Responzivní design

Zde najdete všechny naše články na témat responzivní design. Udělejte pružný layout, doplňte to pružnými obrázky a přidejte Media Queries. Jenže to většinou nestačí, responzivní design je také o způsobu uvažování. Mobily jsou dnes všude a proto je „responzivita“ tak důležitá.

State of the art responzivních technikálií

25. 11. 2013 — Definice responzivního webdesignu z doby před třemi a půl lety je dnes nedostačující. Problémy jsou především v rychlosti načítání webů a efektivitě práce. Myslím si, že za oba z velké části mohou naše pracovní postupy.

CSS3 jednotky

5. 9. 2013 — Rozměr, který odpovídá hodnotě font-size na root elementu, tedy <html>. Jsou to root-emka, tedy varianta známé jednotky em, která nevychází z velikosti fontu rodičovského elementu.

CSS3 Media Queries

1. 8. 2013 — Dotazy na média. Podmínka, která se zajistí platnost CSS pravidel jen po svém splnění.