Martin Michálek Martin Michálek  – 5. 11. 2019

Pojďme zjistit, jak vracet nastavení vlastnosti k výchozí nebo poděděné hodnotě.

V předchozím textu jsme se zabývali dědičností v CSS. Zjistili jsme, že se týká většinou vlastností textu, rámečků a seznamů, že je užitečná, ale že nad ní vyhrává kaskáda.

Tady a teď si k teorii o CSS přidáme výchozí hodnotu a projdeme si hodnoty inherit, initial, unset, revert a vlastnost all.

Zděděná a výchozí hodnota

Téma výchozích hodnot je důležité. Každá CSS vlastnost nějakou má.

Jak je tedy vidět z obrázku:

 • Vlastnost color se dědí a její výchozí hodnota záleží na definici v prohlížeči. Obvykle je ale černá.
 • Zkratka border se nedědí a její výchozí záleží na jejích jednotlivých vlastnostech. Ve výsledku je výchozí hodnota none, tedy žádný rámeček.

Tyhle dvě vlastnosti se nám budou hodit, budeme totiž experimentovat s nastavením dědičnosti a výchozích hodnot.

Použijeme k tomu klíčová slova inherit, initial, unsetrevert, které je možné nastavovat k jakékoliv vlastnosti. Slouží ke změně výchozího způsobu přebírání zděděné nebo výchozí hodnoty vlastnosti. Před tím ale musíme udělat menší odbočku.

Vlastnost all

Jak název napovídá, vlastnost all slouží ke změně způsobu přebírání hodnot všech CSS vlastností, které se aplikují na daný prvek.

Jinak řečeno: Umožňuje resetovat dědičnost nebo přebírání výchozí hodnoty.

Podívejte se na video „CSS: Vlastnost all“.

YouTube: youtu.be/FX_T9_1ZrAE

Pro pořádek je dobré uvést, že ani all neumí změnit výchozí nastavení u vlastností direction, unicode-bidi nebo autorských vlastností, alias CSS proměnných.

Vlastnost all může nabývat jen hodnoty, které se týkají práce s dědičností nebo přebíráním výchozí hodnoty:

.box {
 all: inherit | initial | unset | revert;
}

Pojďme na ukázku. Budeme v ní vlastnost all už jen plnit jednotlivými hodnotami, takže potřebujeme nějaký příklad. HTML je jednoduché:

<p class="box">
 Box.
</p>

CSS taky:

body {
 color: green;
 border: 1px solid green;
}

.box {
 color: red;
}

Výsledkem bude stránka orámovaná zeleným rámečkem a v ní odstavec s nápisem „Box“ vysázený červeným textem. Pokud bychom nespecifikovali barvu pro .box, podědil by od body barvu, ale už ne rámeček, protože vlastnost border se nedědí.

Hodnota inherit: Vynucení dědičnosti

Klíčové slovo inherit zařídí vynucení dědičnosti i u vlastností, které běžně nedědí. Aplikujme si to na další odstavec:

<p class="box box--inherit">
 <em>Inherited</em> box.
</p>

CSS:

.box--inherit {
 all: inherit;
}

Výsledkem bude odstavec se zeleným textem a zeleným rámečkem. Podědila se tedy nejen hodnota vlastnosti color, ale i border, která by to normálně neudělala, protože v „genech“ dědičnost nemá. Podívejte se do CodePenu na konci článku.

Hodnota inherit se obvykle jako hodnota v all nepoužívá. Užitečná ale může být v mnoha případech, kdy si přejeme, aby prvek dědil nějakou vlastnost od rodiče.

Hodnota initial: Vynucení výchozího nastavení

Klíčové slovo initial zařídí přebrání výchozí hodnoty dané vlastnosti.

