Vše o meta značce pro viewport

Naposledy upraveno: 1. 2. 2016 – Autor: Martin Michálek

Zjednodušeně (ale lidsky) řečeno slouží k informování prohlížeče o tom, zda a jak jste web připravili pro mobilní zařízení.

Meta Viewport

Začnu bez vysvětlování zápisem meta tagu pro viewport, který je v pořádku:

<meta name="viewport" 
  content="width=device-width, initial-scale=1">

K tomu si do CSS doplňte:

@-ms-viewport { 
  width: device-width; 
}

Tohle vám u drtivé většiny responzivních webů bude stačit. Pokud ale máte chvilku času navíc, pojďte se o meta značce dozvědět něco víc.

Parametry meta značky pro viewport

Do atributu content je možné dávat různé vlastnosti a jejich hodnoty.

width

Nastaví šířku layoutového viewportu v pixelech. Nejčastěji využívaná hodnota device-width sjednotí šířku layoutového viewportu se šířkou ideálního viewportu. Takže uživatel nebude muset zoomovat a vaši responzivní stránku uvidí jedna ku jedné. Pokud použijete hodnotu, např. width=400, nastavíte šířku layoutového viewportu na 400 pixelů. Nenapadá mě ale moc rozumných důvodů, proč to dělat.

initial-scale

Nastaví výchozí zoom, ale také šířku layoutového viewportu. Ve výsledku dělá zápis initial-scale=1 totéž jako width=device-width, jenže kvůli drobným prohlížečovým nekompatibilitám musíme uvádět oba. Za chvíli o tom píšu.

user-scalable

Hodnota no zakazuje uživateli jakkoliv zoomovat. Prosím, nepoužívejte ji. Zoomování je na mobilních zařízení fakt potřeba. Ať už jde o zvětšení textu v horších podmínkách, nebo jen touhu vidět detaily z nějakého obrázku, přibližování obsahu prostě potřebují všichni uživatelé. Safari na iOS 10 navíc zákaz zoomování úplně ignorují.

minimum-scale/maximum-scale

Minimální a maximální možný zoom. maximum-scale=1 ruší možnost přiblížení stejně jako user-scalable=no. Prosím, nepoužívejte to.

shrink-to-fit

Pokud by váš layout bláznil na iPadech s iOS od verze 9, zkuste ještě přidat atribut s hodnotou shrink-to-fit=no. Proč? To vlastně skoro nikdo neví. Maximiliano Firtman o tom píše v textu „The new viewport shrink-to-fit attribute (that nobody understands)“. vrdl.in/xpub9

viewport-fit

Nová vlastnost, která řeší způsob zobrazování na zařízeních s jinou než hranatou obrazovkou. Jako příklad vezměme chytré hodinky nebo iPhone X. Vlastnost může mít následující hodnoty (už znáte z background-size):

  • auto - výchozí stav, který vše nechává na prohlížeči. U iPhone X například odpovídá hodnotě contain.
  • contain - zmenší viewport pro stránku tak, aby byla vidět celá. Jakou barvu vykreslí po stranách, záleží na prohlížeči. iPhone X v background-color z body.
  • cover - roztáhne viewport pro stránku tak, aby nikde „nevyčuhovaly“ neobarvené části rozhraní prohlížeče. S tím rizikem, že kulaté rohy nebo výčnělky na displeji zařízení některé části stránky překryjí.

Prakticky o tom píšu i s příklady pro konkrétní weby na blogu v článku o iPhone X. vrdl.cz/p/iphone-x

Stručně popsané řešení pro vaše weby: Pro layout s jednobarevným pozadím si jen zkontrolujte nastavení background-color na body. Pro weby s různobarevnými prvky zabírajícími celou šířku si přidejte parametr do meta značky pro viewport:

<meta name="viewport" 
  content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">

Proč width=device-width a zároveň initial-scale=1?

Jak už jsem psal, width=device-width je instrukce pro sjednocení layoutového viewportu s ideálním.

width=device-width má ovšem jednu známou nevýhodu: Safari na iOS pak jako ideální viewport v režimu zobrazení na šířku použije ideální viewport pro výšku. Ano, přesně tohle je příčinou toho problému se „zvětšováním“ stránky v landscape režimu na iOS.

Je zde jedna záchrana: použít namísto toho zápis initial-scale=1. Světe, div se, na všech mobilních zařízeních má ten samý efekt jako width=device-width. Světe, div se, podruhé, Safari na iOS už v režimu landscape renderuje do ideálního landscape viewportu. A světe, div se, má to svoje nevýhody! Internet Explorer se na mobilních Windows 8 totiž začne chovat úplně stejně špatně jako mobilní Safari.

Nevadí. Problémy vyřešíme tím, že použijeme obě hodnoty.

Zavináčové pravidlo @viewport v CSS

Instrukce pro způsob zobrazování by se měla dávat do CSS, že ano? S logičtěji umístěným zápisem @viewport { } přišla Opera, která ovšem následně zběhla k renderovacímu jádru Blink, takže jej už zase nejspíš neumí. V praxi je ten zápis nyní potřeba hlavně pro Internet Explorer na Windows Phone 8. vrdl.cz/p/viewport-windows

Meta viewport raději moc nenastavujte Javascriptem

Hodí se to, jen když nemáte přístup do <head>. Teoreticky jde Javascriptem meta značka pro viewport i měnit, ale nedělejte to. Je to náročné na překreslování stránky. Vyrobte raději normální responzivní web s jedním meta tagem pro viewport.

Odstranění 300ms prodlevy

Když budete mít viewport nastavený správně, s hodnotou width, aktuální prohlížeče postavené na jádrech WebKit a Blink samy odstraní prodlevu mezi tapnutím a akcí. Starší prohlížeče prodlevu dělaly proto, že po tapnutí prstem čekaly, zda nepřidáte prst druhý a nemáte tedy v úmyslu stránku zvětšovat. Více si o tom můžete přečíst na blogu vývojářů WebKitu. vrdl.in/l72eg

Komentáře