Martin Michálek Martin Michálek  – 21. 4. 2020

Tentokrát to v příručce vezmeme opravdu od základů, ale do hloubky. Pojďme se zaměřit na vkládání JavaScriptu do stránky.

Obsah:

Značka <script> se používá pro vložení javascriptového kódu nebo odkázání na jeho umístění v samostatném souboru. Je možné do něj ale vložit i datový blok.

V základu je to jednoduché. Do HTML vložíme kus JavaScriptu, který se rovnou provede…

<script>
alert('Ahoj!');
</script>

…jenže v praxi je to složitější a právě tento způsob vkládání má svá rizika. Čtěte proto prosím dále.

Značka <script>

…a nebo z HTML odkážeme na externí soubor s javascriptovým kódem:

<script src="script.js"></script>

script.js pak obsahuje:

alert('Ahoj!');

Atributy

Všechny atributy značky <script> jsou nepovinné.

Atribut K čemu slouží?
src Obsahuje URL na externí javascriptový soubor, např. src="/js/script.js".
type Účel skriptu:
type="module" – jde o javascriptový modul
type="…" – jde o datový blok
nic neuvedeno – jde o běžný skript
nomodule Označení skriptu, který se neprovede v prohlížečích, jenž podporují JS moduly. Viz návrhový vzor module/nomodule.
async Zajistí asynchronní spouštění skriptu. Neblokuje zpracování HTML.
defer Zajistí asynchronní spouštění skriptu, neblokuje zpracování HTML a garantuje pořadí spouštění.
crossorigin Jak se má zacházet se skripty umístěnými na jiné doméně než je HTML? Týká se CORS. Důležité to je hlavně u modulů, kde je to povinné.
integrity Meta-data pro zajištění integrity skriptu dodávaného z jiné domény. Jen pro CORS.
referrerpolicy Jakou politikou odkazujícího serveru se řídit při stahování dalších skriptů pomocí fetch nebo import. Opět jen pro CORS

Poznámky:

 1. V atributu type se dříve i u běžných skriptů uváděl MIME typ, např. text/javascript. Mělo to svůj účel - prohlížeče totiž uměly různé větve vývoje JavaScriptu. Dneska je to zbytečné a ve specifikaci se dokonce píše, že „authors should omit the type attribute“.
 2. Atribut defer se nemá uvádět se na javascriptových modulech. Ty jsou deferovány (odloženě spouštěny) vždy.
 3. Můžete uvést atributy asyncdefer naráz, pokud potřebujete kompatibilitu s hodně starými Internet Explorery (verze 9 a ještě více letitými seniory). Ty totiž nepodporují async, ale umí alespoň defer. V moderních prohlížečích dostane v případě uvedení obou atributů přednost async.

Vložení JavaScriptu do stránky

Projděme si pět základních způsobů vložení javascriptového kódu do stránky.

V praxi doporučuji používat raději jen první tři:

Externí soubor

HTML vypadá takto:

<script src="script.js"></script>

script.js pak obsahuje:

console.log('Ahoj, jsem vložený z externího script.js!');

Za mě jde o ideální způsob vložení, protože se JS kód separuje do zvláštního souboru, který je možné např. ukládat do cache prohlížeče na mnohem delší dobu než HTML. No a taky je v tom pak větší pořádek.

Velmi důležité je také místo, kam se JS soubor chystáme vložit. Je to složitější, ale pokud to chcete zjednodušit, pak:

 • U konvenční obsahových webů, kde JS představuje doplnění uživatelského prožitku raději ne do <head>. Lepší místo je před uzavírací značku </body>.
 • U webů postavených čistě na frontendovém JS (SPA) je pak skripty nutné do <head> vložit.

Související: Vkládání JavaScriptu jako async, defer a type="module"

Přímo v HTML

Nějaký kus JS kódu můžete dát kamkoliv do HTML:

<script>
console.log('Ahoj, jsem vložený přímo do HTML!');
</script>

Tento uvedený vám něco vypíše do konzole prohlížeče.

Občas se to hodí, ale není to dobré z pohledu rychlosti webu. Takový skript je z povahy synchronní, takže se na něj čeká při parsování HTML a zdrží tak vykreslení stránky. Čím složitější operace vykonává, tím horší to bude.

Opravdu nepříjemná pak může být situace, kdy se v kódu vloženém v dokumentu volá nějaká knihovna, například jQuery:

<head>
 <script src="jquery.js"></script>
</head>
<body>
 <script>
  $(function(){ /* Kód závislý na jQuery */ });
 </script>
</body>

V takovém případě se ještě před vykonáním blokujícího kódu musí také vždycky počkat na stažení knihovny. Tu je pak nutné opět spouštět blokujícím způsobem, tedy bez atributů async nebo defer.

