Responzivní design

Zde najdete všechny naše články na témat responzivní design. Udělejte pružný layout, doplňte to pružnými obrázky a přidejte Media Queries. Jenže to většinou nestačí, responzivní design je také o způsobu uvažování. Mobily jsou dnes všude a proto je „responzivita“ tak důležitá.


Responzivní grafy

31. 8. 2017 — Podívejme se na tři nejpoužívanější knihovny pro tvorbu responzivních grafů.

Marcotteho responzivní design

22. 8. 2017 — Původní definice responzivního designu pochází z roku 2010, hlavy a pera Ethana Marcotteho. V další ukázce z knížky se vracím k základním principům responzivního designu.

Tabulky v responzivním designu

31. 7. 2017 — Pojďme si představit všechny způsoby, jak lze s tabulkami v dnešním webdesignu zacházet, a vy si jistě vyberete.

Další články