Martin Michálek Martin Michálek  – 16. 4. 2019

Událost DOMContentLoaded v JavaScriptu vzniká, když byl hlavní HTML dokument stažen a rozparsován. Nečeká se na žádné další prvky – CSS, JS, obrázky nebo <iframe>.

Je to také metrika rychlosti webu, která vzniká někde kolem renderovacích metrik „První vykreslení obsahu“ (FCP) a „První smysluplné vykreslení“ (FMP).

Metriku uvidíte například pod záložkou „Network“ v DevTools prohlížečů Firefox nebo Chrome jako modrou čáru na časové ose stahování prvků webu.

Je to ale technická metrika. Nic samozřejmě nezkazíte, když ji optimalizací budete posunovat směrem k nule, ale o uživatelském prožitku vám nicmoc neřekne. Bylo prokázáno, že lepší časy DCL korelují s nížšími „bounce rate“ v analytických nástrojích. Dává to smysl. Čím rychleji se vám stránka zobrazí, tím méně pravděpodobně s ní ztratíte trpělivost. Je to ovšem tím, že DCL koreluje s FCP a FMP.

Životní cyklus stránky

Pokud vás nezajímá rychlost, webu na DOMContentLoaded asi budete nahlížet jako na jednu z událostí životního cyklu stránky. Je ji možné zjistit takhle:

document.addEventListener("DOMContentLoaded", ready);

Více informací je na webu javascript.info.