Martin Michálek Martin Michálek  – 1. 8. 2013

Změna způsobu počítání šířky a výšky elementu, jinak též řečeno box-modelu.

Dozvíte se, proč box-sizing: border-box milují vývojáři, kteří dělají fluidní layout, a taky nepřátelé počítání. Čtěte dále.

Syntaxe

box-sizing: content-box | border-box | padding-box;

Vzpomínáte na tradiční box-model, který počítal IE6 a starší v nestandardním módu? Nevzpomínáte? Gratuluji, jste šťastní lidé. wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_box_model_bug

Šířka nebo výška elementu =
viditelná šířka nebo výška obsahu
+ padding + border.

Už víte? To je border-box box-model.

Box Sizing

Naproti tomu content-box neboli „W3C box-model“ používají všechny moderní prohlížeče. Výpočet znáte:

Šířka nebo výška elementu =
viditelná šířka nebo výška obsahu.

A to je taky přednastavená hodnota vlastnosti box-sizing, kterou – naštěstí – můžeme změnit.

Pro pořádek uveďme, jak se počítá šířka a výška elementu u box-sizing: padding-box – je to vlastně border-box, kde se do výpočtu nepřipočítá šířka vlastnosti border.

Dobře, ale jak to můžeme využít? Podívejme se na několik možných scénářů.

Příklady využití

* { box-sizing: border-box }

Někdo využívá vlastnosti box-sizing v situaci, kdy se mu špatně pracuje s W3C box modelem. Ten totiž významná část webových vývojářů považuje za neintuitivní. Takoví pak prohlížeče nechávají počítat v border-box všechny elementy. Podobný přístup mají i moderní frontend frameworky Bootstrap nebo Foundation.

Fluidní layout

Mnoho využití má tato vlastnost v responzivním webdesignu, konkrétně při práci s layoutem definovaným v procentuálních jednotkách. Představte si například navigaci, jež má vždy 5 položek. Šířka jedné pak bude 20 %. Oddělovač mezi položkami je vytvořený rámečkem fixní šířky:

.nav li {
  width: 20%;
  display: inline-block;
  border-left: .25em solid #fff;
}

Jenže takhle nám pátá položka navigace odskočí na další řádku. Potřebujeme však jen prohlížeči oznámit, ať laskavě šířku položek navigace počítá pomocí box-sizing: border-box:

.nav li {
  box-sizing: border-box;
  width: 20%;
  display: inline-block;
  border-left: .25em solid #fff;
}

Živá ukázka příkladu je na cdpn.io/e/FeLkJ.

Změna počítání rozměrů formulářových elementů

Vlastnost box-sizing se moc hodí na sjednocení způsobu počítání výšky nebo šířky formulářových elementů. Některé z nich totiž prohlížeče počítají jako content-box a některé border-box způsobem (např. input type=„submit“nebo select). Pokud chcete zajistit stejnou výšku formulářových prvků ve vašem designu, než je začnete stylovat, přepněte si je nejlépe do box-sizing: border-box. Živá ukázka problému s formulářovými elementy je na cdpn.io/e/iBquK.

Podpora v prohlížečích

IE7+ a všechny moderní prohlížeče. Pokud jste vlastnost neznali, budete se divit, jak výborně je podporována. caniuse.com/box-sizing

Je ale dobré vědět, že méně používanou hodnotu padding-box podporuje jen Firefox.