Martin Michálek Martin Michálek  – 17. 6. 2020

Google nedávno představil šestou verzi nástroje Lighthouse, který nám webařům poslední léta velmi dobře slouží k testování rychlosti, přístupnosti, technického SEO a dalších osvědčených postupů.

V prohlížeči Chrome bude k dispozici už od připravované verze 84. Na příkazové řádce a v online nástrojích jako je web.dev/measure, PageSpeed Insights nebo v našem PageSpeed.cz jsou výsledky Lighthouse 6 dostupné už zhruba od prvního červnového týdne.

Jaké novinky přináší?

Autoři aktualizovali zejména počítání skóre rychlosti. Přidali také nové audity, hlavně pro rychlost a přístupnost. Ale novinek je více. Následuje můj výběr.

Rychlost: Web Vitals v centru pozornosti

Borci a borkyně v Googlu nejvíce zamakali na testování rychlosti stránek, což je teď zásadní téma nejen pro ně, ale jak jste si všimli, i pro nás zde, na Vzhůru dolů.

  • Nové metriky podle sady Web Vitals: LCP, FIDCLS.
  • Některé starší metriky už v Lighthouse nezobrazují: FMP (nespolehlivá, nahrazena LCP), First CPU Idle, Max Potential FID (nahrazeny FID).
  • Celkové Lighthouse skóre (LPS) se počítá nejen s jinými metrikami, ale také s jinými váhami. Podívejte se na tabulku níže.

Dojde tedy k celkové změně skóringu. Podle autorů výše odkazovaného článku je to spočítané tak, že zhruba pro 20 % webů uvidíte znatelně vyšší skóre, 30 % zůstane beze změn a u 50 % dojde k poklesu nejméně o pět bodů.

Podívejme se teď přehledně, jak se změnily metriky a jejich váhy při přechodu mezi verzemi Lighthouse 5 a 6:

Metrika Váha ve verzi 5 Váha ve verzi 6
First Contentful Paint (FCP) 23 % 15 %
Speed Index (SI) 27 % 15 %
First Meaningful Paint (FMP) 7 % -
Largest Contentful Paint (LCP) - 25 %
Time To Interactive (TTI) 33 % 15 %
First CPU Idle (FCI) 13 % -
Total Blocking Time (TBT) - 25 %
Max Potential FID 0 % -
Cumulative Layout Shift (CLS) - 5 %

Šestá verze Lighthouse přidává také podporu pro Performance Budgets (limity rychlosti), kterými si můžete hlídat maximální hodnoty metrik u svých webů. Ta sice byla k dispozici už dříve, ale jen pomocí pluginu.

Nové audity

Do Lighthouse přidali následující:

Další novinky

Novinek je samozřejmě více, ale zde uvedu alespoň ty, které mě zaujaly:

  • V Chrome DevTools se sekce Audits (kde byl přítomen vždy jen Lighthouse) přejmenuje logičtěji na „Lighthouse“.
  • Lighthouse bude ve výchozím stavu vždy simulovat mobil a to konkrétně Moto G4. (viz web.dev)
  • Aktualizované Lighthouse CI, které umožňuje automatický běh nástroje při zpracování aplikace během continuous integration.
  • Podpora source maps. Lighthouse začne podporovat propojení se zdrojovým kódem, nejprve pomocí tzv. „source links“ - odkazů na zdrojáky přímo z reportu Lighthouse. V dalších iteracích plánují analýzu JS kódu, opět na základě map zdrojů. Na to se moc těším!

Podívejte se na video od autorů prezentující „source links“:

Testovat nový Lighthouse můžete z výše uvedených nástrojů, počkat si na nový Chrome nebo to zkusit z příkazové řádky:

npm install -g lighthouse
lighthouse https://www.example.com --view

Výsledky pro LPS (Lighthouse Performance Score) verze 6 už vrací náš nástroj PageSpeed.cz.