Martin Michálek Martin Michálek  – 21. 7. 2020

CSS kód je snadné psát, ale špatně se spravuje jeho větší množství.

Proto pro psaní kaskádových stylů vznikla celá řada metodik, které mají za úkol problémy jazyka řešit.

Nemám zde ambice sepsat kompletního průvodce metodami organizace stylů. Je jich totiž opravdu hodně, nemluvě o různých variantách, mutacích a vlastních úpravách.

Projdeme si jen ty metodiky, které jsem někdy používal v rámci své organizace CSS, což ale nemusí být ke škodě, protože si troufám říct, že jde zároveň o ty nejpodstatnější.

OOCSS

Objektově orientované CSS byl dle mého první větší pokus o řešení velmi častých problémů při psaní stylů.

Původní zdroj téhle nepříliš dobře zdokumentované metodiky je v přednášce Nicole Sullivan už z roku 2009.

OOCSS

Hlavním cílem OOCSS je zapouzdření stylů do samostatných objektů, nebo komponent chcete-li. Z toho vycházejí hlavní principy:

 • Nezávislost vzhledu na struktuře
  Do CSS selektorů nikdy nedáváme HTML tagy. Mohou se totiž změnit. Selektor .button je univerzálnější než input nebo input.button.
 • Nezávislost obsahu na kontejneru
  Do CSS selektorů nikdy nepromítáme strukturu stromu DOM. I ta se totiž může v různých kontextech změnit. .button-tiny je tedy lepší než např. .login-form .button { … }. Udržovat komponenty je vždy snazší než udržovat kontexty.

→ Na Vzhůru dolů píšu o OOCSS velmi podrobně.

OOCSS je základ všech dnešních metodik, ale přímo tuto metodiku asi nikdo nepoužívá.

BEM

BEM (Block, Element, Modifier) je buď plnohodnotná metodika organizace CSS i JS od Yandexu nebo jen způsob zápisu CSS komponent.

V dennodenní kodérské praxi se ujala hlavně ta druhá varianta, protože je velmi účinná a jednoduchá. Taky o ní zde chci psát. Vůbec si totiž bez ní neumím představit psát dneska styly.

BEM CSS

Každá komponenta se označuje a zapisuje jako blok, dceřiný prvek jako element a obměna komponenty jako modifikátor.

Jednotlivé typy prvků jsou pak odlišeny způsobem zápisu třídy:

Typ třídy Způsob pojmenovávání
Blok .block
Element .block__element
Modifikátor .block--modifier
Modifikátor elementu .block__element--modifier

BEM je skvělý, ale má jednu nevýhodu – pokrývá sice nejdůležitější, ale pořád relativně malý výsek typů prvků, které v CSS dneska můžeme popisovat. Ano, jsou to komponenty.

O BEM na Vzhůru dolů.

SUIT CSS

SUIT CSS od Nicolase Gallaghera staví na BEM a tvoří metodiku s dosahem na další důležité typy prvků – stavy a utility.

Součástí sady SUIT CSS je také preprocesor, který se snaží zavádět syntaxi, která by se dříve či později měla objevit v CSS, což už znáte z PostCSS. Ale ten teď, spolu s dalšími vlastnostmi SUIT CSS, nechme stranou.

SUIT CSS

Tabulku v případě SUIT CSS můžeme rozšířit:

Typ třídy Způsob pojmenovávání
Komponenta .MyComponent
Část komponenty .MyComponent-part
Modifikátor komponenty .MyComponent--modifier
Stav komponenty .MyComponent.is-animating
Utilita .u-fontSmall

SUIT CSS tedy oproti BEM zavádí:

 • Příjemně pozměněné pojmenování
  Leckomu bude sympatický CamelCase zápis a to, že díky tomu není nutné zapisovat dceřinné prvky komponenty se dvěma podtržítky jako v BEMu (tam by šlo o .my-component__part).
 • Stavy
  Na rozdíl od modifikátorů, kde jde o úpravy vzhledu původní komponenty v CSS (.Button--large), jde u stavů o změnu chování (.Box.is-expanded) a obvykle jsou ovládané JavaScriptem nebo backendem.
 • Utility
  Užitkové třídy jsou v dnešní organizaci CSS více či méně nepostradatelné a proto je dobře, že na ně SUIT CSS myslí.

→ Mrkněte se do dokumentace SUIT CSS.

Poslední metodika, na kterou si zde chci posvítit, na to jde jinak – přes organizaci typů stylů.

ITCSS

Metodika Harryho Robertse ITCSS (Inverted Triangle CSS) se primárně nezaměřuje na názvy selektorů ani psaní samotného kódu, ale na dělení a organizaci souborů s CSS kódem do jednotlivých typů.

ITCSS

Myšlenka ITCSS je v obráceném trojúhelníku. Prvky, které jsou nahoře, mají nízkou specificitu selektorů, ale zároveň ovlivní větší množství prvků na stránce. Čím jdeme v trojúhelníků níže, tím méně prvků na stránce ovlivňujeme, ale tím vyšší je váha selektoru.

Základní typy prvků podle ITCSS:

Název O co jde? Ukázky
Settings Proměnné, config… $color-primary
Tools Globální mixiny @mixin clearfix { … }
Generic Reset, Normalize… p, h1
Base Základní typografie p, h1
Components Komponenty .button, .nav
Trumps Utility, helpery… .mb-0, .text-center

→ V češtině ITCSS výborně popsal Adam Kudrna, a angličtině asi nejlépe Lubos Kmetko.

Závěr: Když nevíte, dejte tam ITCSS a SUIT CSS

Pokud jste bedlivě četli, vidíte teď určitě nemalé rozdíly mezi prvními třemi metodikami a tou čtvrtou.

Je to přesně tak, ITCSS je metodika souborová, kdežto ty předchozí se zabývají hlavně selektory.

Ještě to můžeme říci jinak – OOCSS je předchůdcem a podmnožinou BEMu a ten je předchůdcem a podmnožinou SUIT CSS. Pokud byste si tedy chtěli vybrat jen jednu z nich, naučte se uvedené základy SUIT CSS.

ITCSS je rámující metodika, které se zabývá pořadím kódu a jeho dělením do souborů. Tu vám do vaší vlastní organizace stylů doporučuji přidat v každém případě.