Metrika „První vykreslení obsahu“ (First Contentful Paint, FCP)

Naposledy upraveno: 16. 4. 2019 – Autor: Martin Michálek

Metrika rychlosti webu, která vzniká v okamžiku vykreslení prvního textu nebo obrázku (včetně těch natahovaných přes CSS vlastnost background).

Může vzniknout také vykreslením obsahu v prvku canvas nebo obsahu SVG, které mají jinou než bílou barvu. Metrika FCP vzniká i při vykreslení textu, který se zatím nerenderuje pomocí webfontů. Nečeká ale na jakýkoliv obsah prvku iframe.

Jde o důležitý milník, protože udržuje pozornost uživatele. Dává mu první informaci o tom, že se stránka opravdu načítá a že může začít konzumovat obsah stránky.

Metriku FCP ukazují moderní měřící nástroje: Lighthouse a díky tomu i PageSpeed Insights.

Na časové ose je velmi blízko metrikám FP (První vykreslení) a FMP (První smysluplné vykreslení).

Více informací o First Contentful Paint najdete u Google.

Komentáře