Na atribut události

Dříve se používal i tento způsob:

<h1 onmouseover="console.log('Ahoj, jsem vložený na atribut onmouseover!')">
 Nadpis
</h1>

Prostě se JS kód uvedl přímo k atributu, kterými je možné do HTML vkládat javascriptové události: onclick, onmouseover, onload a další.

Z pohledu organizace kódu to není úplně dobrá cesta, ale pro občasné menší čáry-máry se to hodí znát.

V odkazu

Veteráni si jistě vzpomenou na zlatou éru této prasárničky. Leckde ještě neskončila:

<a href="javascript:console.log('Ahoj, jsem vložený přes odkaz v HTML!')">
 Odkaz
</a>

Opět platí, že pro občasné hacky je dobré tohle znát, ale jako standardní způsob vkládání JavaScriptu do HTML bych to nedoporučil. Tímto způsobem organizovaný kód nebude nejpřehlednější.

Obvykle toto vzniká ve chvíli, kdy chce vývojář nebo vývojářka z odkazu udělat spouštěč funkce. Pro tyhle účely zde ale máme element <button>. Prvky <a> jsou určené pro navigování uživatele na jiné URL.

Datové bloky

Jak už jsem uvedl, značka <script> může obsahovat také data pro naše programy napsané v JavaScriptu. Ze specifikace si vypůjčím tento pěkný příklad:

<script src="game-engine.js"></script>
<script type="text/x-game-map">
........U.........e
o............A....e
.....A.....AAA....e
.A..AAA...AAAAA...e
</script>

Nejprve si zde stáhneme onen program – hru v game-engine.js a pak ji nakrmíme daty. Asi jste si všimli atributu type="text/x-game-map". Zde se vkládá o MIME type (alias typ internetového média), který si buď vyberete z existujících nebo napíšete vlastní, jako v tomto případě.

Vy zkušenější ale znáte jeden konkrétní případ použití datových bloků – pro strukturovaná data (Rich Snippets), kterými se ve stránkách dává obsah vyhledávačům. Slouží k tomu formát JSON-LD:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Organization",
 "url": "http://www.example.com",
 "name": "Unlimited Ball Bearings Corp.",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "telephone": "+1-401-555-1212",
  "contactType": "Customer service"
 }
}
</script>

Tímto například definujeme typ obsahu Organization a můžeme doufat, že se nám nějak pěkně zobrazí ve výsledcích vyhledávání Googlu.

Značka <noscript>

Když už umíme vložit JavaScript do stránky, měli bychom umět obstarat také alternativní obsah pro případy, kdy z nějakých důvodů skripty nepoběží.

Značka <noscript> zajistí zobrazení alternativního obsahu, pokud:

 • prohlížeč (nebo např. robot vyhledávače, obecně klient) neumí zpracovat JS,
 • pokud si JavaScript uživatel zakázal,
 • pokud klient nepodporuje typ skriptu uvedený v atributu type="".

Raději zdůrazním, že obsah z <noscript> se nepoužije v případě, že JavaScript na stránce z nějakého důvodu selže chybou v kódu.

Příklad na použití této značky můžeme vzít z oblasti líného načtení obrázků:

<img data-src="obrazek.jpg" …>
<noscript>
 <img src="obrazek.jpg" …>
</noscript>

Počítáme s tím, uživateli JavaScriptem změníme data-src na src. Klientům, kteří JS nerozumí pak nabízíme <noscript> alternativu. Jen pro jistotu připomínám, že v případě použití doporučovaného nativního líného načtení toto není potřeba řešit.

Obsah <noscript> může být různý podle jeho umístění:

 • Pokud je umístěný v prvku <head>, může <noscript> obsahovat pouze prvky <link>, <style><meta>.
 • Ostatní prvky <noscript> mohou obsahovat cokoliv vás napadne.

Prvky <noscript> mají takzvaně transparentní obsahový model, takže dědí chování od nadřazeného prvku.

<noscript> se nesmí zanořovat jeden do druhého.

A to je vše, milé čtenářky a milí čtenáři. Zapomněl jsem na něco? Napište mi to do komentářů.

Komentáře

Novinka
Nyní je možné přidávat komentáře.
Pro přidání názoru se prosím
přihlaste nebo si zřiďte účet.