Lazy loading obrázků: kompletní průvodce

Naposledy upraveno: 21. 2. 2018 – Autor: Martin Michálek

Lazy loading je dost široký pojem, ale ve světě webové kodéřiny označuje techniku, která zajistí načtení části obsahu stránky až ve chvíli, kdy ji uživatel potřebuje.

Jde tedy o odložené načítání. Nejčastěji je navázané na scrollování stránky. „Lazyloadovaný“ prvek se nestáhne dokud uživatel neposune stránkou tak, aby byl prvek vidět.

Nejčastěji lazy loading aplikujeme na obrázky, ale je vhodné jej využít i na vkládané prvky – iframe s Youtube videi, mapami od Google nebo Seznamu, sdílecími Facebooku nebo Twitteru… Odložené načítání se ale může týkat i vašeho vlastního obsahu.

K čemu je to dobré?

Datově náročnější prvky rozhraní, které nejsou ve viewportu vidět, nemusí uživatel stahovat.

Je to užitečné ze dvou důvodů:

 • Uživatel ušetří data a vývojáři servery. Velká část lidí na vašich webech totiž neposune stránku a rovnou odchází nebo najde co potřebuje už v horní části stránky.
 • Jako vývojáři můžeme pomocí lazy loadingu prioritizovat načtení jiných prvků. Například webfontů, které máme nalinkované v CSS souborech. Ty jsou pro stránku důležitější než například obrázky schované mimo viewport uživatele.

Jak to funguje?

Nejčastěji se odkládá načítání obrázků. Tak, že cestu k souborům nevložíte do parametru src nebo srcset. Všechny soubory, které jsou v nich vložené, totiž mají v seznamu načítání poměrně vysokou prioritu a prohlížeč při jejich stahování nezastavíte.

Pomůžeme si vlastním data atributem:

<img alt="…" data-src="obrazek.jpg">

Uvedli jsme jediný povinný atribut – alt – takže pro prohlížeč je vše v pořádku. V tuto chvíli si myslí, že jsme zapomněli uvést cestu k obrázku a pochopitelně nic nestahuje. My jen musíme myslet na to, abychom obrázku definovali výšku v HTML nebo CSS. Aby obsah pod ním po stažení a zobrazení obrázku neměnil svou pozici ve vykreslené stránce.

Primitivní Javascript by pak dělal následující:

 • Čekal by na posun stránky uživatelem.
 • Pak by zjišťoval, zda je daný obrázek ve viewportu, například pomocí getBoundingClientRect().
 • Pokud ano, vyměnil by data-src za src.

Zbytek by dokonal prohlížeč, který by obrázek standardně stáhl a zobrazil.

Takhle funguje většina knihoven pro lazyloading.

Můžete si to zkusit například na mém příkladu, který používá knihovnu Unveil.js. cdpn.io/e/ILhbK

Ale čekat na posun stránky není dobrý nápad

Protože je to dost nevýhodné z pohledu vykreslovacího výkonu. Viz následující zápisek z webu Google pro vývojáře.

This approach (…) is painfully slow as each call to getBoundingClientRect() forces the browser to re-layout the entire page and will introduce considerable jank to your website.

Tož tak, tudy cesta nevede. Pojďme to zkusit moderněji.

Lazy Loading s Intersection Observer

Intersection Observer je javascriptové API, které umožní asynchronně hlídat protnutí plochy konkrétního prvku s plochou jiného prvku. Nebo s plochou viewportu.

Podstatná výhoda je výkon. Jde o nativní funkci, takže prohlížeč nezatěžujeme pravidelným přepočítáváním a překreslováním stránky.

Nativně jej podporuje většina prohlížečů. V době psaní textu nefunguje jen ve všech verzích Safari a pak v Internet Exploreru. Viz CanIUse.com. Existuje ale polyfill nebo prostě můžete udělat detekci vlastnosti a lazy loading nabídnout jen většině uživatelů prohlížečů, které Intersection Observer umí.

Použití je jednoduché:

// Nastavíme hlídače
var observer = new IntersectionObserver(callback, options);

// Řekneme mu, které prvky má hlídat
var contentImages = document.querySelector('.content img');
observer.observe(contentImages);

Pár odkazů:

V příkladech si všimněte rootMargin, vlastnosti Intersection Observeru, která umožní nastavit předstih pro aktivaci načtení obrázků. Např. rootMargin: "100px 0" pro stopixelový předstih. Obrázek se prostě začne stahovat už když se blíží k viewportu. Necháváme si tedy náskok pro případ pomalejšího připojení.

Intersection Observer používají také některé moderní knihovny pro usnadnění lazy loadingu. Nedávno jsem si k nim dělal rešerši. A že jste to vy, zde jsou její výsledky.

Knihovny pro lazy loading

Často bude stačit napsat kus kódu a využít Intersection Observer. Pokud byste přesto měli speciálnější požadavky, zde je seznam knihoven, které odložené načtení usnadňují.

Knihovna Velikost jQuery/JS Obsah Int. Observer
Unveil 0,7 kB jQuery, Zepto img
Recliner 1,2 kB jQuery img, iframe, ajax
LazyLoad 3,5 kB JS img, srcset +
jQuery Lazy 4,9 kB jQuery, Zepto img, iframe
Lazyframe 5,1 kB JS, jQuery iframe
lazySizes 6,5 kB JS img, iframe, ajax…

Poznámky k tabulce:

 • Knihovny řadím podle velikosti minifikovaného distribučního souboru. Nejmenší mají samozřejmě přednost.
 • Dále je důležité, jestli knihovna vyžaduje jQuery nebo si vystačí s čistým Javascriptem.
 • Obsah – jaký typ obsahu umí odloženě načítat? Obvykle potřebujeme více než jen obrázky.
 • Pole Int. Observer říká, zda umí využít Intersection Observer.

