Martin Michálek Martin Michálek  – 30. 10. 2019

Dědičnost je spolu s kaskádou jako dvě sestry. A my, weboví vývojáři, jejich rodiče.

Občas nás děti dost zlobí, jindy se mezi sebou mlátí… prostě nám jednou za čas lezou na nervy. Jenže – co s tím naděláme?

Nezbývá než se s nimi smířit, pochopit je a najít způsob, jak spolu všichni můžeme vycházet.

Co je dědičnost?

Dědičnost v CSS je způsob, jakým se dostávají hodnoty vlastností od rodičovských elementů k potomkům.

Podívejte se na video „Základy CSS: Dědičnost“.

YouTube: youtu.be/bRZzF0rzfDw

Dědičnost umožňuje skvělou věc, kterou si už často ani zkušenější mezi námi neuvědomují – nemusíme totiž v každé deklaraci uvádět všechny vlastnosti, které mají element stylovat.

Vezměme jednoduchý příklad:

<p>
 Hello <span>inheritance</span>!
</p>

Chci, aby byl celý text zelený, včetně obsahu prvku <span>. Stačí uvést:

p {
 color: green;
}

Obsah prvku <span> prostě podědí obsah vlastnosti color definované na rodiči.

To nejjednodušší bychom měli za sebou. Co když se do toho ale připletou vlastnosti kaskády?

Kaskáda je jako starší sestra, vždycky vyhraje

Připomeňme si, že kaskádu v CSS definují tři pravidla:

 1. pořadí rozhoduje a poslední vyhrává
 2. selektor s vyšší váhou (specificitou) vyhrává
 3. pravidlo označené jako důležité (!important) vyhrává

A teď to důležité – pokud je možné se k hodnotě dopočítat kaskádou, vždy dostane přednost před dědičností.

Podívejme se na další příklad, abychom si to vizualizovali.

<p>
 Hello <a href="#">specificity</a>!
</p>

Ačkoliv opět definujeme styl všech odstavců zelenou barvou, prvek <a> se zde obarví výchozí modrou pro odkazy. Co se stalo?

Prohlížeč zde sice správně podědil deklaraci od rodiče…

p {
 color: green;
}

… jenže zároveň má ve svých výchozích stylech definován tento předpis:

a:-webkit-any-link {
 color: -webkit-link;
 cursor: pointer;
 text-decoration: underline;
}

Do hry tady, jako skoro vždy, tedy vstupuje kaskáda. Je to větší sestra, která skoro vždy přepere tu menší.

Je ale dobré vědět, že kaskáda se týká vždy jen aktuálního prvku. Například rodič s vyšší váhou selektoru nepřebije styl potomka. Náš pokus o odstranění kurzívy na vnitřním prvku pomocí zvýšení specificity rodiče proto nemohl být úspěšný. Však se podívejte na ukázku.

Vlastnosti, které dědí: styly textu, rámečků, seznamů a viditelnost

V CSS se nedědí všechny vlastnosti. Jejich seznam najdete níže. Teď řekněme, že máme tenhle příklad:

<div class="box">
 Hello
 <div>
  inheritance!
 </div>
</div>

A CSS:

.box {
 color: green;
 padding: 1rem;
 border: 1px solid grey;
}

Výsledkem bude, že vnitřní <div> sice podědí barvu, ale už ne nastavení vlastností padding, ani border. Je to snad chyba? Ne, došli jsme k tomu, že v CSS se dědí jen některé vlastnosti.

Jsou to snad všechny vlastnosti textu, některé vlastnosti rámečků, některé vlastnosti odrážkových seznamů, vlastnosti pro zvukové vyjádření obsahu (jako volume) také viditelnost (visibility).

Následuje kompletní seznam, ze kterého jsou vyloučené vlastnosti pro zvukové vyjádření obsahu, které jsou méně používané.

 • border-collapse
 • border-spacing
 • caption-side
 • color
 • cursor
 • direction
 • empty-cells
 • font-family
 • font-size
 • font-style
 • font-variant
 • font-weight
 • font-size-adjust
 • font-stretch
 • font
 • letter-spacing
 • line-height
 • list-style-image
 • list-style-position
 • list-style-type
 • list-style
 • orphans
 • quotes
 • tab-size
 • text-align
 • text-align-last
 • text-decoration-color
 • text-indent
 • text-justify
 • text-shadow
 • text-transform
 • visibility
 • white-space
 • widows
 • word-break
 • word-spacing
 • word-wrap

Vycházím zde z kompletního seznamu CSS vlastností ve specifikaci.

Pojďme si tedy zopakovat, co víme o dědičnost, jedné ze dvou základních vlastností CSS:

 • Díky dědičnosti není nutné psát ke každému elementu všechny jeho vlastnosti. Část se přebere od rodičovských prvků.
 • Kaskáda (a hlavně specificita selektorů) nad dědičností vždycky vyhrává.
 • Dědičnost se vztahuje jen na vlastnosti textu, barvu, některé vlastnosti seznamů a rámečků a viditelnost.

V dalším textu se podíváme na nastavování zděděných a výchozích hodnot pomocí klíčových slov inherit, initial, unset, revertvlastnosti all.