Martin Michálek Martin Michálek  – 2. 6. 2020

Web Vitals je sada metrik, které Google nově označuje za důležité pro sledování dobrého uživatelského zážitku na webu.

Aktuálně je totiž měření rychlosti (a UX) webu poměrně složitá disciplína, ve které se stěží orientují specialisté (ke kterým se počítám). Pro všechny ostatní je to zcela nepřehledné.

Nyní měříme hlavně tři metriky – LCP, INP a CLS. Dostali jsme k tomu nástroje a příslib, že se to už nebude moc často měnit.

Google tyto metriky zohledňuje v rámci hodnocení rychlosti webů. Je zde tedy jednoznačná vazba na SEO.

Pojďme si v tomto textu dát rychlý úvod do metrik ve Vitals obsažených a do způsobů měření.

Metriky

V sadě Web Vitals je metrik více, ale ty nejpodstatnější Google označuje jako Core Web Vitals. Jde tedy o jakési „základní životní funkce“ každého webu, jak by zněl jeden z možných překladů.

Core Web Vitals

Celé se to točí kolem tří hlavních metrik:

 • Largest Contentful Paint (LCP)
  Největší vykreslení obsahu. Metrika, která popisuje rychlost načítání stránky – načítací (loading) výkon. Jde o něco mezi FCPSpeedIndexem.
 • Interaction to Next Paint (FID)
  Od interakce k vykreslení. Metrika, která popisuje rychlost odezvy po uživatelské interakci. Tato metrika v březnu 2024 nahradila starší FID. V syntetických měřeních není možné ji získat, nejlepší je tedy sledovat metriku TBT.
 • Cumulative Layout Shift (CLS)
  Kumulativní posun layoutu. Metrika, která popisuje vizuální stabilitu layoutu během vykreslování.

Google také rozlišuje tři stavy metrik. Nově je označuje takto:

 • Dobrá (Good) – Metrika vyhovuje kritériím.
 • Vyžaduje zlepšení (Needs Improvements) – Metrika vyžaduje zlepšení.
 • Špatná (Poor) – Hodnota metriky je špatná.

Hranice pro stavy jednotlivých metrik jsou podle Googlu následující:

Metrika Dobrá Vyžaduje zlepšení Špatná
LCP ≤ 2,5 s 2,5 - 4 s > 4 s
INP ≤ 200 ms 200 - 500 ms > 500 ms
CLS ≤ 0,1 0,1 - 0,25 > 0,25

Pokud si chcete stav jednotlivých metrik u vašeho webu převést do jediného čísla, měli byste podle Googlu použít hodnotu na 75. percentilu pro sadu měření všech uživatelů – na mobilech i u počítačů.

No a pokud byste chtěli jen jeden stav, jedno vysvědčení pro měřenou stránku, ze všech metrik musíte vzít tu nejhorší. Zdá se totiž, že přesně tak to zobrazují aktuální PageSpeed Insights.

Materiály o optimalizaci jednotlivých metrik:

A co další metriky?

Jistě vás napadlo: Kam zmizely další metriky? Google výslovně říká, že Web Vitals by měl znát a měřit každý, kdo je nějak zainteresovaný do webů.

Nicméně pro experty a technické lidi zůstávají zajímavé i další metriky rychlosti. Například problémy u metriky LCP nedokážeme odhalit bez měření rychlosti backendu (TTFB) nebo prvního vykreslení obsahu (FCP).

Související: Metriky rychlosti webu

A teď to podstatné – jak k čertu ty tři hlavní metriky získat?

Jak Web Vitals měřit?

K metrikám Web Vitals se dostanete snadno. Googlu se totiž povedlo velmi rychle aktualizovat své měřící nástroje tak, aby reflektovaly novou situaci.

Ke dnešku jsou možnosti následující:

 • PageSpeed Insights
  Nástroj pro nejrychlejší jednorázové měření už nové metriky zobrazuje. Ukazují se v části měření reálných uživatelů („Data pole“). Měření si můžete zkusit hned: vrdl.in/psi.
 • Search Console
  V části „Core Web Vitals“ je už možné vidět denodenní reporty ukazující, kolik stránek webu splňuje či nesplňuje jednotlivé metriky Vitals.
 • Chrome User Experience Report
  Zdroj dat pro měření přímo od Googlu. Jednoduše si je můžete vytáhnout například pomocí CrUX Dashboardu do Data Studia: g.co/chromeuxdash
 • WebpageTest
  Ve výsledcích testů už zobrazuje některé z Web Vitals, jsou zvýrazněné zeleně. Ukázka.
 • Rozšíření do Chrome „Web Vitals“
  Jednoduše měří přímo v prohlížeči.
 • JS knihovna web-vitals
  Knihovna je skvělá pro případy, že byste si chtěli začít měřit sami a ukládat si data do Google Analytics nebo vlastní analytiky.

Raději explicitně zmiňuji, že metrika INP se nedá sbírat jinak než od reálných uživatelů, z takzvaných RUM (Real User Monitoring) nástrojů nebo z Chrome UX Reportu.

Pokud měříte synteticky strojem, což dělá například WebpageTest, Lighthouse (od verze 6) nebo částečně PageSpeed Insights či SpeedCurve, doporučuje se nahradit ji metrikou Total Blocking Time (TBT).

Google deklaruje, že chce, aby „Core Web Vitals“ byly stabilní a predikovatelné, a že se nebudou měnit častěji než jednou za rok. Zároveň ale dodává, že ani „Core Web Vitals“ nejsou perfektní a bude se na nich dále pracovat.

Web Vitals vám umíme změřitzoptimalizovat v PageSpeed.cz.

Sledujte Vzhůru dolů, abyste dostávali čerstvé informace. Tento článek budu dále aktualizovat.