Martin Michálek Martin Michálek  – 18. 3. 2018

Značka <use> uvnitř SVG dokáže element duplikovat a na jiném místě použít třeba s jinými vlastnostmi.

Je to výhodné hlavně ze tří důvodů:

 • Znovupoužívání elementů uvnitř SVG: je zbytečné dělat stejnou věc vícekrát.
 • Přímé vkládání často používaných SVG symbolů do HTML – např. ikony nebo logotypy.
 • Je možné takto vládat ikony také ze sady v externím souboru. Nefunguje to v Internet Exploreru 11, ale jde to občůrat.

Duplikovat můžeme i složitější struktury ve značkách <g>, <svg> nebo <symbol>. Jo a taky elementy <use>. Z pohledu DOM to funguje tak, že se vezme jeden uzel a duplikuje se na jiné místo. Ano, klony útočí.

Základy v příkladu

Jednoduchá ukázka může vypadat následovně:

<svg>
 <g id="svg-square">
  <title>Alternativní text</title>
  <rect x="0" y="0" width="100" height="100" />
 </g> 
</svg>

Tímto jsme nadefinovali čtverec o velikosti 100 × 100 pixelů ve výchozí černé barvě. K němu alternativní text pro případ zpracování nevizuálním zařízením jako jsou slepecké čtečky.

Pár komentářů:

 • Pokud <svg> použijeme uvnitř HTML, není potřeba doplňovat k němu další atributy.
 • Skupinu <g> tady máme proto, abychom k objektu mohli přiřadit alternativní text <title>. Toto velmi doporučuji, pokud se jedná o obsahový obrázek, u kterého má alternativní text smysl.
 • Nezapomeneme uvést id atribut, protože se na náš černý čtverec hodláme odkazovat.
 • <rect> je onen samotný čtverec. To byste nečekali, viďte?

A teď náš čtverec slavnostně použijeme:

<use xlink:href="#svg-square" fill="LimeGreen">

Zavoláme původní objekt a rovnou si jej obarvíme, to pomocí fill="LimeGreen".

Až si jej budete pozorně prohlížet, všimněte si ještě, že pro zajištění pružného chování „esvégéček“ v Internet Exploreru 11 na různých rozlišeních používáme trik z textu o responzivních SVG. Ale to už je jen detail a trochu i nutný kolorit, abychom neměli pocit, že všechno může jít bez potíží.

Je to hezké, že? Jenže vám by se určitě hodilo mít někde ve stránce zdroj obrázku schovaný. Nebo lépe neviditelný. Tak, aby se zobrazoval jen když jej někde použijete pomocí <use>.

Neviditelný zdroj

Může stačit display:none? To si pište, že ne.

Tím byste zdroj schovali před lidmi, ale i stroji. Taková slepecká čtečka vám jej pak nepřečte. Musíme na to fikaněji. Ale nic nového vám neřeknu, třídu sr-only asi znáte a používáte:

<p class="sr-only">
  <svg>
   <symbol id="svg-square"></symbol> 
  </svg>
</p>

Všimněte si, že jsem zde také nepoužil skupinu <g>, ale symbol <symbol>. Ten se totiž podobně jako třeba sekce <def> v prohlížečích nevykresluje. Hodí se mi to pro případ, kdy se stránka zobrazuje bez CSS a já nechci zdroj vykreslit ani v tomto případě.

Stylování… není taková prča

Zatím jsem ukazoval obarvování zdrojů, které neměly výchozí barvu. To jde. Málo se ale ví, že přebarování tady fungovat nemusí. Tohle třeba selže:

<svg>
 <symbol id="svg-square">
  <rectstroke="Black">  
 </symbol> 
 <use xlink:href="#svg-square" stroke="Grey">
</svg>

No… jaká myslíte, že bude barva výsledného rámečku? Ano, bohužel stále černá.

Může za to milá fíčurka CSS, o které píší na MDN:

CSS attributes are not guaranteed to be inherited by the hidden, cloned DOM unless you explicitly request it using CSS inheritance.

Máte tedy dvě možnosti: První je na původním objektu styly nedefinovat. Druhá je ručně nastavit dědičnost na hodnotu, které je výchozí v běžném DOMu: stroke:inherit.

V dalším Codepenu si vyzkoušejme všechny možnosti.

 • fill není na původním objektu definován, takže jej mohou klony používat.
 • stroke na původním definován je, takže se pokusy o přepsání na klonech neberou v potaz.
 • stroke-with je definován, ale nastavili jsme dědičnost pomocí CSS hodnoty inherit.

To by byl praktický pohled do hloubky značky <use>. Ještě se mrkneme na atributy a taky používání externích zdrojů.

Atributy

<use xlink:href="#svg-square"
 width="100" height="100">
 • xy – pozice prvku v souřadnicovém systému uvnitř SVG. Obvykle začíná v horním levém rohu.
 • widthheight – šířka a výška prvku v souřadnicovém systému uvnitř SVG.
 • href – cesta ke zdroji. Tady ale pozor. V době psaní textu umí Safari jen starší zápis xlink:href. Je tedy potřeba použít ten.

Cesta ke zdroji by stála za zmínku. Teoreticky totiž umožňuje vložit externí SVG soubor.

Přístupnost

Nezapomeňte hlavně na dvě věci

 • <title> pro každý obrázek, u kterého má smysl. Ikony, loga a další obsahové symboly. Viz ukázky výše.
 • role="presentation" pro obrázky, které slouží k dekoraci. Šipky, kulaté rohy a další ornamenty. Jsou to přesně ty, u kterých nemá <title> smysl.

V případě pochybností prostě testujte přímo ve čtečkách.

Externí zdroje

Tohle by mohlo být super:

<use xlink:href="sprite.svg#icon-1">

Umožnilo by to ukládat ikonky do jednoho externího souboru, podobně jako se to dělávalo s ikonfonty. Zároveň by zůstala výhoda existence SVG v rámci DOMu – tedy stylování.

Jenže… nebude to fungovat v Internet Exploreru 11. (A taky do Safari 6 a Edge 12, ale to nás tak moc nepálí.)

Nějaká řešení tady ale jsou. Vlastně stačí detekovat nepodporující prohlížeče a pomocí AJAXu v nich vložit část externích SVG přímo do dokumentu. Dělá to například SVG for Everybody.

To nejdůležitější na konec:

 • Využívejte <use>. Vám to ušetří čas a uživatelům data.
 • Hodí se pro častějí opakované symboly: ikony, někdy i logotypy a dekorativní prvky.
 • Plnou kompatibilitu zajistí odkazování pomocí xlink:href.
 • Krásné je vložit symbol z externího souboru: <use xlink:href="sprite.svg#icon-1">. MSIE vyřeší například polyfill „SVG for Everybody“.
 • Nezapomínejte na přístupnost: hlavně <title>role="presentation".