Martin Michálek Martin Michálek  – 15. 4. 2016

Projdeme si osm možností, jak navrhnout navigaci na responzivních webech. Od uživatelsky složitých a implementačně jednoduchých až po ty, ehm, dobré.

Většina webů si ale vystačí se dvěma: upřednostňujícím a přepínacím vzorem. Podívejme se nejprve na ně.

Upřednostňování položek (Priority+)

Se zmenšující se šířkou obrazovky se zmenšuje i počet položek v navigaci. Na mobilních šířkách obrazovky pak zůstává opravdu jen to důležité. Ostatní položky navigace jsou obvykle dostupné na rozbalení.

Technicky je možné tento návrhový vzor řešit i dost jednoduše jen pomocí CSS. cdpn.io/e/adeMzP

Přepínač (Toggle)

Celou navigaci na malých displejích schováte do tlačítka. Nejčastěji s ikonou „hamburgeru“. Je to nejpoužívanější typ responzivní navigace, jenže má svá úskalí a často je vhodnější použít jiný. Jeho nevýhodou je hlavně schování celé navigace, která tím přestává zastávat role, jež má na webu hrát. O schovávání navigace a hamburgeru jsem už psal.

Návrhový vzor přepínač zpopularizoval například framework Bootstrap a najdete jej na většině dnešních responzivních webů.

Speciální varianta přepínače: vyjíždění do obrazovky (Off Canvas)

Chování, které znáte z nativních aplikací. Nejobvyklejší je vyjíždění ze strany, které je vhodné pro schovávání bohatého obsahu. V tom případě ale není dobrý nápad použít ikonu hamburgeru. Podívejte se na ukázky od Luka Wroblewskiho. lukew.com/ff/entry.asp?1569

Víceúrovňové navigace: speciální varianta a speciální úroveň ošemetnosti

Oba už zmíněné návrhové vzory je samozřejmě možné použít i pro víceúrovňové navigace. Jen opatrně, protože uživatelské ovládání na mobilech nemusí být nejpříjemnější. Řešení vždy testujte.

Demo víceúrovňové navigace na pěkném webu „Adventures in Responsive Navigation“. vrdl.in/t2n7r

Konverze do jiného stylování

Pokud v navigaci zvládnete mít jen nízké jednotky položek, můžete je zobrazit všechny a na malých obrazovkách jen upravit stylování.

Přestylování a skok do patičky

Navigace je v HTML někde dole. Na malých displejích je umístěná v patičce. Na velkých displejích se pomocí stylů umístí do hlavičky. Implementačně je skok do patičky asi nejméně náročná volba. Uživatelsky ovšem dle mého názoru málo přívětivá. Umístění navigace je takto nekonzistentní napříč zařízeními. Dnes už bych skok na běžné weby nepoužil. Snad jen v opravdu jednoduchých případech. vrdl.in/9em7w

Konverze do <select>

Navigaci pomocí Javascriptu na mobilech proměníte v nativní seznam položek. Výhodou je opět jednoduchá implementace. Nevýhodou horší uživatelská přívětivost seznamu položek na mobilních zařízeních. Ukázka je na CSS Tricks. vrdl.in/navsel

Na některých webech hlavní navigaci v hlavičce nepotřebujete. Žádná speciální péče o mobilní zařízení pak není potřebná.

Vzor „nohy nahoru a nedělat nic“

Raději zmíním i tento „návrhový vzor“. Jak jsem psal v textu o ikoně hamburgeru, často se navigace na mobilech schovává zbytečně. Když v ní máte velmi málo položek, tohle je nejlepší řešení: uvařit si kafe, dát nohy nahoru a nedělat nic.

Podívejte se na video „Responzivní navigace“.

YouTube: youtu.be/D4IDwYCWfJk