Martin Michálek Martin Michálek  – 23. 7. 2014

Uděláte responzivní web. Máte tím mobily vyřešené? Ne automaticky.

Maximiliano Firtman ten problém detailně popisuje v článku You May Be Losing Users If Responsive Web Design Is Your Only Mobile Strategy. Pokusím se tady stručně převyprávět hlavní myšlenky a doplnit svými.

Webaři se totiž u responzivního webdesignu příliš soustředí na onu responzivnost, tedy změnu layoutu při změně velikost okna. Onu harmoniku.

Původní definice responzivního webdesignu to neříká jinak: responzivní web se přizpůsobuje zobrazovacímu kontextu za pomocí fluidního layoutu, médií a Media Queries.

Zaručuje to ovšem ideální uživatelský prožitek na mobilech? Ne.

Co když se responzivní stránka na mobilech načte příliš pomalu?

Podle Guye Podjarnyho návštěvníci 72% všech responzivních stránek načtou stejný objem dat na smartphonu jako na desktopu. Uuuuf!

Zároveň platí, že uživatelova ochota dále se stránkou zabývat je nejvyšší pokud se mu (alespoň zhruba a alespoň obsah viditelný nad zlomem) načte do jedné vteřiny.

Co když uživatelský prožitek díky způsobu použití responzivnímu webdesignu stojí za starou bačkoru?

Firtman hájí přístup New York Times, kde udělali responzivní web, ale smartphonům dál posílají speciální mobilní verzi. Webařská komunita je zděšená z nepochopení responzivního grálu!

Ale to je přesně ten typ rozhodnutí, který responzivní webdesign posunuje dál. Dokážeme udělat vynikající UX na mobilech s HTML totožným jako na desktopu? Ne? Pak šup, doplníme to speciálním mobilním webem.

Ano, responzivní webdesign je určitě jedinou možnou cestou do budoucna. Jenže responzivním webdesign nikdy neměl být cílem. Cílem je vynikající uživatelský prožitek na všech zařízeních. Pokud si k němu pomůžeme technikami ze světa starého dobrého mobilního webu, budeme mít web lepší a responzivní to bude až až.

Detailní argumentaci i příklady hledejte v původním článku.