Pokud bych potřeboval lazy loading na menší nebo střední web, preferoval bych vlastní řešení pomocí Observeru. Alternativně bych sáhl po knihovně LazyLoad. Knihovny ale mají daleko více parametrů než ty v tabulce uvedené. Raději si udělejte hlubší analýzu než některou vyberete.

Kdy spustit načítání obrázků?

Jsou dvě obvyklé možnosti:

 1. Čekat na posun stránky. Prostě až uživatel naroluje stránku tak, aby se obrázek ukázal ve viewportu.
 2. Počkat na nějakou javascriptovou událost a pak načíst všechny obrázky. Například load u prvku window, kdy víme, že prohlížeč už stáhl všechno ostatní.

První možnost je zajímavější z pohledu datové úspory. Načtou se opravdu jen ty soubory, které uživatel pravděpodobně potřebuje.

Jenže – ouha! – co na to řeknou roboti? Například ti z Facebooku nebo z Google Images. První neumí spustit Javascript vůbec, druhý jej umí, ale čeká na načtení celé stránky. Co je ovšem důležité – žádný mě známý robot neposunuje stránku. Někteří roboti, jako například ti od Google, navíc neindexují obsah <noscript>, kam byste mohli vložit náhradní tag <img> s cestou k obrázkům v src.

Ať se nám to tedy líbí nebo ne: Vždy na naše weby budou přicházet roboti, kteří se o obrázcích, na které je nasazený lazy loading, nedozví. Což nám pravděpodobně nebude příjemné.

Proto je dobré dvakrát rozmýšlet, kde přesně odložené načítání použít.

Na jaké obrázky to nasadit?

Doporučuji rozdělit si obrázky na minimálně dvě kategorie:

 • Nezbytné jsou obrázky neodmyslitelné pro reprezentaci obsahu na dané stránce. Pokud jde o detail produktu, budou to všechny důležité obrázky produktu. Nebo nejdůležitější obrázky uvnitř článku.
 • Zbytné jsou všechny ostatní. Takže třeba obrázky doporučených produktů nebo obrázky v seznamu produktů na e-shopech. Bez nich by se prostě roboti (a vlastně i uživatelé) mohli obejít.

No a na ty zbytné prostě můžeme odložené načítání nasadit úplně bez výčitek.

V době psaní článku mám o zbytných obrázcích tendenci přemýšlet také jako o těch, na které můžeme použít prázdný atribut alt:

<img alt="" data-src="zbytny-obrazek.jpg">

Prázdný alt není žádná chyba. Je to naprosto seriozní označení prezentačního obrázku. Radek Pavlíček na Zdrojáku vám k tomu řekne více.

Zbytný obrázek nemá žádnou přidanou hodnotu k textu. Obrázky v seznamu produktů jsou myslím obvykle dobrý příklad:

<article>
 <img alt="" data-src="obrazek-produktu.jpg">
 <h2>Název produktu</h2>
</article> 

Jejich alt by jen znovu obsahoval Název produktu. Tím bychom ale pro slepecké čtečky a jiné stroje zbytečně duplikovali informaci, jež už na stránce existuje.

Lazy loading a SEO

Předpokládám, že chcete, aby vám obrázky indexovaly vyhledávače.

Nejobvyklejší náhradní řešení, které je potvrzené Seznamem i Googlem je to s <noscript> alternativou:

Další možné řešení je uvést fallback v atributu src, placeholder v srcset a skutečné obrázky v data-srcset. Viz dokumentace knihovny Lazy Sizes. Tady ale nemám zdroj, který by ověřoval, že vyhledáváče zpracují tak jak je očekáváno.

No a poslední řešení se nabízí: Nanavazovat donačítání obrázků na událost Scroll (kterou roboti vyhledávačů nedělají), ale nějakou jinou ještě před Load.

Zástupné symboly a pár myšlenek k designu s lazy loadingem

Řada webařů (včetně autora knihovny Unveil v demonstračním příkladu) propadla vášnivé lásce k preloaderům. Do src="" jako zástupný symbol (placeholder) dává točící se kolovrátek nebo jiné animované zvěrstvo. Nedělejte to prosím.

Jsem přesvědčený, že na uživatele působí daleko lépe, když na místě před načtením obrázku uvidí čistou barevnou plochu mírně odlišenou od barvy pozadí. Animace totiž poutají pozornost více než textový obsah, který je důležitější.

Druhá věc: při nasazování lazy loading na Vzhůru dolů jsem namísto obrázků používal zástupný symbol v podobě průhledného PNG. Zjistil jsem ale, že pokud jako uživatel část stránky zastihnu bez obrázků, vypadá to, jako by dále nepokračovala. Proto preferuji poloprůhledné barevné PNG, u kterého je poznat, že na daném místě jednou něco bude.

A to je všechno.

Shrňme si, co všechno teď víme o odloženém načítání obrázků:

 • Používejte lazy loading! K ušetření dat a k prioritizaci stahování jiný věcí než prvků mimo viewport.
 • Snažte se napsat si vlastní řešení s pomocí Intersection Observeru.
 • Pokud potřebujete knihovnu, volte ty menší nebo ty, které využívají Intersection Observer.
 • Rozmyslete si, na jaké obrázky lazy loading nasadit a vynechte ty nezbytné.
 • Nějaké zástupné obrázky se hodí, ale nepoužívejte ty animované.

Komentáře