Martin Michálek Martin Michálek  – 7. 1. 2021

Uvnitř vícesloupcového layoutu můžete mít prvky, které si nepřejete zalamovat při přechodu z jednoho sloupce do druhého.

Může jít o nadpisy a podnadpisy, tabulky nebo obrázky s jejich popisky – vlastně jakékoliv prvky, které mají potomky.

CSS vlastnosti column-break, break-after

Vlastnosti break-before, break-afterbreak-inside patří do specifikace vícesloupcového layoutu – CSS Multi-column Layout.

Poslouží jim následující tři vlastnosti, které znáte možná ještě z CSS modulu pro ovlivnění stránkování během tisku stránky:

 • break-before – zalamování před prvkem.
 • break-after – zalamování za prvkem.
 • break-inside – zalamování uvnitř prvku.

Potíž v kombinaci těchto vlastností s vícesloupcovým rozložením je v jejich nedostatečné podpoře v prohlížečích.

To nás ale od jejich zdokumentování nemůže odradit. A pokud vás ano, mě určitě ne.

Pojďme si to alespoň teoreticky rozebrat. Je ovšem možné, že v době, kdy toto čtete, už bude podpora lepší.

Vlastnost break-before – zalamování před prvkem

Vlastnost break-before slouží k vynucení nebo zakázání zalomení před prvkem. V kontextu vícesloupcového rozložení jsou možné tyto hodnoty:

 • auto – ponechej výchozí chování prohlížeče.
 • avoid nebo avoid-column – zakazuje zalomení před prvkem.
 • column – vynucuje zalomení před prvkem.

Vlastnost break-after – zalamování za prvkem

Toto bychom mohli psát přes kopírák – vlastnost break-after vynucuje nebo zakazuje zalomení za prvkem. Možné jsou tyto hodnoty:

 • auto – ponechej výchozí chování prohlížeče.
 • avoid nebo avoid-column – zakazuje zalomení za prvkem.
 • column – vynucuje zalomení za prvkem.

Vlastnost break-inside – zalamování uvnitř prvku

Vlastnost break-inside můžeme použít k vynucení nebo zakázání zalomení uvnitř prvku. V kontextu vícesloupcového rozložení jsou možné tyto hodnoty:

 • auto – ponechej výchozí chování prohlížeče.
 • avoid nebo avoid-column – zakazuje zalomení uvnitř prvku.
 • column – vynucuje zalomení uvnitř prvku.

Příklad

Nakódoval jsem příklad, ve kterém se snažím všemi možnými způsoby rozbít vícesloupcový layout definovaný takto:

.container {
 columns: 20em 3;
}

Z povídání o vlastnosti columns už víte, že tímto jsem nastavil doporučenou šířku sloupce kolem 20em a maximální počet sloupců na tři. Nepokouším se zde ale rozbít samotný layout, nýbrž prvek <h2>, který obsahuje další vnořený prvek:

<h2>
 The heading is really long, really long
 <br>
 <small>(and also has a subheading)</small>
</h2>

Když si patřičně upravíte šířku okna tak, aby druhý nadpis připadl na konec sloupce, prohlížeč by mohl usoudit, že někde v oblasti kolem <br> může prvek zalamovat.

V ukázce byste měli vidět tři možnosti, jak zalamování zakázat:

 • auto – nastavuje všechny tři vlastnosti na tuto hodnotu.
 • break-before:column – vynucuje zalomení nadpisů vždy do nového sloupce.
 • break-inside:avoid – zakazuje zalomení uvnitř nadpisu.

V první možnosti (auto) necháváme vše na prohlížeči. V běžném kódu bychom to nemuseli zapisovat, je to výchozí stav, ale vypadá to takto:

.container h2 {
 break-before: auto;
 break-after: auto;
 break-inside: auto;
}

Sami můžete posoudit, jak to v jednotlivých prohlížečích funguje. Nebo spíše nefunguje.

Podpora v prohlížečích

Výše uvedený příklad mi plně funguje jen v nejnovějším Safari (verze 14). Firefox zvládne pouze možnost break-inside:avoid, Chrome je u obou ukázek zcela chromý.

Tabulky na webu CanIUse hovoří o různorodé podpoře, ale těm zeleným políčkům se na základě mých testů nedá příliš věřit. caniuse.com/break-

Na jiném místě CanIUse se o Chromu uvádí, že ve všech zde zmíněných vlastnostech nyní (v únoru 2022) nepodporuje hodnoty avoid-column, columnavoid, což jsou ty možná nejužitečnější. caniuse.com/multicolumn

Vlastnosti break-before, break-afterbreak-inside pro mě tedy při použití v CSS Multi-column Layout zůstávají jako na papíře krásně vypadající, ale v praxi zatím nepříliš použitelné.