Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost justify-self určuje zarovnání položky na hlavní ose (jinak též řádkové ose).

CSS vlastnost justify-self

Vlastnost justify-self patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Můžete ji využít v layoutech tvořených gridem.

Je dobré zmínit, že uvnitř buněk tabulek a ve flexboxu je vlastnost justify-self ignorována. V grid layoutu se položka zarovnává uvnitř své oblasti, což je obvykle buňka mřížky.

U flexboxu můžeme pro zarovnání položek na hlavní ose využít klasickou metodu s margin:auto, podobně jako u justify-items.

Příklad: margin má přednost před justify-self

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu. Poslední, jinak zbarvenou položku pak zarovnáváme pomocí justify-self.

HTML vám asi bude znít povědomě:

<div class="container">
 <div class="item item--1">
  Item 1
 </div>
 <div class="item item--2">
  Item 2
 </div>
 <div class="item item--3">
  Item 3
 </div> 
</div>

Definice třísloupcového kontejneru gridu pak vypadá zhruba následovně:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 height: 10em; 
}

Nakonec deklarace pro poslední položku:

.item--3 {
 margin-right: auto;
 justify-self: end;
}

Tady vlastně zarovnáváme dvěma způsoby. Jednou doleva (margin-right:auto) a jednou doprava (justify-self:end). Co myslíte - bude platit poslední deklarace, jako je tomu u CSS vždy? Nikoliv, zarovnání pomocí vnějších okrajů zde má přednost navzdory kaskádě.

Zkuste si tu první deklaraci schválně v živé ukázce odmazat.

margin má přednost před justify-self - v Chrome při zapnutém grid overlay

Následuje několik užitečných vysvětlovacích odrážek:

 • První dvě položky nemají vlastnost justify-self nastavenou, takže získají výchozí hodnotu stretch a roztáhnou se do celé šířky prostoru buňky.
 • Poslední položka má nastaveno justify-self:end, takže by se měla „scvrknout“ na přirozenou šířku podle obsahu a zarovnat ke konci prostoru buňky, což je zároveň pravá hrana kontejneru.
 • Vyhrává ovšem deklarace margin-right:auto, která buňku zarovná na začátek prostoru buňky a funguje tedy stejně jako justify-self:end.

Příklad: ve flexboxu to nefunguje

V dalším CodePenu je vidět, že justify-self ve flexboxu opravu nefunguje. Pokouším se tam stylovat poslední položku pomocí justify-self:end. A nic.

Možné hodnoty zarovnání

Hodnoty vlastnosti justify-self

Vlastnosti justify-self můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov specifikace CSS Box Alignment:

Základní

 • auto (výchozí)
  Podědí se hodnota justify-items od rodičovského elementu. Pokud zde žádný není, dostane prvek hodnotu normal.
 • normal
  V CSS gridu bude nastavený jako hodnota stretch, ale například v blokových layoutech (display:block) jako start.
 • stretch
  Položka rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoli proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height.

Po dekódování zašmodrchaností specifikace můžeme konstatovat, že výchozí hodnota je vždy stretch, tedy roztažení do šířky.

Poziční

 • center
  Položka se centruje doprostřed jí určeného prostoru.
 • start
  Položka se zarovnává k hraně začátku jí určeného prostoru.
 • end
  Položka se zarovnává k hraně konce jí určeného prostoru.
 • self-start
  Hodnota chová jako start.
 • self-end
  Hodnota chová jako end.
 • flex-start
  Chová se jako start.
 • flex-end
  Chová se jako end.
 • left
  Chová se jako start.
 • right
  Chová se jako end.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno tak, aby byl vidět začátek položky, takže aby například bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Toto v žádném prohlížeči zatím nefunguje.

Podpora v prohlížečích

V rámci flexboxu a tabulkovém layoutu tuto vlastnost nemůžete použít v žádném prohlížeči.

Při použití s display:grid je podpora v prohlížečích plná, jen v Internet Exploreru je hlášeno několik bugů. Více na CanIUse. caniuse.com/justify-self