Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost justify-self určuje zarovnání položky na hlavní ose (jinak též řádkové ose).

CSS vlastnost place-items

Vlastnost place-items patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Je dobré zmínit, že uvnitř buněk tabulek a ve flexboxu je vlastnost justify-self ignorována. V grid layoutu se položka zarovnává uvnitř své oblasti, což je obvykle buňka mřížky.

U flexboxu můžeme pro zarovnání položek na hlavní ose využít klasickou metodu s margin:auto, podobně jako u justify-items.

Hodnota auto u vnějších okrajů má ostatně před touto justify-self přednost ve všech systémech rozvržení v CSS.

Jednoduchý příklad

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu.

Následuje několik užitečných vysvětlovacích odrážek:

 • První dvě položky nemají vlastnost justify-self nastavenou, takže získají výchozí hodnotu stretch a roztáhnou se do celé šířky prostoru buňky.
 • Poslední položka má nastaveno justify-self:end, takže by se měla „scvrknout“ na přirozenou šířku podle obsahu a zarovnat ke konci prostoru buňky, což je zároveň pravá hrana kontejneru.
 • Vyhrává ovšem deklarace margin-right:auto, která buňku zarovná na začátek prostoru buňky a funguje tedy stejně jako justify-self:end.

V dalším CodePenu je vidět, že justify-self ve flexboxu opravu nefunguje. Pokouším se tam stylovat poslední položku pomocí justify-self:end. A nic.

Možné hodnoty zarovnání

Hodnoty vlastnosti justify-self

Vlastnosti justify-self můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • auto (výchozí)
  Podědí se hodnota justify-items od rodičovského elementu. Pokud zde žádný není, dostane prvek hodnotu normal.
 • normal
  V CSS gridu bude nastavený jako hodnota stretch, ale například v blokových layoutech (display:block) jako start.
 • stretch
  Položka rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoli proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height.

Poziční

 • center
  Položka se centruje doprostřed jí určeného prostoru.
 • start
  Položka se zarovnává k hraně začátku jí určeného prostoru.
 • end
  Položka se zarovnává k hraně konce jí určeného prostoru.
 • self-start
  Hodnota chová jako start.
 • self-end
  Hodnota chová jako end.
 • flex-start
  Chová se jako start.
 • flex-end
  Chová se jako end.
 • left
  Chová se jako start.
 • right
  Chová se jako end.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno tak, aby byl vidět začátek položky, takže aby například bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Pokud vím, v žádném prohlížeči toto zatím nefunguje.

Podpora v prohlížečích

Při použití s display:flex zde máme tradiční výjimku – vlastnosti justify-self nepodporuje Internet Explorer 11.

Více na caniuse.com/justify-self.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?