Martin Michálek Martin Michálek  – 30. 9. 2020

Vlastnost order nastavuje pořadí položky v kontejneru flexboxu nebo CSS gridu.

Vlastnost order patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Občas se může kodérům a kodérkám hodit proto, že zajistí odlišení vizuálního pořadí položek od pořadí zdrojového vycházejícího z HTML nebo lépe ze stromu DOM.

Jenže kouzlo téhle vlastnosti je zároveň rizikem z pohledu přístupnosti.

Ale než se k tomu dostaneme, pojďme si tu vlastnost rozebrat, jak je na Vzhůru dolů zvykem.

Jednoduchý příklad s flexboxem

Pro účely demonstrace zneužijeme čtyři nevinné položky v kontejneru flexboxu:

<div class="container">
 <div class="item item--1">
  Item 1
 </div>
 <div class="item item--2">
  Item 2
 </div>
 <div class="item item--3">
  Item 3
 </div> 
 <div class="item item--4">
  Item 4
 </div>
</div>

Vlastnost order budeme nastavovat jen u třetí položky:

.item--3 {
 order: 1;
}

Kam si myslíte, že se třetí položka posune? Na první místo? Na druhé?

Do obrázku jsem nakreslil řešení a rovnou hned dvě další nastavení.

Už tady je hezky vidět, že vlastnost mění pořadí prvků možná trošku jinak, než byste čekali:

 • order: 0 – u nulové hodnoty se od ovlivňované položky asi dá očekávat, že bude držet původní pozici. Nezklamala.
 • order: 1 – kladné hodnoty vytvářejí novou řadu položek řazených od nejmenšího po největší číslo. Ale pozor – až za původními, vlastností order nedotčenými položkami.
 • order: -1 – ano, lze použít i záporná čísla. Slouží k vytváření pořadí před původní řadou položek.

Jen si s tím směle pohrejte v mém CodePenu.

Pár věcí, které si stojí za to zapamatovat

Jak je vidět, vlastnost order, jakkoliv se zdá jednoduchá a přímočará, trošku klame tělem. A to jsme ještě nezačali mluvit o přístupnosti.

Jsou zde ale i další vědomosti, které byste měli mít v hlavě, než si s order začnete hrát.

 1. Pokud má více položek nastavenu stejnou hodnotu order, seřadí se podle pořadí v DOMu.
 2. Podle specifikace vlastnost order ovlivňuje také pořadí vykreslování při renderingu stránky prohlížečem, což asi má logiku.
 3. Absolutně pozicované položky vždy dostanou nastavení order: 0, takže drží pořadí vykreslení dle DOMu, což je vidět v mém CodePenu. cdnp.io/e/JjXxVJy

Ošemetná změna pořadí z pohledu přístupnosti

Ve specifikaci se píše:

Autoři musí použít změnu pořadí pouze pro vizuální, nikoli logické přeskupování obsahu.

Dává to smysl. Když pomocí vlastnosti order nebo jiným způsobem změníte pořadí prvku na obrazovce, nijak nezměníte pořadí logické, tedy způsob, jakým obsah konzumují roboti nebo jakým probíhá sekvenční navigace na stránce.

Více to rozebírám v textu CSS layout a přístupnost.

Raději si na order dávejte pozor

Shrňme si to. Vlastnost order určitě může být v některých případech užitečná pro změnu vizuálního pořadí.

Je zde však nebezpečí, že uživatelům zároveň rozbijeme navigaci z klávesnice a zrakově postiženým čtení obsahu přes odečítače.

Takže s order prosím zacházejte opatrně, jako se zápalkami.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?