Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost justify-items na kontejneru layoutu definuje zarovnání položek na hlavní ose (jinak též řádkové ose) pro layouty v CSS.

CSS vlastnost justify-items

Vlastnost justify-items patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Nastavuje výchozí hodnotu justify-self pro všechny položky uvnitř kontejneru.

Je dobré zmínit, že ve flexbox layoutu a uvnitř buněk tabulek je vlastnost justify-items ignorována.

U flexboxu můžeme pro zarovnání položek na hlavní ose využít klasickou metodu s margin:auto, ale justify-items zde nerozchodíme.

Jednoduchý příklad s gridem

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu. Všechny tři položky mají omezenou výšku i šířku, aby byl hezky vidět efekt zarovnání, který způsobuje vlastnost justify-items.

Možné hodnoty zarovnání

Hodnoty vlastnosti justify-items

Vlastnosti justify-items můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • normal (výchozí)
  Ve většině systémů layoutu, včetně gridu, bude nastavený jako hodnota stretch, kterou popisujeme níže.
 • auto
  Podědí se hodnota justify-items od rodičovského elementu. Pokud zde žádný není, dostane prvek hodnotu normal.
 • stretch
  Položky rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoli proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height.

Poziční

 • center
  Centruje všechny položky doprostřed kontejneru zarovnání.
 • start
  Zarovnává všechny položky k hraně začátku kontejneru.
 • end
  Zarovnává všechny položky k hraně konce kontejneru.
 • self-start
  Zarovnává všechny položky k hraně začátku kontejneru, která odpovídá začátku předmětu.
 • self-end
  Zarovnává všechny položky k hraně konce kontejneru, která odpovídá konci předmětu.
 • flex-start
  Hodnota chová jako start.
 • flex-end
  Hodnota chová jako end.
 • left
  Chová se jako start.
 • right
  Chová se jako end.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno tak, aby byl vidět začátek položky, takže aby například bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Pokud vím, v žádném prohlížeči ale toto zatím nefunguje.

Podpora v prohlížečích

Jak už padlo, ve flexboxových layoutech je vlastnost justify-items ignorována, takže můžeme i bez nadsázky říct, že ji při použití display:flex podporují úplně všechny prohlížeče, které kdy vznikly.

Ale vážněji: při použití display:grid zde máme tradiční výjimku – Internet Explorer 11.

Více na caniuse.com/justify-items.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?