Martin Michálek Martin Michálek  – 5. 9. 2013

Změna velikosti obrázku na pozadí elementu.

Syntaxe

background-size:
  (cover/contain)
  (_sirka_ (_vyska_));

Výchozí hodnota background-size: auto auto znamená, že si obrázek zachová svou původní velikost.

Podobně jako u ostatních CSS vlastností můžeme zapsat výšku i šířku najednou – background-size: auto.

covercontain

Klíčové slovo cover zajistí, aby obrázek pokryl celou plochu elementu. contain obstará to, aby byl obrázek vidět celý.

background-size: cover/contain

background-size: cover použijete například pro zajištění, aby obrázek na pozadí stránky pokryl celou její plochu. vrdl.in/ognci

background-size: contain zase v situaci, kdy máte ikonku na pozadí elementu, jenž bude na různých rozlišeních obrazovky různě velký. Nebo když chcete prohlížeči poslat dvojnásobně nebo třeba trojnásobně velký obrázek kvůli vysokokapacitním displejům. vrdl.in/ef6cp

Tip: Pokud máte tendenci takto pracovat s ikonami, porozhlédněte se po vektorovém řešení – SVG nebo ikonfonty.

Rozměry v px nebo procentech

Šířku a výšku je možné definovat ve standardních CSS jednotkách – px, em a dalších.

Procenta se používají relativně k šířce nebo výšce elementu, na který je vlastnost aplikována. Například roztažení barevného přechodu na celou šířku a polovinu výšky elementu zapíšeme takto:

background: linear-gradient(to bottom, transparent, black)
  no-repeat bottom;
background-size: 100% 50%;

Naživo se podívejte na cdpn.io/e/cmpjE.

Nezapomeňte, že šířka nebo výška pozadí vychází z nastavení vlastnosti background-origin. Standardně se tedy padding-boxbackground-size počítá z vnitřního okraje a obsahu elementu.

Více obrázků na pozadí

Pokud používáme více obrázků na pozadí, specifikace změn jejich velikostí opět oddělujeme čárkou:

background-size: 50% auto, auto;

Podpora v prohlížečích

background-size zvládají všechny dnešní prohlížeče kromě IE8 – caniuse.com/background-img-opts.

background-size v IE8

Univerzální řešení neexistuje, na míru své situace si můžete vybrat z těchto čtyř:

Nedělat nic. Pokud obrázek dobře vyberete, nemusíte se v některých situacích trápit tím, že se v IE8– nezmenší.

Detekce vlastností. Poskytnout alternativní verzi stylování pomocí Modernizru – .no-backgroundsize .element { … }.

Využít parametru filter. Hodí se jen pro situace, kdy obrázek na pozadí máte ve stejném poměru stran a zároveň stejně velký nebo větší než rodičovský objekt:

.element {
  background-size: contain;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(
    src='images/image.jpg', sizingMethod='scale');
}

Využít polyfill. Jen pozor, využívá .htc soubory, takže může nepřiměřeně zhoršovat výkon – github.com/louisremi/background-size-polyfill.