Martin Michálek Martin Michálek  – 7. 1. 2021

Vlastnost column-fill umožňuje rozdělit obsah vícesloupcového rozložení do několika sloupečků tak, aby všechny zabíraly přibližně stejnou výšku.

CSS vlastnost column-fill

column-fill patří do specifikace vícesloupcového layoutu – CSS Multi-column Layout.

V případě nastavení column-fill:balance se prohlížeče snaží minimalizovat odchylky výšky sloupců a zároveň ctít zalamování, ošetřovat typografické vdovy a sirotky, tedy sázet text opravdu hezky.

Podívejme se na možné hodnoty:

  • auto - sloupečky se obsahem vyplňují postupně. Výchozí hodnota.
  • balance – rozdělení obsahu do sloupečků tak, aby byla jejich výška co nejpodobnější.
  • balance-all – stejně jako balance, jen se do sloupečků rozděluje veškerý obsah. V době psaní toto žádný prohlížeč nepodporuje.

Rozdíl mezi balancebalance-all uvidíte jen ve vícestránkových kontextech jako je CSS pro tisk („paged media“ nebo také „fragmented contexts“). V případě balance se do sloupců má rozdělit jen poslední fragment, např. poslední stránka. U hodnoty balance-all se rozdělí všechny fragmenty či stránky.

Vlastnost se vám asi zatím bude používat hůře. Implementace v prohlížečích je různorodá.

Pojďme se ale podívat jak to celé funguje.

Příklad

Toto demo už znáte z jiných vlastností vícesloupcového rozvržení. Máme zde kontejner, který má nastavenou šířku sloupečku 15em a maximální počet sloupců na tři. Tentokrát jsem ještě přidal výšku bloku, zde vynucenou na 10em.

.container {
  columns: 15em 3;
  height: 10em;
}

V demu můžete přepínat mezi nastavením vlastnosti column-fill na hodnoty auto nebo balance. Poslední hodnotu, balance-all, jsem nezahrnoval, protože ji prohlížeče zatím nepodporují a vzhledem k jejímu využití pro stránkovaná média by ani demonstrace v CodePenu nedávala smysl.

Pokud byste si hráli s vlastnosti height u kontejneru, s obsahem prvku a šířkou okna, dojdete k témuž co já – v každém prohlížeči to funguje trochu jinak.

Podpora v prohlížečích

Podle CanIUse podporují column-fill všechny moderní prohlížeče, včetně Internet Explorerů. caniuse.com/column-fill

Mohli bychom tím skončit, ale po hrátkách s mým CodePenem v různých prohlížečích vás musím upozornit na následující:

  • V Chrome hodnota balance nefunguje bez vynucení nastavení výšky na .container, ať už to uděláme vlastností height nebo jinak.
  • Safari má chybu opačnou – pokud nenastavíme kontejneru výšku, rozděluje sloupečky tak jako bychom použili vyvažování – hodnotu balance. V prohlížeči od Apple se navíc přepnutí mezi hodnotami balanceauto projeví až po změně šířky okna.

Naopak se mi zdá, že tato vlastnost velmi dobře funguje – minimálně v mém demu – v nejméně používaném moderním prohlížeči, tedy ve Firefoxu.

Určitě vás nechci od používání vlastnosti column-fill odradit. Bude se vám občas hodit. Jen si to vždy dobře otestujte v různých prohlížečích.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?