Martin Michálek Martin Michálek  – 18. 2. 2019

Utility třídy jsou skvělé, ale když je nasadíte na složitější komponenty, správa se stává problematickou. Proto se často kolo uzavře a najednou jste zpět u klasických BEM komponent nebo jiné abstrakce.

Mají teda vůbec jednoúčelové třídy nějaký smysl? Kde v CSS použít utility a kde komponenty? Hádáte správně, tohle je hlavní téma tohoto textu.

V předchozí části jsme se dívali na zoubek obecným výhodám utilit v CSS.

Víte tedy, že jejich silná stránka je rychlé psaní kódu a tvorba unikátních částí uživatelského rozhraní. Naopak jsou trochu otravné, když dojde na složitější responzivitu a komplikují přehlednost HTML.

Zkrátka: Užitkové třídy jsou skvělé pro psaní rozhraní přímo v HTML, horší je se čtením a správou takto napsaného markupu. Vtip je v tom, že ne každý napsaný HTML kód se hodně čte a spravuje. No a právě pro ty části rozhraní, které jednou nakódujete a pak už s nimi moc nepracujete, se utility hodí.

Když to s uti­li­ta­mi pře­že­ne­te

S užitkovými třídami hojně pracujeme kromě jiného zde na Vzhůru dolů. V době největšího experimentátorského rauše jsme došli například k tomuhle kódu popisujícímu položku v seznamu školení:

<div class="course col w-33-md f-6 mb-1">
 <h3 class="h4 mb-05 heading-tall-md">
  <a href="/kurzy/rychlost-nacitani">
   Optimalizace rychlosti načítání
  </a>
 </h3>
 <div class="course__wrapper d-f fw-w ai-fs">
  <div class="course__image-wrapper bs-bb p-r [ w-100 mb-05 ] [ w-33-xs mb-0-xs ] [ w-100-md mb-05-md ]">
   <p class="course__image rounded mb-0"></p>
  </div>
  <div class="course__text bs-bb [ w-100 ] [ w-66-xs pl-1-xs ] [ w-100-md pl-0-md ]">
   <p class="mb-0"></p>
  </div>
 </div>
</div>

V rozhraní komponenta vypadá na různých rozmezích designu asi takhle:

Celé je to postavené jen na užitkových třídách. A stále nasazené, takže si kód můžete prohlížet naživo. Pro zájemce vysvětlím:

 • Komponenta .course ve skutečnosti v CSS kódu neexistuje. Je to duch, který v HTML slouží k popisu struktury komponenty. Ta by zde totiž jinak nebyla vůbec patrná.
 • Všimněte si závorek u .course__image-wrapper: Oddělují chování na jednotlivých rozmezích designu.

Jak vidíte, snaha o zpřehlednění byla. I tak mi ale kolega Dan Střelec v jedné fázi vývoje napsal:

Helper třídy jsou pěkný opruz, když ladíš vzhled a komponentu máš na více místech. Kdybych měl margin u komponenty .course, změním to v CSS na jednom místě. Díky utilitám jsem musel v HTML kódu čtyř stránek upravovat helper třídu. Nemohl jsem to ani ani editorem najít a nahradit.

Divíte se mu? Já ne. Agilní vývoj vzhledu nakódovaného utilitami v živém PHP kódu je otrava. Moc lidí to asi takhle nedělá. Vývoj rozhraní Vzhůru dolů je tímhle specifický. Daleko častěji se rozhraní po nějaké době mění. Jenže i to může s užitkovými třídami stát za starou bačkoru.

Agil­ní vývoj UI na živém pro­jek­tu? S uti­li­ta­mi a bez abs­trak­ce pro­sím ne

Jedním řešením je nedělat vývoj rozhraní v PHP, ale už dříve – v HTML šablonách, PatternLabu nebo jiném centrálním místě pro systém designu.

Druhá cesta je abstrakce. Buď na úrovni šablonovacího jazyka. V Latte by bylo možné si vytvořit patřičnou komponentu a tu pak jen volat s parametry modifikujícími vzhled:

{control course, parametry …}

Nebude problém si to představit nebo vyrobit ani v moderních frontendových šablonách, Reactu, Vue a tak dále. Je to možnost, jak plně přejít na utility v CSS a zároveň se nezbavit jednoduchého kódu. Abstrakce prostě přechází z HTML o jednu úroveň výše.

Ale pozor – jen pokud to povaha vašeho projektu a složení týmu umožňuje. Je totiž nutné, aby se všichni členové týmu pustili do nějaké formy programování. Ne vždy se chtějí frontend kodérky a kodéři hrabat v kódu, který stojí za šablonami. A to je i případ mě a Vzhůru dolů.

Máme tady ještě poslední možnost abstrakce. Tu byste nečekali – BEM komponentu:

<div class="course col">
 <h3 class="h4 mb-05 heading-tall-md">
  <a href="/kurzy/rychlost-nacitani">
   Optimalizace rychlosti načítání
  </a>
 </h3>
 <div class="course__wrapper"></div>
</div>

HTML je o fous přehlednější, že ano? Už na první úrovni, kde používáme třídu .course, jsme se zbavili definice šířky (.w-33-md), velikosti písma (.f-6) a vnějšího spodního okraje (.mb-1). Nemluvě o dalších úrovní, kde bylo jednoúčelových tříd opravdu hodně.

