Martin Michálek Martin Michálek  – 16. 4. 2019

Metrika rychlosti webu. Moment, kdy po kliknutí uživatele prohlížeč vyrenderuje cokoliv, co je vizuálně odlišné od stávající obrazovky.

Předstame si třeba uživatelku, dívající se na výsledky vyhledávání Google. Co když klikne na položku s vaším webem? First Paint vzniká ve chvíli, kdy uživatelka vidí něco jiného než výsledky vyhledávání.

FP odpovídá na její nevyřčenou otázku: „Děje se to?“

Dnes se dává přednost metrikám „První vykreslení obsahu“ (FCP) a „První smysluplné vykreslení“ (FMP). FP totiž říká „něco se vykreslilo“. Nás ale zajímá, kdy se začal vykreslovat obsah.

Podobnou metriku umí zobrazit jen nástroj WebpageTest. Blízko je jeho hodnota „Start Render“. V timeline přehledu ji ukazuje jako tmavě zelenou čáru. V timeline přehledu také ukazuje světle zelenou čárou ukazuje „RUM First Paint“.