Martin Michálek Martin Michálek  – 7. 11. 2019

Často se stává, že během načítání externích zdrojů stránky – jako jsou obrázky, video nebo obsah prvku <iframe> – potřebujeme držet poměr stran.

Podívejte se na video „Padding trik v CSS“.

YouTube: youtu.be/bi6Y6UqPEZU

Ze své podstaty se totiž načítají asynchronně, takže stránka může být vykreslená, uživatelka ji používá a ejhle… layout se jí překreslí, obsah se posune, protože prohlížeč stáhl externí médium.

Související: Poměr stran nativně ve značce IMG

Problém se týká zejména těch médií, které chceme vkládat jako pružná (responzivní), takže se přizpůsobují šířce rodiče.

Metod, jak problém vyřešit, je více, tady se zaměříme na tu nejčastější. Takzvaný „padding-bottom trik“.

Předpokládejme toto HTML:

<p class="aspect-ratio-box aspect-ratio-box--16-9">
 <img class="aspect-ratio-box__in"
  src="obrazek.jpg" alt="…"
  width="320" height="180">
</p>

V CSS si objekt napíšeme podle metodiky BEM, že ano?

.aspect-ratio-box {
 position: relative;
 height: 0;
 padding-bottom: 75%; /* Udává poměr stran */
}

.aspect-ratio-box__in {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}

„padding-bottom trik“ je v tom, že se svislý padding uváděný v procentech ze šířky elementu. Tím se dostaneme k potřebnému poměru stran, který jinak není v CSS snadné zajistit.

Teď si to samozřejmě vysvětlíme detailně. Nejprve k rodičovskému prvku aspect-ratio-box:

 • position:relative vytvoří nový omezující blok, ve kterém lze absolutně pozicovat.
 • height:0 výšku nulujeme proto, abychom ji mohli nastavit pomocí vnitřních okrajů prvku.
 • padding-bottom:75% určí poměr stran rodičovského bloku. Poměr stran je zde 4:3. Výpočet pak vypadá jako 3 / 4 * 100. Vyjde 75%.

A co vnitřní prvek aspect-ratio-box__in?

 • position:absolute nám umožní umísťování do prostoru relativně pozicovaného rodiče.
 • width:100%height:100% dokoná dílo tím, že zajistí, aby se potomek roztáhl do celé plochy nadřazeného elementu.

Související: CSS aspect-ratio

Možná jste si všimli, že v příkladu máme obrázek o rozměrech 320 × 180 pixelů, což naznačuje poměr stran 16:9, nikoliv 4:3. Vytvoříme si tedy ještě jednu modifikační třídu (podle BEM):

.aspect-ratio-box--16-9 {
 padding-bottom: 56.25%; /* 16:9, tedy 9 / 16 * 100 */
}

Takových modifikačních tříd si samozřejmě pro daný web musíme vytvořit celou řadu – podle toho, jaké poměry stran externích médií v designu používáme.

Mohli bychom to uzavřít, ale zkušenější jistě napadne řada vylepšení, nebo ne?

Poznámky a možná vylepšení

 • Čitelnější kód by neuváděl hotový výsledek, ale výpočet pomocí funkce calc(). Zde by vypadal takto: padding-bottom: calc(9 / 16 * 100).
 • Můžeme si vytvořit mixin v preprocesoru, které zápis zjednodušší.
 • Někdo pro tyto účely používá „padding-top trik“, tedy odsazení shora, nikoliv zdola. Kromě jediné drobnosti to je asi jedno.
 • Pokud toto řešení nasadíte pro držení poměru stran při lazy loadingu obrázků a jiných médií, doporučuji v CSS definovat nějakou barvu pozadí nebo třeba jednoduchou animaci, aby bylo jasné, že v daném místě se odehrává stahování externího prvku.