Znamená to prostě přejít zpět z utilit na komponenty? To v žádném případě, vždyť užitkové třídy na mnoha jiných místech kódu ukazují svou životaschopnost. Vezměme jinou část rozhraní – komponentu pro machrování čísly ke školením.

HTML kód zde tak moc složitý není:

<div class="row jc-c">
 <div class="col w-33-xs ta-c">
  <h3 class="ff-h"></h3>
 </div></div>

Vysvětlím:

 • Pomocí .row.jc-c (justify-content: center) vytvoříme kontejner pro layout.
 • Každý sloupec rozvržení (.col) je od breakpointu „xs“ výše třetinové šířky (.w-33-xs = width: 33%) a centruje text (.ta-c = text-align: center).
 • Nadpis je vysázený fontem pro nadpisy (.ff-h = font-family: "Foro Extra Bold").

Asi tady vidíte názvy tříd, kterým byste na první dobrou nerozuměli. V pojmenování užitkových tříd používáme Emmet syntaxi, takže bude chvilku trvat, než si na ni nový člen týmu zvykne. Na druhou stranu – díky omezení je zde utilit relativně málo. A jaká že jsou ta omezení? Definují je pravidla, o kterých si teď něco povíme.

Pra­vi­dla na­sa­zo­vá­ní uti­lit

Když jsem ve Svobodné Evropě nebo na jednom větším projektu České televize pomáhal s organizací CSS, pro nasazování utilit jsme si vytvořili následující pravidla:

1) Unikátní a nepříliš složitý kus rozhraní

Utility se hodí nasazovat na různé obalovače komponent, prostor mezi nimi, jednoduchý layout, který zároveň netvoří komponentu… Prostě místa, kam napíšete relativně málo CSS kódu. A zároveň je to tak abstraktní, že to neumíte pojmenovat.

To je ostatně moje oblíbené pravidlo: Pokud už fakt nevíte, jak tu komponentu pojmenovat, vykašlete se na komponentu a udělejte to utilitami.

Výše uvedená machrovací komponenta s čísly tomu docela odpovídá, ale v kódu Vzhůru dolů najdete i daleko abstraktnější kousky.

2) Limitovaná sada CSS vlastností

Je fajn si předem definovat CSS vlastnosti, které budete mít v utilitách. V případě Vzhůru dolů to například jsou:

 • vlastnosti flexboxu
 • marginy, paddingy
 • velikost písma
 • základní šířky pro jednoduchý layout
 • hlavní barvy textu a pozadí

Naopak v adresáři utility nenajdete například složitější grafické celky – jako třeba barevnou hlavičku webu nebo vzhled tlačítek. Pro tohle máme komponenty.

Podobně, tedy na limitovanou sadu vlastností, používá jednoúčelové třídy také Bootstrap 4. Psal jsem už o tom, že v případě CSS frameworku se to velmi hodí – velká část jeho uživatelů nechce nebo nemůže psát CSS.

3) Často se opakující BEM modifikátory nebo elementy

Znáte to, některé BEM modifikátory byste snad měli u každé komponenty.

Pokud to jde zobecnit, není důvod udržovat desítky tříd stejného názvu. Příklady:

 • .mb-0 – vynulování spodního marginu u všech komponent.
 • .bt-0 – vynulování horního rámečku.
 • .f-6 – o stupeň menší písmo (základ u Vzhůru dolů je .f-5).

Tato a další pravidla nám umožňují limitovat vlastní kreativitu. V tomhle případě prostě chceme utility používat jako doplňující element ke komponentám.

Jen připomínám – jakmile je na jednom místě více než, řekněme, tři utility tříd, jakmile je tam responzivita… Prostě jakmile to začne být složitější, začneme psát komponentu.

Ideální stav: Vytváření komponent z utilit

Chcete znát svatý grál? Moc se mi líbí tenhle přístup Tailwind CSS:

HTML:

<!-- Extracting component classes: -->
<button class="btn btn-blue">
 Button
</button>

CSS:

.btn {
 @apply font-bold py-2 px-4 rounded;
}

.btn-blue {
 @apply bg-blue text-white;
}

.btn-blue:hover {
 @apply bg-blue-dark;
}

V tomto utility-first frameworku prostě pomocí pravidla @apply skládáte z jednoúčelových tříd komponenty.

Je to ideální stav. Nízkoúrovňový systém designu slouží jako podklad pro vyšší úroveň, komponenty. Když se první změní, v druhém se to automaticky projeví.

Už se moc těším, až to někde vyzkouším.

Než se tak stane, rád bych dodal odvahu i vám, s váhajícím: Nebojte se jednoúčelových tříd. Je to skvělý doplněk ke komponentám. Nastavte si ale omezení pro jejich používání. Myslím, že vám budou velmi dobře sloužit.