Martin Michálek Martin Michálek  – 5. 9. 2013

rem

Rozměr, který odpovídá hodnotě font-size na root elementu, tedy <html>. „root-emka“ jsou variantou známé jednotky em. Od běžných em se liší tím, že nevychází z velikosti fontu rodičovského elementu.

Velikost písma pro <html> element je v prohlížečích obvykle nastavená tak, aby odpovídala 16px.

Pokud všechny rozměry týkající se typografie (nebo klidně i layoutu) nastavíte v rem jednotkách, můžete si snadno zvětšit celý dokument pouhou změnou hodnoty ve vlastnosti html { font-size: … } a vytvářet tak elastické layouty.

Podobně jako v příkladu výše můžete změnu velikosti písma celého dokumentu a s ním i elastické zvětšení layoutu provést pomocí media query.

Příklad

Všechny rozměry v dokumentu nastavíme pomocí jednotky rem. Pokud tedy nadpisy první úrovně nastavíme na 1.5rem, budou velké 1,5 × 16px – tedy 24px.

h1 {
 font-size: 1.5rem;
}

Pokud se tedy pomocí media query rozhodneme, že od šířky okna 801 pixelů nastavíme základní velikost písma na 25 pixelů, …

@media (min-width: 801px) {
 html {
  font-size: 25px;
 }
}

… zvětší se nám všechny rozměry nastavené v jednotkách rem. Nadpis <h1> tedy bude mít v těchto šířkách okna velikost 38 pixelů (25px × 1,5).

Na živo můžete vyzkoušet tady: cdpn.io/e/mnbaA.

Podpora v prohlížečích

IE9+. Pro starší prohlížeče lze vytvořit pixelový fallback:

font-size: 24px;
font-size: 1.5rem;

Fallback je lepší nechat si generovat automaticky, například pomocí CSS preprocesoru.

Více o podpoře v prohlížečích: caniuse.com/rem.

Jednotky viewportu: vw, vh, vmin, vmax

Umožňují definovat rozměry v CSS relativně k velikosti viewportu, zjednodušeně řečeno výšce nebo šířce okna.

 • vw – zkratka pro „viewport width“ – 1vw označuje setinu šířky viewportu
 • vh – zkratka pro „viewport height“ – 1vh označuje setinu výšky viewportu
 • vmin – zkratka pro „viewport minimum“ – reprezentuje menší hodnotu z porovnání 1vw1vh
 • vmax – zkratka pro „viewport maximum“ – reprezentuje větší hodnotu z porovnání 1vw1vh

První příklad: roztažení elementu na celou výšku okna pomocí vh

Na rozdíl od procent se jednotky viewportu nevztahují k rozměrům nejbližšího rodiče, ale k šířce a výšce okna prohlížeče. Lze s nimi tedy dělat kouzla, která dříve byla možná jen pomocí CSS hacků nebo Javascriptu.

Příkladem budiž roztažení výšky layoutu stránky na celou výšku okna prohlížeče:

.container {
 height: 100vh;
}

Druhý příklad: elastická typografie s vw

S volkswageny můžete užitečné věci dělat v oblasti velikosti písma.

Nejjednodušší příklad vypadá takto:

h1 {
 font-size: 6vw;
}

Písmo se pak bude zvětšovat podle šířky okna. Zkuste si to sami:

Třetí příklad: velikost textu v hlavním nadpise stránky pomocí vmin

Jak vám možná došlo u vw typografie, nadpisy mohou být na malých displejích příliš malé a na velkých příliš velké. Když se nechcete trápit s Media Queries, zkuste vmin.

h1 {
 font-size: 6vmin;
}

Písmo se pak na malém displeji v režimu na výšku sází v procentech ze šířky. Na velkém monitoru zase v procentech z výšky. Ve spoustě situací se tak obejdete bez Media Queries.

Více v článku „MinMaxing: Understanding vMin and vMax in CSS“ na TheNewCode.com. vrdl.in/afq9y.

Podpora v prohlížečích

V posledních verzích umí všechny moderní prohlížeče kromě Opery Mini: caniuse.com/viewport-units.

Je to ovšem trochu složitější:

 • IE9 namísto vmin používá vm.
 • IE10 neumí vmax.
 • Safari na iOS6+7 má hned několik chyb souvisejících s jednotkami viewportu. Sledujte odkazy na caniuse.com/viewport-units.
 • IE8, Android Browser až do verze 4.3 a Opera Mini tyto jednotky neumí vůbec.

Komentáře

Novinka
Nyní je možné přidávat komentáře.
Pro přidání názoru se prosím
přihlaste nebo si zřiďte účet.