Šimon Raichl  – 4. 11. 2019

Šimon RaichlPilulka.cz vám v dnešním textu představí svou miniaturní, ale chytře navrženou knihovnu pro líné načtení obrázků a iframe.

Lazy loading jako takový představovat nemusím. Co ovšem představit chci, je moje knihovna zvaná MiniLazyload.

Motivace: Vytvořit opravdu hodně malou knihovnu s podporou nativního lazy loadingu

Proč další knihovna, když můžu použít již existující? Měl jsem pár požadavků, které žádná knihovna, kterou jsem našel, nesplňovala:

 • Datově co nejmenší (ideálně kolem 1 kB po gzipu).
 • Načtení placeholder obrázků, jestliže selže načtení původního obrázku.
 • Podpora responzivních obrázků (srcsetsource ve značce <picture>).
 • Rozumná práce s nativním lazyloadem.
 • Aby neměla závislost na jQuery.

Ve výsledku se mi podařilo splnit všechny cíle, které jsem si vytyčil. Velikost je pod 1 kB po gzipu a 1,8 kB bez něj. Placeholdery a responzivní obrázky také podporuje.

Knihovna interně používá Intersection Observer, který je důležitý pro výkon lazy loadingu v prohlížečích bez podpory líného načtení. Pokud v daném prostředí není nalezen, stáhnout se obrázky okamžitě. Toto se bude týkat především Internet Exploreru.

Co knihovně naopak chybí? Líné načtení částí DOMu. Pokud to potřebujete podívejte se po knihovnách, které jsou doporučovány zde na Vzhůru dolů.

Implementace do webu

Jestliže pro bundlování používáte Webpack, pak můžete nainstalovat knihovnu pomocí NPM:

npm i minilazyload

My to pro potřeby ukázky uděláme „na prasáka“, přímým načtením v HTML:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/minilazyload.min.js"></script>

V JavaScriptu vytvoříme instanci MiniLazyloadu:

new MiniLazyload();

Pro nejběžnější využití by to mělo stačit. Knihovna bere informace o tom, které prvky načíst líně z HTML atributů pro nativní lazyloading (loading="lazy").

Můžeme ale nastavit tři parametry:

 • v prvním předáváme objekt s nastavením,
 • ve druhém CSS selektor pro líně načítané prvky,
 • ve třetím informaci, jestli se má ignorovat nativní lazyload a jestli se má vždy použít MiniLazyload.

V objektu s nastavením můžete nastavit vlastnosti pro Intersection Observer (rootMargin, threshold) a dále placeholdery, které se načtou, pokud selže načtení původního obrázku. Například následovně:

new MiniLazyload({
  rootMargin: "500px",
  threshold: .5,
  placeholder: "placeholder.png"
});

Nyní si můžete nastavit vlastní selektor. Ve výchozím nastavením se vybírají elementy, které mají atribut loading="lazy", tedy je u nich nastaveno nativní líné načtení. Pojďme toto změnit, například abychom vybírali elementy podle třídy .lazyload.

new MiniLazyload({
  rootMargin: "500px",
  threshold: .5,
  placeholder: "placeholder.png"
}, ".lazyload");

Co v prohlížečích s nativním lazy loadingem?

Pamatujete, když jsem zmiňoval, že jeden z mých požadavků bylo, aby knihovna uměla rozumně pracovat s nativním lazyloadem?

Pokud prohlížeč podporuje nativní líné načtení, MiniLazyload se nespustí.

Do třetího parametru ale lze použít flag IGNORE_NATIVE_LAZYLOAD a MiniLazyload se spustí bez ohledu na to, jestli prohlížeč podporuje nativní lazyload.

Další CodePeny, kde můžete vidět MiniLazyload v akci:

Můžete příklady vyzkoušet v prohlížečích, které mají nativní lazyload a které ne a porovnat rozdíly mezi nimi.

Kompletní dokumentaci najdete na githubu této knihovny.