Martin Michálek Martin Michálek  – 16. 3. 2021

Metrika rychlosti webu, která vzniká v okamžiku vykreslení prvního textu nebo obrázku (včetně těch natahovaných přes CSS vlastnost background).

Může vzniknout také vykreslením obsahu v prvku canvas nebo obsahu SVG, které mají jinou než bílou barvu. Metrika FCP vzniká i při vykreslení textu, který se zatím nerenderuje pomocí webfontů. Nečeká ale na jakýkoliv obsah prvku iframe.

Jde o důležitý milník, protože udržuje pozornost uživatele. Dává mu první informaci o tom, že se stránka opravdu načítá a že může začít konzumovat obsah stránky.

Ideální hodnoty

Pojďme se mrknout na jednotlivé hranice, které pro vysvědčení používá nástroj Lighthouse:

Hodnota LCP Mobil Desktop
Dobrá ≤ 1,8 s ≤ 0,9 s
Vyžaduje zlepšení ≤ 3,0 s ≤ 1,6 s
Špatný > 3,0 s > 1,6 s

V nástrojích Lighthouse nebo PageSpeed Insights se metrika FCP do celkového skóre (LPS) projevuje váhou 10 %.

Nástroje

Metriku FCP ukazují moderní měřící nástroje: Lighthouse a díky tomu i PageSpeed Insights.

Na časové ose je velmi blízko metrikám FP (První vykreslení) a FMP (První smysluplné vykreslení).

Více informací o First Contentful Paint najdete u Google.