Martin Michálek Martin Michálek  – 7. 1. 2021

V automatickém vícesloupcovém layoutu můžete mít prvky, u kterých si nepřejete, aby prohlížeče udělaly zalomení z jednoho sloupce na druhý. Může jít o nadpisy a podnadpisy, tabulky nebo obrázky s jejich popisky – vlastně jakékoliv prvky, které mají potomky.

CSS vlastnosti column-break, break-after

Vlastnosti break-before, break-afterbreak-inside patří do specifikace vícesloupcového layoutu – CSS Multi-column Layout.

Slouží k tomu následující tři vlastnosti, které znáte možná ještě z CSS modulu pro ovlivnění stránkování během tisku stránky:

 • break-before – zalamování před prvkem.
 • break-after – zalamování za prvkem.
 • break-inside – zalamování uvnitř prvku.

Potíž v kombinaci těchto vlastností s vícesloupcovým rozložením je v jejich nedostatečné podpoře v prohlížečích.

Pojďme si to ale alespoň teoreticky rozebrat. Je možné, že v době, kdy toto čtete, už bude podpora lepší.

break-before – zalamování před prvkem

Vlastnost break-before slouží k vynucení nebo zakázání zalomení před prvkem. V kontextu vícesloupcového rozložení jsou možné tyto hodnoty:

 • auto – ponechej výchozí chování prohlížeče.
 • avoid nebo avoid-column – zakazuje zalomení před prvkem.
 • column – vynucuje zalomení před prvkem.

break-after – zalamování za prvkem

Toto bychom mohli psát přes kopírák – vlastnost break-after vynucuje nebo zakazuje zalomení za prvkem. Možné jsou tyto hodnoty:

 • auto – ponechej výchozí chování prohlížeče.
 • avoid nebo avoid-column – zakazuje zalomení za prvkem.
 • column – vynucuje zalomení za prvkem.

break-inside – zalamování uvnitř prvku

Vlastnost break-before můžeme použít k vynucení nebo zakázání zalomení uvnitř prvku. V kontextu vícesloupcového rozložení jsou možné tyto hodnoty:

 • auto – ponechej výchozí chování prohlížeče.
 • avoid nebo avoid-column – zakazuje zalomení uvnitř prvku.
 • column – vynucuje zalomení uvnitř prvku.

Příklad

Nakódoval jsem příklad, ve kterém se snažím všem možnými způsoby rozbít vícesloupcový layout definovaný takto:

.container {
 columns: 20em 3;
}

Z povídání o vlastnosti columns už víte, že tímto jsem nastavil doporučenou šířku sloupce kolem 20em a maximální počet sloupců na tři.

Nepokouším se zde ale rozbít samotný layout, nýbrž prvek <h2>, který obsahuje další vnořený prvek:

<h2>
 The heading is really long, really long
 <br>
 <small>(and also has a subheading)</small>
</h2>

Když si patřičně upravíte šířku okna tak, aby druhý nadpis připadl na konec sloupce, prohlížeč by mohl usoudit, že někde v oblasti kolem <br> může prvek zalamovat.

V první možnosti (auto) necháváme vše na prohlížeči. V běžném kódu bychom to nemuseli zapisovat, zde je ale potřeba smazat hodnoty dalších nastavení. Jen připomínám, že k tomu slouží hodnota auto u všech vlastností:

.container h2 {
 break-before: auto;
 break-after: auto;
 break-inside: auto;
}

U dalších dvou možností se snažíme zalamování vynutit nebo zakázat:

 • break-before: column - vynucuje zalomení nadpisů vždy do nového sloupce.
 • break-inside: avoid – zakazujeme zalomení uvnitř nadpisu.

Sami můžete posoudit, jak to v jednotlivých prohlížečích funguje.

Nebo spíše nefunguje.

Podpora v prohlížečích

Výše uvedený příklad mě plně funguje jen v nejnovějším Safari (verze 14). Firefox zvládne jen možnost break-inside:avoid, Chrome je u obou ukázek zcela chromý.

Tabulky na webu CanIUse hovoří o různorodé podpoře, ale těm zeleným políčkům se na základě mých testů nedá příliš věřit. caniuse.com/break-

Na jiném místě CanIUse se o Chrome uvádí, že ve všech zde zmíněných vlastnostech nyní (v prosinci 2020) nepodporuje hodnoty avoid-column, columnavoid, což jsou ty potenciálně nejužitečnější. caniuse.com/multicolumn

Vlastnosti break-before, break-afterbreak-inside pro mě tedy při použití v CSS Multi-Column Layout zůstávají jako na papíře krásně vypadající, ale v praxi zatím nepříliš použitelné.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?