Martin Michálek Martin Michálek  – 9. 9. 2019

Co je Lighthouse Performance Score? Jednoduše řečeno jde o číslo, kterým rychlost vaší stránky zhodnotí nástroje Lighthouse nebo PageSpeed Insights.

Všichni jej nejspíš znáte. Je to ta hodnota v kolečku, u které usilujeme o zelenou barvu.

Lighthouse Performance Score (pojďme používat zkratku LPS) považuji u rychlosti webu za hlavní syntetickou metriku, tedy číslo měřené strojem, nikoliv z reálného provozu uživatelů.

Mimochodem, možná si někteří pamatujete, že jsem jako nejdůležitější metriku dlouho uváděl Index rychlosti, pak ještě přidal Time To Interactive. A teď zase LPS? Ano, je to tak. A určitě vás zajímá důvod.

Obor měření rychlosti je velmi mladý a neustálený. Metrik rychlosti stahování a renderování stránky od doby měření pomocí události Load vzniklo daleko více. Zatím jsme se shodli zhruba na pěti až šesti hlavních metrikách. Pravděpodobně budou ještě přibývat, ale dobré je, že mohou být všechny obalené v jedné.

Lighthouse Performance Score: obal na všechny důležité metriky

Vtip LPS je v tom, že všechny metriky aktuálně považované za důležité slučuje dohromady.

Změří každou z důležitých rychlostních metrik, přidá jim důležitost a váženým průměrem z nich vytvoří jedno číslo. A to je přesně to, co tento rychle se rozvíjející, ale navenek mírně zmatený obor potřeboval.

Metrika Váha Doporučená hodnota v ms
First Contentful Paint (FCP) 3 1 000
First Meaningful Paint (FMP) 1 1 700
Speed Index 4 2 500
First CPU Idle (FCI) 2 4 900
Time to Interactive (TTI) 5 5 100

Tabulka: Metriky, jejich váhy a doporučené hodnoty pro získání 100 % hodnocení v Lighthouse Performance Score od Lighthouse verze 3. Zdroj: Tabulka od autorů Lighthouse.

Když tedy vezmeme výše uvedený příklad s měřením úvodní stránky Vzhůru dolů, čísla by nám po dosazení do vlastní kopie tabulky měla sedět k získanému celkovému skóre.

Co vše se projevuje do Lighthouse Performance Score?

Pokud Lighthouse nebo PageSpeed Insights používáte, asi vás zajímá, zda se do skóre projevují i další zobrazovaná čísla: například uživatelská Data pole z Chrome UX Reportu nebo příležitosti ke zlepšení.

Ano, je to tak, LPS se počítá jen z metrik uvedených v tabulce.

Příležitosti ke zlepšení vám ale mohou pomoci dostat renderovací metriky na hezčí čísla. A ty vám pomohou zlepšit celkové skóre.

Když už jsme u celkového skóre – podívejme se ještě na dvě důležité věci. Co přesně znamenají ta procenta a jak si musíte stát, abyste se dostali do zelených čísel.

Zelená, oranžová, červená – co znamenají tři úrovně skóre?

V tabulce si pojďme ukázat, jakých skóre musíte dosáhnout pro kýžený posun v barvě.

Barva Skóre
Zelená (rychlý web) 90 – 100
Oranžová (průměr) 50 – 89
Červená (pomalý web) 0 – 49

Co ale přesně znamená hodnocení 100? Autoři píší, že distribuce skóre je normální distribuce odvozená z metrik výkonu skutečných webů na HTTPArchive.

Pokud máte skóre 100, pak jste podle na 98. percentilu rychlých webů, takže mezi 2 % nejrychlejších. Skóre 50 ale znamená, že jste na 75. percentilu, takže mezi 25 % z nejrychlejších.

Co když se čísla pro jednotlivá měření hodně liší?

Je zcela v pořádku, když vám různé nástroje (Lighthouse nebo odvozeniny jako PageSpeed Insights, SpeedCurve, WebpageTest) vracejí různé skóre. Důvodů může být hodně:

  • Každý nástroj má jinak nastavené měření. Např. emulovanou rychlost připojení nebo výkon zařízení.
  • Nástroje mohou používat různé verze Lighthouse a ty pak testovat na různých verzích Chrome. Mám například zjištěno, že PageSpeed Insights používá zhruba o dvě verze starší prohlížeč než je ten aktuální. V době psaní textu například tedy nezohledňoval nativní lazy loading obrázků.

Může se ovšem stát, že výrazně různá čísla bude vracet i Lighthouse pouštěný na stále stejném stroji, prohlížeči i nastavení. Variabilní totiž může být výkon vašeho stroje. Ujistěte se, že…

  • měříte v anonymním okně prohlížeče a odstiňujete tak rozšíření do prohlížeče;
  • se vám nespouští antivirový software;
  • se do měřené stránky dynamicky nevkládá reklama nebo jiné variabilní prvky;
  • máte rovnoměrně vytížené připojení k internetu.

Těch externích vlivů může být víc. Pro seriózní měření je vždy lepší testovat na jednotně nastaveném prostředí – například během procesu nasazování (CI – Continuous Integration) nebo využít už zmíněné nástroje jako PageSpeed Insights, SpeedCurve či WebpageTest.

Na závěr už jen doporučení: Pokud si chcete zapamatovat jen jednu metriku pro syntetická měření rychlosti, volte Lighthouse Performance Score. Jde číslo, které má velmi slušnou vypovídací hodnotu a sleduje vývoj oboru. A pokud se oboru nevěnujete do hloubky, vlastně si ani nemusíte pamatovat, z čeho se skládá.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?