Martin Michálek Martin Michálek  – 7. 11. 2021

Vlastnost justify-items definuje na kontejneru layoutu zarovnání položek na hlavní (jinak též řádkové) ose.

CSS vlastnost justify-items

Vlastnost justify-items patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Je použitelná uvnitř layoutů dělaných gridem.

Můžete také použít zkratku place-items.

Příklad s gridem

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu.

HTML:

<div class="container">
 <div class="item item--1">Item 1</div>
 <div class="item item--2">Item 2</div>
 <div class="item item--3">Item 3</div>
</div>

CSS:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 justify-items: end;
}

Všechny tři položky mají omezenou výšku i šířku, aby byl hezky vidět efekt zarovnání:

.item { 
 height: 5em;
 min-width: 5em;
}

Vlastnost justify-items zde tedy zarovnává položky na hlavní (vodorovné) ose do prostoru, který je jim vymezený (1fr, tedy jeden podíl na celku). Hodnota end je umístí ke konci onoho vymezeného prostoru.

Trocha teorie: nastavení justify-self. A pozor, ve flexboxu vlastnost nefunguje

Vlastnost justify-items v podstatě nedělá nic jiného, než že nastavuje výchozí hodnotu jiné vlastnosti, a sice justify-self, pro všechny položky uvnitř kontejneru.

Je dobré zmínit, že ve flexboxovém layoutu a uvnitř buněk tabulek je vlastnost justify-items ignorována. Pro vysvětlení jděte na text o justify-self.

U flexboxu můžeme pro zarovnání položek na hlavní ose využít klasickou metodu s margin:auto.

V další ukázce můžete vidět, že ve flexboxovém layoutu bude deklarace justify-items:end ignorována.

Možné hodnoty zarovnání

Vlastnosti justify-items můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • normal (výchozí)
  V gridu jde jen o jiný zápis pro hodnotu stretch, kterou popisujeme níže.
 • auto
  Podědí se hodnota justify-items od rodičovského elementu. Pokud zde žádný není, dostane prvek hodnotu normal, tedy stretch.
 • stretch
  Položky rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoliv proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height.

Poziční

 • center
  Centruje všechny položky doprostřed kontejneru zarovnání.
 • start
  Zarovnává všechny položky k hraně začátku kontejneru.
 • end
  Zarovnává všechny položky k hraně konce kontejneru.
 • self-start
  Zarovnává položky k hraně začátku kontejneru (k začátku předmětu).
 • self-end
  Zarovnává položky k hraně konce kontejneru (ke konci předmětu).
 • flex-start
  Hodnota se chová jako start.
 • flex-end
  Hodnota se chová jako end.
 • left
  Chová se jako start.
 • right
  Chová se jako end.

Podle účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

V době psaní funguje zarovnávání na účaří jen ve Firefoxu.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno takovým způsobem, aby byl vidět začátek položky, například tak, aby bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Pokud vím, v žádném prohlížeči ale toto zatím nefunguje.

V následující živé ukázce je možné vyzkoušet několik hodnot:

 • výchozí stretch (roztažení),
 • end (zarovnání na konec vymezeného prostoru),
 • left (obdoba start, tedy zarovnání na začátek vymezeného prostoru),
 • center (zarovnání doprostřed vymezeného prostoru).

Podpora v prohlížečích

Jak už padlo, ve flexboxových layoutech je vlastnost justify-items ignorována, takže můžeme i bez nadsázky říct, že ji při použití display:flex podporují úplně všechny prohlížeče, které kdy vznikly…

Ale vážně:

 • Zarovnání pro přetečení (safe) nepodporuje žádný prohlížeč.
 • Zarovnání na účaří podporuje jen Firefox.
 • Vlastnost nepodporuje Internet Explorer 11.

Podstatná sada hodnot je v moderních prohlížečích podporována, takže se vlastnosti justify-items nebojte.

Více na caniuse.com/justify-items.