HTML dalšího odstavce v příkladu bude podobné, zaměřme se tedy na CSS:

.box--inherit {
 all: initial;
}

Výsledkem bude černý text bez rámečku, ale raději to pojďme rozebrat:

 • Černý text, protože se výchozí nastavení vlastnosti color nechává na prohlížečích a ty nastavují černou.
 • Rámeček zde nebude, protože vlastnost border se nedědí a výchozí hodnotu má none.
 • Odstavec nebude mít žádný vnější, ani vnitřní okraj, protože vlastnosti marginpadding mají výchozí hodnotu vždy 0.
 • Odstavec se bude zobrazovat jako inline prvek, protože to je výchozí nastavení vlastnosti display.

Ano, přesně tak, pomocí initial odstraníme všechny styly, ať už jsou definované námi nebo ve výchozím CSS prohlížeče. I tady platí, že v CodePenu, který je na konci textu, vše uvidíte lépe.

Hodnota unset: Odstranění všech deklarací

Při nastavení unset se vlastnost, která se dědí, nastaví na inherit a vlastnost, která se nedědí, na initial.

.box--unset {
 all: unset;
}

Výsledkem bude zelený inline textový prvek bez rámečku a okrajů:

 • Zelený text, protože vlastnost color se dědí a proto převezme barvu z prvku body. Hodnota unset ji nastaví na inherit.
 • Rámeček (border), okraje (margin, padding), ani způsob zobrazování (display) se nedědí, proto se nepoužijí žádné naše ani prohlížečové styly. Hodnota unset tyto vlastnosti nastaví na initial.

Hodnota unset se tedy chová podobně jako initial, ale neodstraní dědičnost u vlastností, které ji mají nastavenou.

Zápis all:unset je díky tomu zajímavý pro resetování vzhledu nějaké komponenty během refaktoringu. V tomto kontextu doporučuji přednášku Harryho Robertse Refactoring CSS Without Losing Your Mind nebo školení Organizace CSS kódu Adama Kudrny.

Hodnota revert: Návrat k výchozím stylům prohlížeče

Hodnota revert v mnoha případech funguje stejně jako unset, ale je trochu složitější, protože se liší od původu stylů.

Existují tři možné původy stylů:

 • Autorské CSS
  Píšeme jej my vývojáři. Je to nejčastější a nejvyšší vrstva.
 • Uživatelské CSS
  Každý uživatel může vložit do prohlížeče, obvykle za pomocí nějakého rozšíření. Není to ale moc časté.
 • Prohlížečové CSS
  Každý prohlížeč má nějaké výchozí styly a ty se mohou od sebe drobně lišit.

Jak tedy funguje hodnota revert?

 • Pro autorské styly revertuje hodnotu na to, co je v uživatelském stylopisu. Pokud ten neexistuje, použije hodnotu prohlížečového CSS.
 • Pro uživatelské styly vrátí hodnotu na tu, kterou najde v prohlížečovém CSS.
 • V prohlížečových stylech se chová jako hodnota unset – tzn. vlastnost, která se dědí, nastaví na inherit a vlastnost, která se nedědí, na initial.

Pojďme si to vysvětlit na našem příkladu:

.box--revert {
 all: revert;
}

Když se na věc podíváme v Safari, které tuto vlastnost podporuje, uvidíme, že se zde použily výchozí styly prohlížeče s jedinou výjimkou – odstavec je zelený, protože barvu podědil od nadřazeného prvku body.

Ano, je to tak – díky použití prohlížečového CSS by mohla být hodnota revert pro refaktoring ještě použitelnější než unset. Jenže zatím nemá plnou podporu.

Podívejte se ještě na výsledný CodePen.

Podpora v prohlížečích

Na CanIUse můžete zjistit, že podpora pro uvedené vlastnosti je následující:

 • Klíčová slova initialinherit podporují úplně všechny prohlížeče.
 • Vlastnost all a klíčové slovo unset podporují všechny kromě Internet Exploreru 11.
 • Klíčové slovo revert podporuje Firefox a Safari. V kombinaci s vlastností all pak jen Safari.