Martin Michálek Martin Michálek  – 30. 9. 2020

Vlastnost order nastavuje pořadí položky v kontejneru rozvržení v CSS.

CSS vlastnost order

Vlastnost order patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Používat ji můžete ve flexboxu nebo gridu.

Změna pořadí položek layoutu se občas může kodérům a kodérkám hodit proto, že zajistí odlišení vizuálního pořadí položek od pořadí zdrojového vycházejícího z HTML nebo lépe ze stromu DOM.

Jen pozor, kouzlo téhle vlastnosti je zároveň rizikem z pohledu přístupnosti.

Ale než se k tomu dostaneme, pojďme si tu vlastnost rozebrat, jak je na Vzhůru dolů zvykem.

Jednoduchý příklad s flexboxem

Pro účely demonstrace zneužijeme čtyři nevinné položky v kontejneru flexboxu:

<div class="container">
 <div class="item item--1">
  Item 1
 </div>
 <div class="item item--2">
  Item 2
 </div>
 <div class="item item--3">
  Item 3
 </div> 
 <div class="item item--4">
  Item 4
 </div>
</div>

Vlastnost order budeme nastavovat jen u třetí položky:

.item--3 {
 order: 1;
}

Kam si myslíte, že se třetí položka posune? Na první místo? Na druhé? Přemýšlejte.

Do obrázku jsem nakreslil nejen řešení, ale rovnou i hned dvě další možná nastavení.

Vlastnost mění pořadí prvků možná trošku jinak, než byste čekali:

 • order: 0 – u nulové hodnoty se od ovlivňované položky asi dá očekávat, že bude držet původní pozici. Nezklamala.
 • order: 1 – kladné hodnoty vytvářejí novou řadu položek řazených od nejmenšího po největší číslo. Ale pozor – až za původními, vlastností order nedotčenými položkami.
 • order: -1 – ano, lze použít i záporná čísla. Slouží k vytváření pořadí před původní řadou položek.

Jen si s tím směle pohrejte v mém CodePenu.

HTML je klasika:

<div class="container">
 <div class="item item--1">
  Item 1
 </div>
 <div class="item item--2">
  Item 2
 </div>
 <div class="item item--3">
  Item 3
 </div> 
 <div class="item item--4">
  Item 4
 </div>  
</div>

CSS je flexbox:

.container {
 display: flex;
 gap: 1em;
 padding: 1em;
}

.item { 
 flex: 1;
 padding: 1em;
 height: 5em;
 min-width: 5em;
}

Změnu pořadí děláme takto:

.item.item--3 {
 order: 1;
}

Pár věcí, které si stojí za to zapamatovat

Jak je vidět, vlastnost order, jakkoliv se zdá jednoduchá a přímočará, trošku klame tělem. A to jsme ještě nezačali mluvit o přístupnosti.

Jsou zde ale i další vědomosti, které byste měli mít v hlavě, než si s order začnete hrát.

 1. Pokud má více položek rozvržení nastavenu stejnou hodnotu order, seřadí se podle pořadí v DOMu.
 2. Podle specifikace vlastnost order ovlivňuje také pořadí vykreslování při renderingu stránky prohlížečem, což má logiku.
 3. Absolutně pozicované položky vždy dostanou nastavení order:0, takže drží pořadí vykreslení dle DOMu. Pro zájemce mám CodePen. cdnp.io/e/JjXxVJy

Ošemetná změna pořadí z pohledu přístupnosti

Ve specifikaci se píše:

Autoři musí použít změnu pořadí pouze pro vizuální, nikoli logické přeskupování obsahu.

Dává to smysl. Když pomocí vlastnosti order nebo jiným způsobem změníte pořadí prvku na obrazovce, nijak nezměníte pořadí logické, tedy způsob, jakým obsah konzumují roboti nebo jakým probíhá sekvenční navigace na stránce.

Více to rozebírám v textu CSS layout a přístupnost.

Raději si na order dávejte pozor

Shrňme si to. Vlastnost order určitě může být v některých případech užitečná nebo dokonce nezbytná pro změnu vizuálního pořadí.

Je zde však nebezpečí, že uživatelům zároveň rozbijeme navigaci z klávesnice a zrakově postiženým čtení obsahu přes odečítače.

Takže s order prosím zacházejte opatrně, jako se zápalkami.