Martin Michálek Martin Michálek  – 25. 11. 2015

Určí, kde se v rámci elementu nachází začátek osy pro počítání rozměrů a pozic vlastností jako Background Size nebo background-position:

  • content-box – počítá se jen obsahový box elementu
  • padding-box (výchozí) – počítá se obsahový box a rozměry vnitřního rámečku (padding)
  • border-box – k výše uvedenému se počítá i šířka vlastnosti border

Tip: Rozdíl mezi content-box, padding-boxborder-box je schematicky znázorněný u vlastnosti Box Sizing.

Pozor, background-origin prohlížeč ignoruje, pokud u elementu zároveň nastavíte background-attachment: fixed.

Background Clip versus Background Origin

Všem se to plete, zkusme to tedy objasnit:

Background Clip určuje, zda barva nebo obrázek na pozadí bude vidět i pod rámečkem (border-box), nebo naopak jen kolem obsahového boxu (content-box).

Background Origin sám o sobě nic nedělá, jen definuje plochu, v jaké platí další vlastnosti (background-size nebo background-position).

IE8

Opět se musíte obejít bez podpory IE8 caniuse.com/background-origin.

Polyfill pro tuto vlastnost neexistuje, stejně tak ani částečná náhrada pomocí vlastnosti filter. V IE8 tedy zbývá nefunkčnost vlastnosti ignorovat nebo použít detekci vlastnosti a vymyslet alternativní řešení pro starší prohlížeče.