content

max-content dává instrukci, aby se buňka nezvětšovala nad maximální velikost obsahu:

.container {
 grid-template-columns: minmax(100px, max-content) 1fr 1fr;
}

Instrukce pro vykreslení prvního sloupce mřížky zní:

 • Nikdy nebudeš užší než 100px.
 • Nikdy se nerozšíříš nad rámec maximální šířky obsahu (max-content).

Co je ale ta „maximální velikost obsahu“? Je to různé. U pružných responzivních obrázků jde například o jejich maximální pixelovou velikost. Blok s textovým obsahem se může zvětšovat, dokud slova stačí. Však si to zkuste na příkladu.

Pojďme si to ještě ukázat na příkladu s obrázkem. Kód je totožný jako v předchozím demíčku:

Obrázek v této ukázce nebude ve stopě mřížky definované pomocí zápisu minmax(100px, max-content) nikdy menší než 100px a větší než maximální velikost. Ta je 400px a je zde definovaná v atributu width značky <img>.

Klíčové slovo min-content

min-content funguje opačně než max-content, to byste nečekali, že?

Při použití ve funkci minmax() přikazuje, aby se buňka nikdy nezmenšila pod minimální velikost obsahu:

.container {
 grid-template-columns: minmax(min-content, 200px) 1fr 1fr;
}

Co je zase ta „minimální velikost obsahu“? U textu délka nejdelšího slova, u obrázků a jiných vkládaných médií s pružnými rozměry žádnou minimální šířku či výšku nemáme.

Možné je samozřejmě i použití jak min-content, tak max-content: minmax(min-content, max-content):

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: minmax(min-content, max-content) 1fr 1fr;
 gap: 10px;
}

Dotčená stopa layoutu se pak nezmenší pod minimální a nezvětší nad maximální šířku či výšku obsahu.

Klíčové slovo auto

V hodnotách zápisu minmax() je možné uvádět i klíčové slovo auto, které velmi dobře známe odjinud z CSS. V gridu se chová skoro tak, jak bychom očekávali. Skoro.

 • Pokud je auto v druhém parametru, chová se stejně jako max-content. Takže zápis minmax(100px,auto) bude mít stejný dopad jako minmax(100px,max-content).
 • Jakmile jej však uvedeme v prvním parametru, může přebírat hodnotu vlastností min-width nebo min-height. Pokud ty nejsou definované, chová se stejně jako min-content, a tedy zápis minmax(auto,200px) bude ekvivalentní k minmax(min-content,200px).

Klíčové slovo auto si ještě vyzkoušíme na příkladu. Mřížku definujeme následovně:

.container {
 grid-template-columns: minmax(auto, auto) 1fr 1fr;
}

Uvnitř první buňky máme obrázek, který má pružné rozměry (definované pomocí max-width:100%;height:auto;). Použitím minmax(auto,auto) prohlížeči říkáme: Sloupec mřížky se smí zmenšit jen na minimální obsahovou velikost a zvětšit na maximální.

Jenže u vkládaných pružných médií není rozměrové minimum a maximum nijak definováno. My to ale dovedeme. Maximum v našem CodePenu definujeme už uvedeným atributem width="400" v HTML. A minimum? Tady se dostáváme k použití vlastnosti min-width, kterou zde nastavujeme na 100px.

Musíme zmínit, že pouze stopy mřížky s rozměry nastavenými na auto je možné roztáhnout na šířku či výšku pomocí align-content:stretch nebo justify-content:stretch.

Co když je ve stopě mřížky buněk více?

Považuji zde za vhodné připomenout, že naše příklady jsou hodně zjednodušené, protože v daném sloupci rozvržení pomocí CSS gridu máme vždy jen jednu obsahovou buňku.

Jak se ovšem bude minmax() chovat v případě použití u sloupečků (nebo řádků), kde je buněk více? U maxima vezme vždy tu nejmenší velikost z obsahu všech buněk, u minima pak největší.

Prostě vytvoří nejmenší možný rozsah rozměrů všech obsahů dotčených buněk mřížky. Tak, aby se žádný z prvků mřížky nedeformoval pod své obsahové minimum nebo nad své maximum. To je fér, ne?

Klíčové slovo nebo funkce fit-content()

fit-content je způsob, jak v podporovaných prohlížečích deklarovat, že si přejeme rozměr prvku podle obsahu. Hodí se to například v situaci, kdy chceme, aby se blokový prvek neroztahoval do celé šířky rodiče:

.box {
 width: fit-content;
}

V CSS gridu se fit-content používá s parametrem:

.container {
 grid-template-columns: fit-content(200px) 1fr 1fr;
}

Takový zápis říká, aby prohlížeč zařídil šířku prvního sloupce vždy podle obsahu, ale s maximem 200px.

fit-content() se tedy počítá jako minmax(auto,max-content) s tím, že hodnota v argumentu funkce slouží jako zarážka pro maximální rozměr, pokud je větší než minimum.

Může vás také zajímat, jak to funguje s obrázky a jejich vnitřními nastaveními minima a maxima.

Následuje tedy ještě jedna ukázka, vycházející z dřívějšího CodePenu s obrázkem.

<div class="container">
 <p class="column">
  <img src="image.png" width="400" alt="Obrázek">
 </p>
 <p class="column">2</p>
 <p class="column">3</p>
</div>
.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: fit-content(200px) 1fr 1fr;
 gap: 10px;
}

Funguje to dobře. I přes to, že obrázek má nastavenou šířku 400 pixelů, v layoutu si drží maximální šířku definovanou v kaskádových stylech pomocí fit-content(200px).

Co když… Pár specifičností zápisu minmax()

Pokud byste chtěli zápis minmax() mermomocí rozbít, prohlížeče by se podle specifikace měly chovat následovně:

 • Pokud uvedete vyšší hodnotu v minimu než maximu (např. minmax(200px,100px)), maximum bude ignorováno a prohlížeče budou počítat jen s minimem.
 • Jako minima zatím nemá smysl uvádět zlomkovou jednotku fr. Ale v budoucí verzi specifikace by se to prý mohlo změnit.

Podpora v prohlížečích

Teď už zbývá jen rekapitulace podpory v prohlížečích.

 • Funkce minmax(), ale i klíčová slova min-contentmax-content podporují všechny prohlížeče včetně Internet Exploreru 11. V tomto prohlížeči „dědečkovi“ ale doporučuji testovat, občas se chová podivně.
 • fit-content() podporují skoro všechny relevantní prohlížeče, ale v MSIE 11 ostrouháte. Je však možné tam vlastnost obejít pomocí šířky stopy nastavené na auto a vlastnosti max-width aplikované na buňky layoutu.

Viz CanIUse: caniuse.com/intrinsic-width.

Použili jste minmax() ještě nějak jinak? Neváhejte napsat do komentářů, rád to do článku doplním.

Komentáře

Novinka
Nyní je možné přidávat komentáře.
Pro přidání názoru se prosím
přihlaste nebo si zřiďte účet.