Martin Michálek Martin Michálek  – 7. 1. 2021

Ve vícesloupcovém rozvržení (CSS Multi-column Layout) je většinou potřeba změnit výchozí mezeru mezi sloupci nebo přidat oddělovač. K tomu slouží následující vlastnosti.

CSS vlastnosti column-gap a column-rule

Vlastnosti column-gapcolumn-rule patří do specifikace vícesloupcového layoutu – CSS Multi-column Layout.

  • column-gap – nastavení šířky mezery mezi sloupci.
  • column-rule – definice grafického oddělovače sloupců. Jde o zkratky pro vlastnosti column-rule-color, column-rule-stylecolumn-rule-width.

Je dobré vědět, že mezery místo v layoutu zabírají, ale oddělovače nikoliv. Oddělovač jakékoliv šířky neubírá místo mezerám nebo sloupcům v rozvržení. Nedává vám to smysl? Podívejte se na následující příklad.

A co teď? No, co by…? Vzhůru na jednotlivé vlastnosti.

Vlastnost column-gap: mezera mezi sloupci

Šířka výchozí mezery je 1em. Pokud ji chcete změnit, je pro její definici možné použít vlastnost column-gap.

Mezeru můžeme definovat také pomocí obecné vlastnosti gap, kterou už asi všichni znáte z flexboxu nebo CSS gridu. Ta ale v kontextu vícesloupcového layoutu nebude fungovat v Internet Exploreru, což vás nepřekvapí, a ke dni psaní tohoto textu ani v Safari, což vás taky ne… ale nic…

Možné hodnoty jsou následující:

  • auto nebo normal – výchozí mezera (1em).
  • <délka> – jakákoliv délka, včetně nulové.

Související: Jednotky pro tvorbu webu

Záporné hodnoty délky pochopitelně nejsou možné.

Vlastnost column-rule-color: barva oddělovače

Barvu oddělovače je možné definovat přesně tak, jak jste na to zvyklí u všech možných vlastností. Nebudeme tedy příklady ztrácet čas.

Je ale dobré zmínit, že jako výchozí barva se zde použije currentcolor, tedy barva textu deklarovaná nebo poděděná pro kontejner vícesloupcového rozvržení.

Související: Dědičnost v CSS

Vlastnost column-rule-style: vzhled oddělovače

Grafický styl oddělovače můžete určit stejnými klíčovými slovy, jakými určujete barvy rámečků: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset nebo outset.

Grafiku oddělovače je také samozřejmě možné vypnout pomocí hodnoty none, čímž se pochopitelně vypne i zobrazení oddělovače.

Vlastnost column-rule-width: šířka oddělovače

I zde jsou logicky akceptovány jakékoliv jednotky šířky, které si v CSS umíte představit, včetně slovních označení thin, mediumthick, jež ale pravděpodobně každý prohlížeč vykreslí jinak. V Chromu to dle mých propočtů odpovídá šířce 1, 2 a 5 pixelů. Výchozí hodnota je medium.

Také oddělovač je možné vypnout, opět pomocí hodnoty none, což vás jistě nepřekvapilo.

Vlastnost column-rule: zkratka pro deklaraci oddělovače na jednom místě

Všechny tři vlastnosti můžete použít v jedné zkratce:

column-rule: <column-rule-width> <column-rule-style> <column-rule-color>

Samozřejmě je možné vlastnosti column-rule-width nebo column-rule-color vynechat, vyplývá to z jejich výchozích hodnot. Všechny tyto zápisy by fungovaly:

column-rule: 2px solid blue;
column-rule: 2px solid;
column-rule: solid blue;

Ukázka tří možností použití

Připravil jsem pro vás CodePen, ve kterém si můžete přepínat mezi třemi různými deklaracemi.

  1. První deklarace (gap:auto;column-rule:none;) nastavuje mezeru i oddělovač na výchozí hodnoty, tzn. mezera má šířku 1em a oddělovač se nevykresluje. Všimněte si použití vlastnosti gap namísto column-gap. V moderních prohlížečích je to prostě synonymum.
  2. Druhá deklarace (gap:3em;column-rule:dotted lightgrey;) nastaví trojnásobnou mezeru a tečkovaný oddělovač. Jeho šířku jsem byl líný definovat, takže se použije medium.
  3. Třetí deklarace (gap:3em;column-rule:4em solid lightgrey;) je záludná – nastaví oddělovač o větší šířce, než má mezera. Jasně, asi to hned nepoužijete, to chápu. Chtěl jsem zde totiž ukázat to, co píšu výše – oddělovač si z celkové šířky rodičovského kontejneru nevezme ani pixel. Vykreslí se doprostřed mezery, a když ta mu přestane stačit, neváhá překrývat obsah ve sloupcích. Ano, takhle bezskrupulózní ten oddělovač je…

Podpora v prohlížečích

Žádné strachy, vlastnosti column-gap, column-rule i všechny ostatní zde zmíněné každý moderní prohlížeč zvládne.

A zvládá je také Internet Explorer. Ten ovšem neumí nahradit column-gap pomocí vlastnosti gap. Stejně tak Safari. Ale to je jen malá bolístka jinak výborné podpory.

Více je na CanIUse. caniuse.com/column

Komentáře

Novinka
Nyní je možné přidávat komentáře.
Pro přidání názoru se prosím
přihlaste nebo si zřiďte účet.