Martin Michálek Martin Michálek  – 7. 1. 2021

Pokud chcete pro rozvržení použít CSS Multi-column Layout, pak je nutné začít alespoň jednou z těchto vlastností.

column-width, column-count a columns

Vlastnosti column-width, column-countcolumns patří do specifikace vícesloupcového layoutu – CSS Multi-column Layout.

 • column-width – nastavíte doporučenou šířku sloupce, jejich počet se pak přizpůsobí šířce rodiče.
 • column-count – rozvržení definujete přes počet sloupců, zde se naopak přizpůsobí jejich šířka.
 • columns – zkratka pro obě vlastnosti.

Zejména vlastnost column-width je u vícesloupcového rozvržení v CSS kouzelná.

Umožňuje totiž dělat něco jako automatický responzivní layout. Tedy určit počet sloupečků automaticky podle dostupného prostoru.

Vlastnost column-width: doporučená šířka sloupce

Vlastnost nastaví doporučenou šířku všem sloupcům v kontejneru.

Možné hodnoty:

 • auto (výchozí) – šířka se nebere v potaz, pravděpodobně se tedy použije hodnota column-count.
 • <délka> – jakýkoliv rozměr v délkových jednotkách. Použité hodnoty se vždy upraví na minimum 1px.

Související: Jednotky pro tvorbu webu

Skutečná šířka sloupce může být širší, aby vyplnila dostupný prostor, nebo užší, ale to pouze pokud je dostupný prostor menší než zadaná šířka sloupce.

Vlastnost column-count: počet sloupců

Vlastnost nastaví počet sloupců v kontejneru.

Možné hodnoty:

 • auto (výchozí) – počet sloupců se nebere v potaz, pravděpodobně se tedy použije hodnota z column-width.
 • <počet> – jakékoliv celé číslo větší než 0.

Teď přichází trik. Pokud nastavíte vlastnosti column-widthcolumn-count, z logiky už napsaného by měly jít proti sobě, že?

Jenže nikoliv. Prohlížeče by měly vzít v potaz obojí a celočíselná hodnota v column-count pak popisuje maximální, nikoliv jasně daný počet sloupců.

Zkratka columns (column-width a column-count)

Vlastnost columns je zkratkou pro obě výše uvedené:

columns: <column-width> <column-count>

Na pořadí v deklaraci tentokrát nezáleží, prohlížeč pozná definovanou vlastnost podle hodnoty – buď jde o celé číslo nebo o délkovou jednotku.

Ukázky možných hodnot:

/* column-width: 20em; column-count: auto: */
columns: 20em;

/* column-width: 20em; column-count: auto: */
columns: auto 20em;

/* column-width: auto; column-count: 3: */
columns: 3;

/* column-width: auto; column-count: 3: */
columns: 3 auto;

/* column-width: auto; column-count: auto: */
columns: auto;

/* column-width: auto; column-count: auto: */
columns: auto auto;

Příklad

U připraveného dema pro vlastnost columns už víte, že obstarává obě možnosti – definici počtu sloupců anebo definici jejich šířky.

Pokud si příklad vyzkoušíte naživo, uvidíte, že můžete přepínat mezi několika možnostmi zobrazení. Pro případ, že nezkoušíte a jen čtete, zde uvádím všechny:

 • columns:auto – vícesloupcový layout se vůbec nepoužije.
 • columns:20em – doporučená šířka sloupce je 20em. Je to stejné, jako byste napsali column-width:20em. Při testování v různě širokých oknech prohlížeče uvidíte jeden až pět sloupců. Měly by být široké kolem 400 pixelů, protože velikost písma je zde kolem 20px. Tady jde ovšem o doporučení, takže v prohlížeči uvidíte šířky od 400 až po 650 pixelů.
 • columns:3 – na každé šířce okna se vykreslí tři sloupce. Prohlížeč zde nepoužije jinou variantu ani na nejmenších rozlišeních.
 • columns:3 20em – zde deklarujeme jak počet sloupců (column-count:3), tak doporučenou šířku (column-width:20em). Prohlížeče se zde chovají konzistentně – drží se doporučené šířky, ale nikdy nevykreslí více než tři sloupce.

Podpora v prohlížečích

V případě column-width, column-countcolumns není důvod se s podporou v prohlížečích stresovat.

Tabulky na CanIUse jsou u těchto tří vlastností zelené jako pečlivě udržovaný fotbalový trávník. Dobře je zvládaly dokonce Explorery verze 11 i 10 (!). caniuse.com/column

Narazil jsem jen na menší vykreslovací bugy v Safari, takže vícesloupcový layout raději otestujte i v prohlížeči od Applu. Jsou to ale jen opravdu malé nedostatky, rozhodně se nebojte tyto vlastnosti použít.