Martin Michálek Martin Michálek  – 2. 8. 2019

V textu se zaměříme na vlastnosti grid-columngrid-row, které slouží k umísťování položek v definované mřížce.

CSS vlastnosti grid-column a grid-row

Vlastnosti grid-columngrid-row jsou součástí specifikace CSS gridu.

Vlastnosti grid-column/-row jsou pouhými zkratkami pro snadnější zápis jiných:

 • grid-column-start
 • grid-column-end
 • grid-row-start
 • grid-row-end

Používání zkratek je praktičtější, jak sami uvidíte. Takto se uvádějí obecně:

grid-row: <grid-row-start> / <grid-row-end>;
grid-column: <grid-column-start> / <grid-column-end>;

Možné hodnoty

Možnost Ukázka hodnoty
Čísla linek 1 / 2
Jména linek first-line / second-line
Rozsah 1 / span 2
Jedno číslo 3
Záporná čísla -1 / -3
Automatické umístění auto

Čísla linek

Tady je to jednoduché. Potřebujete dvě hodnoty – pro začátek a konec pozice v mřížce.

Řekněme, že máme tuto mřížku o 3 × 3 buňkách:

.container {
 display: grid;
 gap: 10px;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
 grid-template-rows: 2rem 2rem 2rem;
}

Pokud bychom položku chtěli umístit do druhého sloupce a přes druhý a třetí řádek, zapíšeme to následovně:

.item {
 grid-column: 2 / 3;
 grid-row: 2 / 4; 
}

Je to totéž, jako bychom napsali:

.item {
 grid-column-start: 2;
 grid-column-end: 3;
 grid-row-start: 2;
 grid-row-end: 4;
}

Všimněte si, že řádky končíme na čísle 4, i když je máme jen tři. Je to dobrá připomínka toho, že se zde neodkazujeme na čísla řádků či sloupců, ale na čísla linek, které grid definují.

Jména linek

Podobná situace je u pojmenovaných linek. Máme stejný příklad jako výše, jen s pojmenovanými linkami:

.container {
 display: grid;
 gap: 10px;
 grid-template-columns:
  [first-col] 1fr [second-col] 1fr [third-col] 1fr [end];
 grid-template-rows:
  [first-row] 2rem [second-row] 2rem [third-row] 2rem [end];
}

Umísťujeme pak elegantně a o fous čitelněji:

.item {
 grid-column: second-col / third-col;
 grid-row: second-row / end;
} 

Výsledek však pochopitelně bude stejný.

Rozsah

Klíčové slovo span slouží k určení rozsahu, jaký v mřížce buňka zabírá.

Podívejme se teď na tentýž příklad jako v první ukázce, jen si jeho pozici definujme pomocí rozsahu:

.item {
 grid-column: 2 / span 1;
 grid-row: 2 / span 2;
}

Vysvětlíme:

 • Zápis span 1grid-column znamená „zabírá jeden sloupec“. Tady je to zbytečné, fungovalo by to i bez tého hodnoty.
 • Zápis span 2grid-row už je zajímavější. Říkáme tím, že má zabrat dva řádky buněk mřížky. Může to tedy být čitelnější než zápis grid-row:2/4.

Jedno číslo

Občas je možné vidět zápis grid-rowgrid-column jen s jedním číslem:

.item {
 grid-column: 2;
} 

Funguje to tak, jak asi očekáváte. Prohlížeče v tomto případě automaticky umísťují prvky DOMu na jednu buňku mřížky (span 1), takže jim stačí uvést pozici začátku vykreslování.

Záporná čísla

Záporná čísla ve vlastnostech grid-rowgrid-column počítají umístění zprava nebo zezdola. Pokud bychom tedy chtěli stejnou svislou pozici položky jako v našem příkladu, jen definovanou zápornými čísly, zapsali bychom ji takto:

.item {
 grid-column: 2 / 3;
 grid-row: -1 / -3;
}

Kódem grid-row:-1/-3 říkáme: Chci umístění od první linky mřížky zezdola až po třetí linku mřížky v tomtéž směru.

Automatické umístění

Hodnota auto vypíná ruční umísťování a nechá pracovat algoritmus „autoplacementu“, postupného automatického umístění do existujících buněk rozvržení.

Vezměme stejný příklad:

.item {
 grid-column: 2 / 3;
 grid-row: auto;
}

Prvek bude dále umístěn do druhého sloupce, ale v tomto případě do prvního řádku. Algoritmus automatického umísťování zde vždy začíná a dosud nevykresloval žádné jiné prvky mřížky, které by mohly pozici posunout.

Podpora

Moderní prohlížeče s těmito vlastnostmi nemají problém. Horší je to samozřejmě v MSIE, ale to nevadí, protože podobné vlastnosti tam existují. Autoprefixer nám pomůže a např. grid-row se přeloží do -ms-grid-row.